Britské listy


úterý 6. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby O lidské odpovědnosti:
 • Mysleme sami: nikdy nepřijímejme nekriticky názor autorit (Eugen Haičman) Český politik:
 • Cyril Svoboda: Když se kácí les, lítají třísky (Ondřej Čapek) Právní stát:
 • Podivná účast Policie ČR při plzeňském zásahu proti soukromé firmě? (Sylvie Schindlerová, Bohuslav Vrba) Česká televize potlačila svědectví českých filmových režisérů:
 • Nesmí se v ČT vysílat nic kritického vůči Václavu Havlovi? (Robert Buchar)
 • Jak to bylo se sametovou revolucí - "problémová" výpověď Stanislava Miloty ve filmu Roberta Buchara
 • Režisér Jan Němec: "Klaus a Zeman jsou zločinci" - pasáž z filmu Roberta Buchara, která v ČT nevadila
 • Otevřený dopis České televizi (Robert Buchar, Chicago) Česká společnost:
 • Pár dojmů z březnové Prahy: Rudé ucho, soft porn v Rudolfinu a pocity nevýslovného štěstí v České televizi (Jan Čulík) Menšiny v české společnosti:
 • Znovu o dětech, odňatých vegetariánské babičce - další podrobnosti (Jan Šťastný)
 • Vědci se v minulosti často pletli - nevěřme nekriticky odborníkům (Jan Majsner)
 • Ješte jednou k vegetariánum (Jan Šimůnek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otevřený dopis České televizi

  To : P. Koliha, I. Hubac, A. Mullerova, M. Koliandrova, K. Kochman, V.Luks, and all others

  To Whom It May Concern:

  Dne 26.února jsem obdrzel nasledujici e-mail od producenta pana Lukse:

  „Odvolávám se na na předchozí korespondenci a s politováním Vám sděluji, že nemůžeme dále jednat o nákupu. Po kolektivní domluvě dramaturgie, vedení programu i odd.nákupu pí.Bodlákové jsme původně plánovaný pořad nuceni zrušit. V České televizi dochází k programovým změnám a důvodem je mimo jiné i nedostatečné finanční krytí pro dokončení uvažovaného projektu.“

  Musím podotknout, že tento konec mne ani tak moc neprekvapil. Tušil jsem to už od prvního setkani s pani Mullerovou na festivalu v Jihlavě, kde mně hned upozorňovala na nutnost krácení mého filmu, přesto že se druhý den přiznala, že ho ještě vlastně neviděla.

  Jediný pan produkční Luks se po celou dobu vyjednáváni choval jako profesionál. Dramaturgové se jakékoliv komunikaci vyhýbali - zřejmě měli celou tu dobu jiné existenčni starosti. Argument, že ČT si nemuže můj film dovolit uvést z finančních důvodu mi připadá jako velmi hloupá výmluva za situace, kdy ČT si objednává dokumentární pořady za cenu řádově 300 tisíc Kč za půl hodinu (viz Fenič, Rakušanová, atd.).

  Nakonec o ceně je vždycky možné jednat.

  Ale o to se už ani nikdo nepokusil, protože film se zřejmě jevi, specielně novému vedení, „politicky nekorektní“, něco, co se v ČT nenosí.

  Je zajímavé, že toto vaše rozhodnutí přišlo vzápěti poté, co jsem požádal o to, aby byl přidán do kupní smlouvy paragraf, který by zajistil odvysílání mého filmu pouze v podobě, v jaké bude ČT dodán.

  Je to opravdu smutné když tak zvaná „veřejnoprávní televize“ podléha vlivům politických sil a nemá tušeni co výraz „veřejnoprávní“ obnáší--jaké je její poslání v demokratické společnosti.

  Zatímco diváci po celém světě si mohou film Sametová kocovina koupit nebo vypůjčit na videu, diváci v Čechách si budou ještě muset asi hodně dlouho počkat než se ČT změní v opravdovou veřejnoprávní televizi, která bude mít zájem českou veřejnost nestranně informovat a ne manipulovat.

  Vzhledem k tomu že VHS kopie mého filmu, která koluje v rukou dramaturgů ČT je soukromým majetkem pana Stanislava Miloty (ode mne si ČT videoverzi nikdy oficiálně nevyžádala) žádám aby mu byla tato kopie urychleně navrácena!

  Robert Buchar

  Chicago


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|