Britské listy


středa 28. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Amerika mění svou politiku:
 • Globalizace přestala být americkým politickým projektem Sčítání lidu:
 • Osobní zkušenost: Při sčítání lidu poněkud přituhuje (Pavel Kořenský)
 • Českému statistickému úřadu: Žádáme o dokumenty k bezpečnosti sčítání (Tomáš Pecina)
 • Sebeobrana proti nezákonné podobě probíhajícího sčítání (Vojtěch Kment)
 • Zastavte sčítání - za pět minut dvanáct (Vojtěch Kment) Panika ve Velké Británii:
 • Epidemie slintavky a kulhavky ohrožuje zemědělství v celé Evropské unii
 • Nemoc zemědělských zvířat a moderní svět (Guardian)
 • Co je slintavka a kulhavka Česká kulturní scéna:
 • Kýč: Ach, ten Knížák! (Jan Paul) Společnost:
 • Etika odpovědnosti (Václav Pinkava) Reakce:
 • Jsem rád, že mě BL pobaví stejně jako Špígl, a zadarmo! (Jan Křížek) Oznámení:
 • V dubnu se v Praze bude konat Mezinárodní den Romů  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jsem rád, že mě BL pobaví stejně jako Špígl - a zadarmo!

  Jan Křížek

  Pane Čulíku,

  se zájmem jsem si přečetl Váš příspěvek ke kauze ČT-VV vs. Drahoš. Pro zajímavost připojuji část Vašeho textu, ale po úpravách (něco je odstraněno, změněny jsou pouze názvy a jména). Dikce, přídavná jména, slovesa apod. jsou v původním znění (!). Text je na konci této zprávy.

  Jsem rád, že si již pro pobavení politickou, společenskou a právní satirou nemusím kupovat Špígl a mohu jednou do týdne zdarma využít internetové BL. Jsem velmi přesvědčen, že do si budoucna vybudujete rozsáhlé zázemí vlastních koncesionářů.

  Bez urážky a s pozdravem

  Jan Křížek

  Britské listy 26.2.2001

  Televizní vzbouřenci proti Zdeňku Drahošovi

  (...) Bohužel však tzv. "objektivní periodikum" Britské listy nemá absolutně žádný mandát stylizovat se svatouškovsky do role arbitra etického jednání, poté co si jeho tvůrci k ... propagandistickému vysílání ve vlastní věci zneužili Internet. Lidé, níže jmenovaní by měli mít alespoň základní ponětí o slušnosti a měli by si uvědomit, že nemají naprosto žádný morální kredit k (...)

  (Kdyby měli minimum slušnosti či inteligence, z Internetu by poté, co ... od prosince 2000 udělali, sami odešli. Zdá se nám totiž, že jejich provinění je v podstatě na téže úrovni jako případná provinění pana Drahoše, ne-li horší.)

  Stejně hloupě se i dál diskreditují čeští pseudointelektuálové jako Štěpán Kotrba, Tomáš Pecina a Jan Čulík - ten projevuje neporozumění veřejnoprávní televizi i sebestředným principům např. i tím, že (...).

  Upozorňujeme, že v mnoha ohledech je níže publikované prohlášení Britských Listů hrubě subjektivní a zkresluje fakta. Tím se nijak nezastáváme Zdeňka Drahoše, jehož činnost jakožto šéfa brněnského studia by na základě Chmelíčkovy zprávy měla být bezpochyby zkoumána, nikoliv však těmito hrubě zaujatými vzbouřenci, kteří svou činností bezostyšně prosazují vlastní agendu.

  Doufejme, že někdy do ČR pronikne - a i Štěpán Kotrba, Tomáš Pecina a Jan Čulík - pochopí - princip neúplatné nestrannosti. Nechápeme, jak je možné, že si tito lidé neuvědomují naprosto zásadní věci, jako je princip objektivity, a jak za komunismu se propagandisticky vrhají na podporu jedné, skutečnost bezostyšně zkreslující strany, jejíž integrita je tím, co provedla v minulých týdnech, navždy nenávratně ztracena. (...)

  Je to špína.

  Poznámka JČ: V desetiletí po pádu komunismu se rozmohla v české společnosti - dosti infantilní a mechanická - zvyklost, když někdo někoho kritizuje, vzít přesně tutéž kritiku a uplatnit ji beze změny na protivníka. Je to dost trapné, v současnosti to například dělá Vladimír Železný vůči společnosti CME: musí vrátit desítky milionů dolarů, a tak poněkud nepřesvědčivě argumentuje, že CME má naopak platit mnoho milionů dolarů jemu. - Pan Křížek bohužel absolutně nechápe, že existuje drobný rozdíl mezi prací Britských listů a zpravodajstvím České televize a zejména tím, jak bylo zejména od prosince 2001 bezostyšně propagandisticky zneužito - že existuje určitý malý rozdíl mezi postoji Britských listů a postoji vzbouřenců, motivovaném obavami o své kontrakty (co získají či ztratí BL tím, že zaujmou vůči televiznímu vzbouření určité stanovisko? Editor BL naštěstí není na nikom v České republice existenčně závislý, a právě proto může vydávat nezávislý list, který se snaží s minimálním množstvím zdrojů dělat to, co by měla dělat Česká televize, totiž být veřejnoprávním médiem, jímž ale není.) - No, rozdíly mezi BL a ČT panu Křížkovi vysvětlovat podrobněji nebudeme, byla by to ztráta času. Jiným čtenářům je snad jasné, že lidé, angažovaní živobytím a  kariérou v ČT, nemohou být sami posuzovateli situace v ČT, ani vysílateli propagandy ve prospěch svých pracovních míst. Pro čtenáře, jako je pan Křížek, je nutnost vyhýbat se střetu zájmů ovšem nepochopitelný civilizační princip.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|