Britské listy


úterý 6. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby O lidské odpovědnosti:
 • Mysleme sami: nikdy nepřijímejme nekriticky názor autorit (Eugen Haičman) Český politik:
 • Cyril Svoboda: Když se kácí les, lítají třísky (Ondřej Čapek) Právní stát:
 • Podivná účast Policie ČR při plzeňském zásahu proti soukromé firmě? (Sylvie Schindlerová, Bohuslav Vrba) Česká televize potlačila svědectví českých filmových režisérů:
 • Nesmí se v ČT vysílat nic kritického vůči Václavu Havlovi? (Robert Buchar)
 • Jak to bylo se sametovou revolucí - "problémová" výpověď Stanislava Miloty ve filmu Roberta Buchara
 • Režisér Jan Němec: "Klaus a Zeman jsou zločinci" - pasáž z filmu Roberta Buchara, která v ČT nevadila
 • Otevřený dopis České televizi (Robert Buchar, Chicago) Česká společnost:
 • Pár dojmů z březnové Prahy: Rudé ucho, soft porn v Rudolfinu a pocity nevýslovného štěstí v České televizi (Jan Čulík) Menšiny v české společnosti:
 • Znovu o dětech, odňatých vegetariánské babičce - další podrobnosti (Jan Šťastný)
 • Vědci se v minulosti často pletli - nevěřme nekriticky odborníkům (Jan Majsner)
 • Ješte jednou k vegetariánum (Jan Šimůnek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Podivná účast Policie ČR při plzeňském zásahu proti soukromé firmě?

  Bezpráví, zkáza a násilí

  Policisté zabavili všechno, dokonce i věci čistě osobní!

  Ve středu 28. února se do plzeňské Brojovy ulice č. 16, do několikapatrové administrativní budovy v majetku Škodovky, která zde pronajímá kancelářské prostory mnoha soukromým firmám, dostavilo několik v civilu oblečených osob.

  Tyto osoby se prohlásily jako policisté, jmenovitě mjr. Hanák, kpt. Bůcha, kpt. Vacík a kpt. Šašek. Na dotaz, zda mají k prohlídce nějaký příkaz, odpověděli, že jej nepotřebují, protože jdou pouze jednat. Poté, co jim majitelka firmy odmítla dobrovolně vydat majetek svůj, své firmy i majetek svěřený smluvně, letmo ukázali papír, na němž jim nečitelný podpis "v zastoupení" dovoloval vykonat prohlídku ve firmě ARMANAK CZ.

  Tato firma je smluvním partnerem Stavebního bytového družstva mladých Plzeň (SBDM), pro něž vede účetnictví. Do Brojovy ulice se přestěhovala z dřívějšího sídla družstva na Rolnickém náměstí v Plzni, které ovládlo představenstvo vedené Vladimírem Cibulkou. Toto představenstvo, složené z lidí, kteří družstvu a družstevníkům v minulosti způsobili miliónové ztráty, odmítá již delší dobu vzít na vědomí své právoplatné odvolání nejvyšším orgánem družstva, Shromážděním delegátů, a následnou volbu představenstva nového.

  Vladimír Cibulka a někteří další členové "jeho" představenstva, byli ostatně zásahu přítomni. Nejdřív patrně jako "nezúčastněné osoby, později jako pilní stěhovací dělníci.

  Od počátku svého zásahu se tzv. policisté chovali arogantně a vystupovali z velmi siláckých pozic. Majitelka firmy se po několika hodinách "zásahu" zhroutila, mimo jiné utrpěla zranění hlavy a do dnešního dne je v léčení.

  Muži, vystupující jako policisté, si pak přivolali posily čítající několik desítek lidí a, přestože k tomu neměli žádné oprávnění (např. příkaz k zabavení věci), nechali do přistavených vozů nakládat veškerou agendu, kancelářský nábytek a další vybavení, včetně počítačů, kopírek, trezor i s penězi apod. Neštítili se ani toho, že naložili všechny osobní věci zaměstnanců firmy, např. kabelky a peněženky, svetry, osobní doklady, role toaletního papíru i semletou kávu v dózičce. Administrativu i nábytek nakládali bez jakékoliv inventarizace či evidence a především bez přítomnosti jakéhokoliv zástupce či zaměstnance firmy ARMANAK CZ. V díle zkázy pokračovali tak dlouho, dokud kolem sebe neměli jen holé stěny.

  Podle slov velícího důstojníka věci odváželi do policejního skladu, je však zdokumentováno, že auta se zabavenými předměty mířila na Rolnické náměstí, kde couvala přímo ke kotelně. Z toho je možné usuzovat, že vzalo za své v plamenech kotelny kupříkladu mnoho tisíc smluv o převodu bytů do osobního vlastnictví, správcovské smlouvy, i doklady o tom, kdo řádně platí poplatky spojené s užíváním bytu a kdo je neplatič.

  Další svědek uvádí, že hned zpočátku akce volal policejní pohotovostní číslo 158 a žádal o zásah pořádkových sil, ale ten byl odmítnut. Velice zvláštní je, jak dokumentují svědci, že akci dozorovala i plzeňská Městská policie.

  Následující den, tedy 1. března, se akce zopakovala, když v téže budově a v témže jejím patře byla stejným způsobem "vybílena" Advokátní kancelář JUDr. Miloslava Petrlíka, právního zástupce SBDM a kancelář daňového poradce. Vše opět bez přítomnosti jakéhokoliv zástupce firem a bez toho, že by majitelé firem byli o věci informováni. K dovršení všeho odtud údajní muži zákona odvlekli nejen veškerou agendu, ale také ředitele SBDM Ing. Vlastimila Šopejstala, který se zde zdržoval. Jmenovaného pak drželi v budově Krajské zprávy Policie ČR až do pozdních odpoledních hodin.

  Do dnešního dne neobdržela žádná ze zmiňovaných soukromých firem žádné vyrozumění, protokol o zabavení věci nebo vysvětlení, z jakého důvodu k zásahu došlo.

  ARMANAK CZ:

  Ing. Sylvie Schindlerová

  Mgr. Bohuslav Vrba


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|