Britské listy


pátek 23. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední dobyDnešní demokracie nestačí na řešení problémů jednadvacátého století:
 • Politikové nesmějí uhýbat před tvrdou realitou Kosovo, NATO, Albánci a Makedonie:
 • NATO se připravuje sklidit svou balkánskou bouři (The Times) Sčítání lidu:
 • Český statistický úřad: Informace o bezpečnostních opatřeních ani o jejich hodnocení nevydáme
 • Tomáš Pecina: S vaším rozhodnutím nesouhlasím a podávám proti němu rozklad
 • K diskusi o důvěrnosti a věrohodnosti dat získaných při sčítání lidu (Tom Fuk) Česká republika:
 • Šikulové (Pavel Jonák) Automobilismus:
 • O škodlivosti přetížených kamionů na českých silnicích (Antonín Nový) Globalizační protesty:
 • Quebec City se chystá na další kolo protestů proti ekonomické globalizaci (Mirek Kolář) Světová organizace pro obchod je nedemokratická:
 • Co dobrého dokázali antiglobalizační demonstranti (Guardian) České školství:
 • "Tuneláři všech zemí", vraťte školné... (Radim Valenčík) O manipulativních praktikách:
 • Na obranu Vladimíra Železného (Vlasta Leporská) Oznámení:
 • Retrospektiva Miloše Formana (České centrum, Londýn) Autoritářské prvky v české společnosti:
 • Feministická skupina 8. března: Jsme proti návrhu zakázat interrupce  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tomáš Pecina: S vaším rozhodnutím nesouhlasím a podávám proti němu rozklad

  Český statistický úřad
  Sokolovská 142
  186 04 Praha 8

  V Praze dne 22. března 2001

  Re: Rozklad

  Vážení,

  obdržel jsem Váš dopis č. j. 13/2001-3210 z 19. 3. 2001, jímž mi sdělujete, že nevyhovíte mé žádosti o informace z 27. 2. 2001. Své rozhodnutí opíráte o ustanovení § 15, odst. 1, zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, jež Vám ukládá povinnost mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

  Vaši argumentaci částečně akceptuji ve vztahu k požadovanému dokumentu sub 1, nikoli však vzhledem k dokumentům ostatním, neboť tyto posudky primárně představují hodnocení provedení bezpečnostních opatření zejména z hlediska jejich dostatečnosti a kvality, nikoli informace o opatřeních samotných. Zveřejnění těchto posudků je vzhledem k mimořádné citlivosti osobních údajů, které ČSÚ v akci SLBD zpracovává, ve veřejném zájmu; obsahují-li předmětné posudky pasáže, navrhující taková konkrétní opatření, která nesmějí být v souladu s dikcí zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zveřejněna, mohou být z dokumentu jednoduchým způsobem odstraněny a zbytek textu poté poskytnut žadateli o informace.

  V závěru svého dopisu pak uvádíte, že ČSÚ nevydává rozhodnutí podle § 15, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb., protože podle § 2, odst. 3, tohoto zákona se zákon nevztahuje na poskytování údajů a informací podle zvláštního předpisu (v daném případě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Tuto inferenci však považuji k danému případu za zcela irelevantní, protože nebyly požadovány žádné informace podle tohoto zákona. Z obsahu Vašeho dopisu dovozuji, že navzdory této formulaci je rozhodnutím ve smyslu § 15, odst. 1, zákona č. 106/1999 Sb.

  Z výše uvedených důvodů proti Vašemu rozhodnutí podávám

  r o z k l a d

  ve smyslu § 16, odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb.

  S úctou

  Tomáš Pecina


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|