Britské listy


pátek 9. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rozhovor s odvolanou ředitelkou zpravodajství České televize:
 • Jana Bobošíková: Klepetko je profesionální nula (rozhovor vedl Tomáš Pecina) Zákon o svobodném přístupu k informacím:
 • Ministerstvo průmyslu informuje na svých internetových stránkách nepravdivě (Ekologický právní servis) Společnost:
 • O manipulaci, o reklamě a o propagandě (Petr Sládeček)
 • Manipulace dětí pro reklamu: co proti tomu můžeme dělat? (Eva Duspivová)
 • Přecenil Jan Paul význam dětí v reklamě? (Vladimír Rott) O Evropské unii:
 • "Prohnilé srdce Evropy" (Vladimír Myslík, JČ) Reakce:
 • Petr Štěpánek kritizoval ČT nevhodně (Radek Batelka) Britské listy:
 • Čulíku a Pecino, přestaňte skuhrat: Financování Britských listů, vlastní investigativní novinář a Národní divadlo (Pavel Trtík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Petr Štěpánek kritizoval ČT nevhodně

  Radek Batelka

  Toto je reakce na tento článek Petra Štěpánka.

  Čas od času zahlédnu v nejrůznějších médiích občasné články a vystoupení p. Štěpánka. Z jiných zdrojů vím o tomto člověku velmi málo a nechovám k němu žádnou předpojatost či osobní cit, nejsem jakkoli svázán s aktivitami dějícími se v jeho okolí a na jeho bezprostředním chování nijak nezávisí můj osobní prospěch. Proto se odvažuji tvrdit, že jsem k jeho osobě nestranný.

  Jeho projev mi vždy přišel v jistém smyslu zajímavý.

  P. Štěpánek je místopředsedou RRTV, na jejich stránkách je u jeho jména dále uvedeno: "hudebník, publicista". To mě poněkud zarazilo. Ponechme pro tuto chvíli stranou hudební vkus. Za publicistu považuji člověka, který věnuje značnou část svého času publikování svých názorů a informací a má v tomto směru "co nabídnout". Možná že se jen celoživotně míjím s dílem p. Štěpánka, ale žádnou rozsáhlejší (natož závažnou) publikační činnost jsem u něj nezaznamenal. Pokud nějaká existuje, prosím, abych byl opraven.

  Veškeré jeho články, které jsem měl možnost číst, se týkaly:

  - obhajoby vlastní senátní kampaně

  - vánočních událostí v ČT

  Pan Štěpánek jako potenciální senátor mě příliš nezajímá. Zajímá mě však jako aktuální představitel státní instituce s velkým a dlouhodobým dopadem na veřejný život - regulačního orgánu nejmocnějšího spektra médií. Domnívám se, že nepřeháním. Média sama o sobě jsou jednou z nejsilnějších mocí v tomto světě. Navíc jsou i v té nejnestrannější formě nástrojem či prostředníkem politiků - bez masových médií dnes nelze vládnout.

  Pan Štěpánek se ve svém posledním příspěvku na BL snaží vyslovit ke vzájemným půtkám RRTV a ČT. To je od člověka ve sporu zúčastněného logické. Je logické, když státní úředník vystoupí a položí na stůl svoje argumenty a fakta ze svého pohledu. Co je ale logického na tom, když z veřejných peněz placený úředník místo toho opakovaně mlátí prázdnou slámu a argumentuje na úrovni zapšklé domovní důvěrnice z pavlačáku ?

  Pan Štěpánek v první větě navozuje dojem, že hodlá předložit kritiku jistého pořadu a jistého redaktora ČT. O pár vět dál se ale už nestačím divit. Co to je, proboha, za projev a argumenty ?

  Vybavuje se mi chování šestiletého kluka, který dostal na hřišti za barákem facku, a teď za máminou sukní z bezpečné vzdálenosti vyhrožuje: "Už na tebe jde můj taťka !".

  Co podle něj prokazuje argument:

  "V celém civilizovaném světě by se mu však vysmáli a prozradili mu, že si poněkud plete role. Rada je tu od toho, aby dohlížela na televize. Nikoli naopak. I Železný to (po správním řízení o odnětí licence) pochopil. Veřejnou kontrolu nad radou jistě zastanou píšící novináři a poslanci."

  Došel snad pan Štěpánek svými životními zkušenostmi k tomu, že vše co se děje v civilizovaném" světě je správné ? Co je podle něj civilizovaný svět ? Kritika ČT směrem k RRTV je nějakým zákonem znemožněna ?

  Velmi by mě taky zajímalo, jak se podle něj choval Železný před tím, než TO pochopil, co TO potom vlastně pochopil a jak se chová od té doby, co TO pochopil.

  Následuje klukovská hrozba:

  "Podstatnější však je, že Vítek i mnozí další televizní vzbouřenci zřejmě žijí v představě, že celý spor o Českou televizi je u konce a oni že vyhráli. Nic není vzdálenějšího pravdě. Asi pana Vítka nepotěším, ale jsme teprve v poločase. A jestliže první polovina tohoto představení měla podobu lidové frašky, kde se vzbouřenci a s nimi sympatizující umělci a politici zaklínali duchy zákonů, potom druhá polovina bude mít podobu spíše komorní a bude patřit Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, právníkům a soudům. A ty se nemohou ani nebudou řídit legislativním spiritualismem, nýbrž fakty a literou zákona. Již teď radě leží na stole analýza usvědčující Českou televizi z několika set porušení zákona."

  O tom, z čeho vlastně zákony "vyrůstají", se tady nebudu s p. Štěpánkem přít; to je na jinou, delší debatu. Nevím ale, proč mu zmíněná analýza jen tak leží na stole ? Proč z ní něco na podporu svých argumentů necituje ? A proč s ní hned druhý den neběží na policii (nebo kam se s takovými věcmi běhává) a nezřídí vše potřebné, ať se dají věci do pohybu ? Proč si myslí, že lidi cestou v ranní tramvaji touží číst v MFD jeho citově zabarvené hrozby Marku Vítkovi ?

  Aby svou citovou zaujatost vyvrátil, píše v další větě:

  "Vítek podivným způsobem žongluje také s reportáží Fakt ze senátní kampaně. Proboha, za co bych se měl ČT mstít! Ta reportáž nepoškodila ani mne ani kteréhokoli z mých senátních protikandidátů."

  I toto považuje p. Štěpánek za argument ? Připomíná mi to jednu starou scénku od Izera, kde Mečiar podal důkazy o tom, že dráteníci nechodili ze Slovenska pracovat do Čech ale právě naopak, tím, že to prostě konstatoval.

  Následuje další hřebík do rakve ČT:

  "A jako člověk z branže navíc nemohu přehlédnout, že se na jejím natáčení podílelo asi tak dvakrát tolik osob, než je zvykem v jiných - efektivněji pracujících - televizích"

  Jako člověk z branže mohl aspoň p. Štěpánek konkretizovat, zvyky kterých televizí to měl na mysli a co je v jeho případě štáb větší než malý - místo dvou lidí čtyři, nebo místo padesáti sto ? Je přece u zdroje těchto informací a kdo jiný by měl být konkrétní, když ne on ?

  Dále pak p. Štěpánek prokazuje přesvědčení, že čin a odpovědnost za něj jsou v podstatě nesourodé, protichůdné atributy:

  "Šloufa a mne hází do jedné ohrádky mstivých nepřátel, zatímco Pitharta pasuje do role spravedlivého zastánce vzbouřenců. Jenže ani to není pravda. Byl to totiž právě Petr Pithart, kdo navzdory své mírné sympatii vzbouřence hned zkraje upozornil, že každý, kdo bere zákony do svých rukou, musí počítat s tím, že za to později obdrží patřičný účet."

  Pokud s někým sympatizuji a připomínám mu něco nepříjemného, nemusí to přece být navzdory mé sympatii, ale třeba právě kvůli této sympatii (dobrá rada), nebo jen neutrální konstatování z pozice většího nadhledu a zkušeností.

  V žádném případě nehájím pozice redakce zpravodajství ČT. Po prvotních sympatiích jsem jimi byl hluboce zklamán a přivítal bych jejich důstojný, dobrovolný odchod. (Pokud jde ale například o  telefonní kauzu, jsem rád, že jsem se tyto věci jakoukoli cestou - při které nebyl nikdo zabit či zraněn - dozvěděl a zjistil, že konkrétní politici a radní jsou lháři. Hodnota vědět to evidentně převažuje nad hodnotou dodržení daného právního předpisu)

  Je nesmyslné chytat člověka za slovo. Avšak vše co jsem od p. Štěpánka kdy četl, se vyznačovalo naprostou absencí relevantních informací schopnosti argumentovat, bylo propleteno snůškou osobně zaujatých názorů a v celkovém souhrnu vyznívalo jako řádky o ničem. Plácání do vody.

  Na to má p. Štěpánek jistě právo, stejně jako já. Ale jen potud, pokud to nesouvisí s výkonem jeho veřejné funkce.

  Bez osobní zaujatosti a bez urážky konstatuji, že p. Štěpánek na mě působí dojmem naprosto průměrného člověka, bez výrazného názoru a bez výrazné pozitivní vize v jakékoli oblasti.

  Nepůsobí dojmem silné osobnosti. Je člověk s nepříliš dobrou schopností argumentovat a na argumenty reagovat. Je to úplně normální, průměrný člověk.

  Na konec p. Štěpánek konstatuje:

  "A s tím souvisí i poslední věc, jež na Vítka prozrazuje jeho sníženou schopnost vnímat realitu v celé její pestrosti."

  Obávám se, že redaktoři ČT až moc dobře vnímají realitu, a ví, co vycenzurovat. Tím, kdo realitu vnímá jen z velmi úzkého pohledu se mi zdá být právě p. Štěpánek.

  Být místopředsedou (ale stejně tak i "řadovým" radním) takovéto kontrolní instituce, je bezpochyby náročné na určité lidské vlastnosti. Jak je ale možné, že je v této funkci naprosto průměrný člověk ? Není v jeho okolí snad nikdo lepší ? Čím byl tak atraktivní pro toho, kdo si ho vybral jako kandidáta na toto místo ?

  Nemůžu souhlasit s tím, že je na tomto místě člověk tak průměrných kvalit. Řekl bych, že ten takovou práci odborně ani morálně zvládat nemůže.

  P.S.: Který průzkum veřejného mínění dokazuje, že pří zjevení vzbouřenců na obrazovce "stoupá podstatné části diváků adrenalin" ? Cáák !

  Pane, nesedíte v hospodě, zastáváte veřejnou funkci ! Řekli vám to vůbec?

  Poznámka JČ: 1. Nedovedu si představit, že by BBC útočila na Radu BBC poté, co Rada BBC vydala o BBC kritickou zprávu - BBC je podřízena Radě BBC stejně, jako je ČT podřízena RRTV.

  BBC by ovšem mohla natočit a odvysílat NESTRANNÝ kritický pořad o činnosti Rady BBC, který by z nezávislého úhlu pohledu zhodnotil i kritický dokument Rady i činnost BBC. To ovšem ČT neudělala, protože ta nevysílá nestranné pořady.

  2. Co se týče pořadu Fakta, v němž byly zveřejněny důvěrné výpisy z mobilních telefonů některých členů Rady ČT, pan Batelka v této věci podlehl neseriózní mediální manipulaci tvůrců pořadu. Pořad se snažil navodit dojem, že v důsledku spiknutí Rada ČT-ODS bylo už dávno dohodnuto, že má být do čela ČT vnucen Jiří Hodač. Skutečnost byla úplně jiná, Rada ČT plánovala do funkce jmenovat Kateřinu Fričovou a jednala s ní o tom už v listopadu, byl jsem toho osobně svědkem. Interpretaci, co znamenaly telefonní kontakty některých členů Rady ČT s politiky, jak ji prezentoval pořad Fakta, nelze důvěřovat, mimo jiné i proto, že pořad Fakta neinformoval ani o výpisech z mobilů členů Rady ČT, nakloněných televizním vzbouřencům, ani o výpisech z mobilů vzbouřenců, připravujících televizní vzbouření už dlouho během podzimu. Atd. Politováníhodné je ovšem lhaní některých členů Rady ČT televizním vzbouřencům, když se s nimi vůbec o mobilech neměli bavit, neboť pracovníci ČT zveřejněním výpisů zřejmě spáchali vážný trestný čin, který policie v současné době vyšetřuje.

  Poznámka TP: Mně zase není jasné, o kterých právnících to Petr Štěpánek mluvil: s vedoucím právního odboru Rady JUDr. Fučíkem jsem včera měl to potěšení krátce pohovořit, a jsou-li na stejné, neřkuli horší, odborné úrovni i jeho podřízení, vzbouřenci nemohou být v lepší pozici!


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|