Britské listy


středa 28. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Amerika mění svou politiku:
 • Globalizace přestala být americkým politickým projektem Sčítání lidu:
 • Osobní zkušenost: Při sčítání lidu poněkud přituhuje (Pavel Kořenský)
 • Českému statistickému úřadu: Žádáme o dokumenty k bezpečnosti sčítání (Tomáš Pecina)
 • Sebeobrana proti nezákonné podobě probíhajícího sčítání (Vojtěch Kment)
 • Zastavte sčítání - za pět minut dvanáct (Vojtěch Kment) Panika ve Velké Británii:
 • Epidemie slintavky a kulhavky ohrožuje zemědělství v celé Evropské unii
 • Nemoc zemědělských zvířat a moderní svět (Guardian)
 • Co je slintavka a kulhavka Česká kulturní scéna:
 • Kýč: Ach, ten Knížák! (Jan Paul) Společnost:
 • Etika odpovědnosti (Václav Pinkava) Reakce:
 • Jsem rád, že mě BL pobaví stejně jako Špígl, a zadarmo! (Jan Křížek) Oznámení:
 • V dubnu se v Praze bude konat Mezinárodní den Romů  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • AxonNet: Tisková zpráva

  Výzva k pozastavení sčítání - za pět minut dvanáct

  Vojtěch Kment

  AxonNet vyzývá vládu ČR, Český statistický úřad a Ústavní soud ČR, aby Český statistický ústav pozastavil sčítání, jež je v současné podobě nezákonné, protože jeho praktické provádění je v rozporu:

  • s Ústavou ČR

  • se zákonem o Sčítání č. 158/99 Sb.

  V rozporu s Ústavou ČR sčítací listy především umožňují zjišťovat příbuzenské vztahy spolubydlících včetně jejich oboustranné identity a vytvářet tak údaje o struktuře konkrétních rodin.

  Prováděcí předpisy jsou dále v rozporu se samotným zákonem o Sčítání 158/99 Sb. především formátem navržených sčítacích listů ve vyhlášce ČSÚ 354/2000 Sb., i ustanovením metodiky sběru v Instrukci ČSÚ č. j. 927/2000-2210 ze dne 9. srpna 2000.

  Mimo odporování zákonu, formát sčítacích listů a metodika jejich sběru rovněž:

  • nezajišťují konkrétní odpovědnost - nelze jednoznačně zjistit osobu, od níž mohou uniknout sebraná data. Nelze rozhodnout, zda je neoprávněné třetí straně poskytl komisař, revizor, nebo pracovník ČSÚ, nebo pracovník firmy, která má opticky pořizovat data, proto lze již předem prakticky vyloučit možnost uplatnění jakékoliv sankce vůči komukoliv. Pokud by obce nepostupovaly podle zákona, ale podle prováděcích předpisů ČSÚ, mohla by odpovědnost za únik dokonce padnout i na ně.

  • při současných možnostech výpočetní techniky nezajišťuje dostatečnou preventivní odolnost proti úniku vyplněných a sebraných dat, spojitelných na reálné identifikační údaje osob.

  Při tvorbě nového formátu listů a metodiky doporučujeme Českému statistickému úřadu tato upozornění zohlednit a až následně pokračovat ve sčítání. Domníváme se, že i námi odhadované dodatečné náklady ve výši cca. 80 milionů Kč (zejména na tisk nových tiskovin), což činí jen 3,3 % celkových nákladů na sčítání, jsou plně ospravedlnitelné vůči míře dlouhodobého rizika (cca. 30-50 let) z politické aj. bezpečnostní zneužitelnosti případně uniklých dat.

  Na rizika sčítání a nevhodnost současného navrženého systému byl ČSÚ a vláda soustavně upozorňováni již od doby krátce po uveřejnění prováděcí vyhlášky 354 v říjnu 2000 (jíž byl stanoven formát sčítacích listů), řadou tuzemských odborníků na bezpečnostní počítačové technologie, jako jsou Vladimír Smejkal, Tomáš Pecina, Jiří Kofránek a i Úřad pro ochranu osobních údajů. AxonNet se s metodikou Sčítání seznámil až na poslední chvíli před rozhodným okamžikem sčítání, po pečlivém přečtení a zvážení všech veřejně přístupných informací, tyto názory a obavy z částečné, ale i z totální defraudace všech dat, plně podporuje.

  Pokud výše uvedené orgány sčítání nezastaví, upozorňujeme občany, že poskytnutí informací na současných sčítacích listech představuje poměrně značné riziko pro ně i pro bezpečnost státu jako celku, a doporučujeme jim, aby se informovali na existující možnosti pro sebe bezpečného vyhovění zákonu.

  Tato tisková zpráva a další odkazy ke sčítání budou přístupné na: http://port.axonnet.cz/SLBD. Jednoduchá představa o možné podobě dotazníků je zde.  AxonNet, s. r. o., je tuzemská počítačová firma, založená v roce 1991, jež se zabývá počítačovou komunikací, bezpečnostními technologiemi, analyzátory síťového provozu, správou dokumentů a jejich toků.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|