Britské listy


úterý 27. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká společnost:
 • Lidská práva a rezidua totalitního myšlení: Případ Pilip, Bubeník a Havel (Milan Valach) O Mikrocenzu 92 a o nynějším sčítání lidu:
 • Diletanti brání vědecké práci (Pavel Machonin, Sociologický ústav ČAV) Recenze: Kniha švýcarských ekonomů:
 • Přímá demokracie prospívá společnosti (Vladimír Rott) Postavení žen:
 • K diskusi v Britských listech: Jak je to skutečně se ženskými schopnostmi (Lenka Vytlačilová) Protest - nejsem závislá na České televizi:
 • Když vystupuji v ČT, je to na kontrakt s Jiřím Krejčíkem, nikoliv na kontrakt s ČT (Ludmila Rakušanová, Rádio Svobodná Evropa) Ocelářství a pochybná politika české vlády:
 • Český těžký průmysl leží v troskách (Miroslav Hruška) Školství:
 • Úskalí myšlenek (a vizí) První Dámy České školní inspekce (Ivo Fencl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Když vystupuji v ČT, je to na kontrakt s Jiřím Krejčíkem, nikoliv na kontrakt s ČT

  Ludmila Rakušanová

  Vážený pane Čulíku,

  Britské listy nesleduji, a tak jsem byla teprve nyní upozorněna na to, že v nich byly zveřejněny články, které nemohu chápat jinak než jako evidentní pokus o diskreditaci své osoby a profesní cti z Vaší strany. Ve čtvrtek 18. ledna jste zveřejnil článek Jiřího Procházky: „Za bohatství, moc a slávu - O peníze jde až v první řadě“, Jeho autor uvádí jako příklad „publicistů, obávajících se o osud výhodně /pro sebe/ uzavřených smluv a milionových zakázek s ČT“ na prvním místě následující:

  „blonďatá spolupracovnice Svobodné Evropy /v podstatě už jen české stanice z českých peněz/ Lída Rakušanová se obávala o 2,2 mil. Kč za svůj dokumentární pořad v ČT /rozpočet 6 půlhodin po 366 tis. Kč za každou půlhodinu/“.

  Bylo Vaší povinností, jak to právem neustále vyžadujete od českých novinářů, si před zveřejněním ověřit, že jsem s ČT nikdy žádnou smlouvu neuzavřela. Pořad, o kterém Procházka píše, není autorským pořadem. Jedná se o 6 na sobě nezávislých dokumentárních filmů, které produkuje Jiří Krejčík ml. a já na nich participuji jako spoluautorka námětu a moderátorka na základě dohody nikoli s televizí, nýbrž s panem Krejčíkem, a to zhruba za jednu desetinu sumy, kterou uvádí Procházka. Tak tomu bylo i v uplynulých dvou letech mé spolupráce s Jiřím Krejčíkem, což mohu kdykoli doložit.

  22. ledna přinesly Britské listy reakci Jana Paula na Procházkův článek, ve kterém Jan Paul rozebírá autorské pořady ČT a kde o mé osobě není - logicky- ani zmínka. Pod článkem je ale Vaše poznámka v následujícím znění:

  „Je skandální, jestliže se k poměrům v České televizi vyjadřují publicisté jako např. Lída Rakušanová ve Svobodné Evropě a zároveň neuvedou, že tam vysílají seriál. Lidé finančně a profesně zainteresovaní na provozu České televize by si měli uvědomit, že hovoří-li ke konfliktu, jde o střet zájmů. Měli by mít základní lidskou slušnost a etiku se ke konfliktu nevyjadřovat“.

  Vážený pane Čulíku, jsou jen dvě možnosti, jak si mohu tento Váš nehorázný výpad vyložit: buď vůbec nevíte, co ČT vysílá,- což by ovšem zcela popíralo základní krédo novináře psát jen o tom, o čem je informován- anebo to víte, a pak jste se rozhodl mne záměrně zdiskreditovat. Žádám Vás tedy důrazně o to, abyste se mi v Britských listech okamžitě omluvil a  uvedl desinformace o mé osobě na pravou míru.

  Vaše údaje k omluvě očekávám na své e-mailové adrese. Lída Rakušanová.


  Poznámka JČ: Jak je v článku Jiřího Procházky uvedeno, autor převzal už dříve publikované informace z časopisu Profit, takže možná, že by se autorka měla se svou stížností obrátit nejprve tam. Za nepřesnost se za autora nicméně omlouvám.

  Necháme však na ctěném čtenáři, aby sám rozhodl, zda je nezávislost komentátorky Lídy Rakušanové zajištěna, když vystupuje v České televizi nikoliv na základě kontraktu s ČT, ale na základě kontraktu s třetí osobou, která pak uzavírá na natočený pořad (jehož je Rakušanová "spoluautorkou námětu a moderátorkou") kontrakt s ČT.

  Nechť si čtenáři sami rozhodnou, zda Lídě Rakušanové její práce "pro Jiřího Krejčíka ml. a nikoliv pro ČT" skutečně poskytuje tak výraznou nezávislost na České televizi, aby jí to dávalo etické právo vyjadřovat se jako "nestranná novinářka" ke krizi v ČT tak razantně, jak to činila ve vysílání RSE.

  Žádný novinář, který pracuje pro Českou televizi, ať už na základě přímého kontraktu anebo na základě kontraktu přes třetí osobu (!!) nemá a neměl právo se profesionálně, komentáři ve sdělovacích prostředcích, vyjadřovat ke krizi v ČT, neboť se lehce může stát terčem obvinění, že není nestranný a nezaujatý. Televizní vzbouřenci ovšem princip novinářské nestrannosti porušili naprosto bezostyšně, takže proč by se znepokojovali novináři, s nimi sympatizující, v českém prostředí tak jemným subtilním, nepochopitelným (?) pojmem, jakým je střet zájmů.

  Novinářská nestrannost a integrita je ovšem vzácné zboží, jehož se lehce pozbývá a jakmile se jednou ztratí, už se nenabude. Je mi jasné, že lidé jako Adam Komers či Antonín Dekoj tohle těžko pochopí, naopak je s podivem, že Ludmila Rakušanová - po dlouholetém pobytu v Německu - tohle nechápe. Možná, že se západní zvyklosti po návratu do ČR zapomínají rychle.

  Co se týče výše rozpočtu pro jednotlivé pořady, v nichž Ludmila Rakušanová vystupuje, rád bych zopakoval, popř. parafrázoval poznámky, uvedené pod Procházkovým článkem z 18. ledna 2001:

  (a) jde o  rozpočet nákladů na celý pořad, nikoliv tedy honorář pro jednotlivého účinkujícího. Přesto to však na věci nic nemění: ČT vydává celé tyto částky mj. v podstatě na prezentaci těchto televizních osob: ty tedy z celé věci mají daleko větší prospěch než pouze osobní honorář: velkou a zpeněžitelnou hodnotou je i celostátní "sláva", která je pro lidi, kteří v pořadu vystupují, důsledkem těchto investic. Jejich zisk tedy daleko přesahuje jejich - třeba i  docela skromný - osobní honorář.

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|