Britské listy


pondělí 26. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sčítání lidu:
 • Budou výsledky sčítání zpřístupněny tajným službám? (Štěpán Kotrba, psáno pro Euro)
 • Tak jsme včera dostali formuláře, paní Müllerová, …a mám další brouky v hlavě (Marie Gazdagová)
 • Sčítání: Víte lidi, do čeho jdete? (Tom Fuk)
 • Co mi vadí na sčítání lidu (Jan Kyncl) BL hrozí rozbít nynější mediální elitu v ČR:
 • Důsledně pátrejme po tom, kdo dává našemu hlídacímu psu demokracie žrát (pražský novinář) Český rozhlas:
 • Proč přestal Český rozhlas náhle vysílat informační spoty "České biskupské konference"? (Josef Kořenek) Ekologie:
 • Co se zcela pomíjí: Rozpustné sloučeniny uranu jsou prudce jedovaté (Jiří Hradil) Oznámení:
 • "Železný zneužil sobotního ´Volejte řediteli´(ČNTS)
 • Soudní úředníci dosud nepředali právníkům Dr. Železného včerejší rozhodnutí soudu (CET 21) Bude trockistická revoluce v ČT pokračovat?
 • Dokument: Televizní vzbouřenci proti Drahošovi Reakce:
 • Hodnocení rebelie od britské helsinské skupiny je příliš jednostranné (Milan Míka) Předhodačovské precedenty:
 • Interní struktury v Č(S)T donutily k odchodu už J. Fairaizla v roce 1990 (Eva Pleskotová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Sčítání: Víte lidi, do čeho jdete?

  Tom Fuk

  Tak jsem dnes nafasoval výbavičku pro sčítání obyvatel. Sadu formulářů, vzorový list, vysvětlivky, informační letáček a černou tužku. Jsem principiální odpůrce sčítání. Nicméně se pokusím pokud možno objektivně popsat některá fakta a dojmy získané z materiálů ČSÚ, odvolávaje se při tom i na předchozí četné diskuse, zvláště na NP. Zdá se, že sčítání v této podobě už nikdo nezastaví, přesto anebo právě proto má smysl do poslední chvíle poukazovat na všechna slabá místa, aby lidé věděli, do čeho jdou.

  Moje setkání se sčítacím komisařem dopadlo pohodově. Na první pohled vyjukaná mladá slečna, patrně studentka. Chovala se slušně, ale zdála se mi málo informovaná. Hned jak zazvonila, měla připraveny průkazy, sčítacího komisaře i občanský. Na otázku, co udělá, když se k některým lidem nedozvoní i po opakovaných návštěvách, odpověděla, že formuláře vyplní za ně. To je patrně v souladu se zákonem. Otázka je, jak přesná budou takto získaná data, protože lidí, které nedostihne bude dost velké procento.

  Tato "moje" komisařka rozhodně nedělala dojem, že by se chystala data někomu prodat nebo je roznášet po pavlačích, spíš jsem z ní vycítil, že se těší, až to bude mít z krku.

  Ale přesto faktem zůstává, že přes komisaře, kterých bude několik desítek tisíc, půjde největší množství kompletních dat. V tom velkém množství komisařů se najde jistě celé spektrum lidí různých charakterů a různých motivací.

  A sčítací komisaři jsou dokonce z titulu své funkce přímo povinni kontrolovat úplnost a správnost formulářů, vyplňovat kódy a poté sestavovat určité přehledy a výsledky za své okrsky.

  To znamená, že budou mít vyplněné formuláře k dispozici a budou s nimi moci libovolně manipulovat. A tady už se fantazii meze nekladou, vaše data má komisař k dispozici a co s nimi udělá, domýšlejte sami. Jestli jejich zneužití zabrání pokuta až 200 000, to ať si posoudí každý člověk sám.

  Už samotný výběr lidí za sčítací komisaře - kdo se přihlásí, toho vezmeme, stačí, když o sobě prohlásí, že je slušný člověk, by v nás měl zasévat semínko nedůvěry.

  Takže pro klid duše, osobu sčítacího komisaře raději vynechat.

  Jenže co se stane s obálkou a v ní uloženými formuláři, pokud je donesu osobně na obecní úřad?

  Přiznám se, že nevím. Od různých představitelů jsem slyšel, že tuto možnost má každý, ale co dál?

  OÚ ji předá zalepenou na ČSÚ? A kdo bude provádět kontrolu správnosti a úplnosti vyplněných formulářů?

  A v případě, že tam bude chybička, pojede kurýr za vyplňovatelem formuláře domů, aby to s ním domluvil, nebo to prostě nějak sám opraví? Anebo se prostě dotazník vyhodí a na chybujícího respondenta bude poslán jeho místně příslušný komisař s novým formulářem?

  Nějak mi chybí informace. Ví to někdo?

  "Moje" sčítací komisařka to taky nevěděla, s krčením ramen připustila možnost, že formulář ke kontrole předá OÚ sčítacímu revizorovi a ten podle okrsku sčítacímu komisaři?

  O tom, co bude s formuláři dál a kde všude jsou další bezpečnostní díry, o tom psát nechci, už se o tom psalo dost a článek by se hodně nafoukl. Snad jen připomenu, že pokud je sčítání v rukách lidí, kteří si myslí, že nejlepší ochrana dat je uložení vypáleného CD do trezoru, tak je mi z toho docela úzko.

  Spíš bych se chtěl obrátit na zastánce sčítání, kteří argumentují tím, že vlastně ani o žádná privátní citlivá data nejde a člověk je tajit nemusí. Po prostudování materiálů od ČSÚ si myslím, že zas tak nevinné a banální informace to nejsou.

  Takže co se o nás dozví? Stát si vytvoří další, podrobnou a aktuální databázi detailních informací o každém konkrétním člověku. Tato databáze bude zahrnovat jedinečné identifikátory, které umožní propojit zjištěná data s daty ze stávajících informačních systémů (registry obyvatel, katastrální knihy, evidence vozidel, policejní záznamy, záznamy z finančních, sociálních úřadů, atd.)buď hned, nebo v budoucnosti.

  Databáze vzniklá sčítáním je sama o sobě neuvěřitelně cenná svým rozsahem, aktuálností a komplexností, ale ve spojení s výše zmíněnými databázemi její hodnota rapidně roste. Nebudu vytvářet konstrukce, jak využít data získaná spojením databáze ze sčítání a ostatních databází, tady se opět fantazii meze nekladou a každý člověk, který vnímá současnou informační revoluci a uvědomuje si, jak moc mění informace celý náš svět, najde sám spousty příkladů.

  Podívejme se, co zajímavého o nás přinese samotné sčítání. Co si o vás stát zaznamená. Jméno, adresu, datum narození, rodné číslo, pohlaví, datum sňatku. Získá váš určitý psychologický profil - jakého jste dosáhli vzdělání, počet sňatků, vaše náboženské vyznání, počty dětí, kde a jak jste vyrůstali (národnost, rodná řeč, bydliště matky při vašem narození). Obor vzdělání a jaká profese vás živí, kde přesně pracujete a v jaké funkci, kolik času strávíte cestováním za prací, máte-li i jiné ekonomické aktivity.

  Toto vše je zjištěno o všech členech domácnosti jednotlivě, přičemž je zaznamenán jejich vzájemný rodinný vztah a případné společné hospodaření. Dále se o rodině stát dozví bytové poměry, zda vlastní byt nebo dům, nebo bydlí pouze v pronájmu, zda vlastní nebo užívá rekreační objekt, další technologické vybavení bytu, včetně počtu místností, jejich velikosti, topení, vody, energie, telefonů, počítače, internetu a počtu aut. A majitelé domů ještě vyplňují domovní list.

  No, jak se tak na to koukám, nezdá se mi to jako banální a nic nevypovídající soubor dat, který člověk nemá důvod tajit. Jak by se dal využít/zneužít nechávám opět na vaší fantazii. Mně osobně nejvíce vadí jeho zneužití samotným státem. Z komerčního zneužití strach nemám, reklamním kampaním se ubránit dokážu, ale ze státní zvůle strach opravdu mám.

  Ještě jeden detail mě u formulářů zarazil. V nějaké debatě se kdosi domníval, že na formuláři musí být i podpis a nelíbila se mu možnost, že by měl někdo někde jeho podpis naskenovaný. Nějaký zastánce sčítání velmi vehementně protestoval, že podpis se nikde nepožaduje. OK, to je v pořádku, ale proč je ve VZORU u kolonky datum,jméno a příjmení osoby naznačen vzorový PODPIS?? Proč tam není jméno a příjmení hůlkovým písmem? Takhle spousta lidí podlehne a omylem se podepíše. Vypadá to jako úmysl - když je navedeme ve vzoru, spousta lidí se nám dobrovolně podepíše...

  Teď několik zajímavostí z letáčku ČSÚ:

  "Jména osob nebudou vstupovat do zpracování, nebudou zaznamenána na elektronické nosiče." Chlácholivá věta, pouze však pro laiky. Každá osoba bude po celou dobu sčítání jednoznačně určena rodným číslem, datem narození, přesnou adresou bydliště, a jako pomocným údajem adresou zaměstnavatele a přesným názvem vaší funkce. To, jestli tam nebude jméno, které se na základě ostatních údajů snadno kdykoliv doplní, už nehraje takovou roli...

  "ČSÚ v žádném případě neposkytuje informace o jednotlivém občanovi." Odvážné tvrzení, ale vážně bychom ho mohli brát pouze tehdy, kdyby ČSÚ informace o jednotlivých občanech VŮBEC neshromažďoval. Toto prohlášení ČSÚ vezme za své v okamžiku, kdy bude první člověk popotahován a řešen za svou neúčast ve sčítání (což je dle zákona přestupek), protože JEDINĚ z ČSÚ by se mohla dostat ven informace o tom jednotlivém konkrétním občanovi, že se nesečetl. Rád si počkám, jak to dopadne.

  ČSÚ se v letáčku dušuje, že všechny údaje budou použity pouze ke statistickým účelům. A jako důvod proč se sčítat uvádí např.: "…správná orientace sociální pomoci státu, pro řešení otázek bydlení, pro koncepci rozvoje vzdělanosti, pro poznání potřebnosti sociálních, zdravotnických, školských a dalších zařízení, pro aktivní politiku zaměstnanosti, pro zajišťování potřeb menšin a řešení vztahu státu a církví, pro zlepšení funkce veřejné dopravy ve městech a regionech…" Toto všechno ve mně probouzí přesně opačnou chuť než je asi myšleno - nesčítat se. Vzbuzuje to ve mně velmi silný pocit nepřiměřeného zasahování státu do věcí, které mu nepřísluší.

  Čím více informací má stát o lidech, tím snadněji se lidé ovládají a řídí. A já nechci silný stát, který by o mně rozhodoval a řídil mě. Netoužím být součástí nějakých experimentů sociálních inženýrů, kteří operují třeba i daty ze sčítání lidí.

  Nerad bych se dočkal toho, že mým dětem nebude umožněno studovat obor, který by chtěli s odkazem na to, že podle údajů ze sčítání je v daném regionu přebytek těchto profesí.

  Nerad bych se dočkal toho, kdy na základě údajů ze sčítání bude v rámci řešení otázek bydlení vyměřena daň z nadměrných metrů osobám svobodným. Nerad bych se dočkal toho, aby na základě národnosti přiznané při sčítání, byli lidé zvýhodňováni při přijímání do škol a zaměstnání.

  Nerad bych se dočkal toho, kdy na základě počtu počítačů zjištěných při sčítání byla zvýšena sazba DPH na software.

  Nerad bych se dočkal toho, aby na základě údajů ze sčítání byli třeba v BIS zaevidováni pro další potřeby členové nějaké konkrétní náboženské skupiny. Atd. Fantazii se meze nekladou.

  Myslím si, že statistika může být zneužita tím, kdo je u moci k prosazení a "správnému" zdůvodnění různých opatření (daně, poplatky, dávky, různá regulační opatření, atd.). Pokud jsou ke statistickým datům k dispozici navíc adresné údaje o jednotlivých konkrétních osobách, je to pravý poklad pro státní aparát.

  Uvědomte si, co a komu dáváte vyplněním formulářů do rukou. Čas ukáže, kdo měl pravdu, jestli paranoidní odpůrci sčítání, nebo jeho nadšení propagátoři.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|