Britské listy


pátek 23. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední dobyDnešní demokracie nestačí na řešení problémů jednadvacátého století:
 • Politikové nesmějí uhýbat před tvrdou realitou Kosovo, NATO, Albánci a Makedonie:
 • NATO se připravuje sklidit svou balkánskou bouři (The Times) Sčítání lidu:
 • Český statistický úřad: Informace o bezpečnostních opatřeních ani o jejich hodnocení nevydáme
 • Tomáš Pecina: S vaším rozhodnutím nesouhlasím a podávám proti němu rozklad
 • K diskusi o důvěrnosti a věrohodnosti dat získaných při sčítání lidu (Tom Fuk) Česká republika:
 • Šikulové (Pavel Jonák) Automobilismus:
 • O škodlivosti přetížených kamionů na českých silnicích (Antonín Nový) Globalizační protesty:
 • Quebec City se chystá na další kolo protestů proti ekonomické globalizaci (Mirek Kolář) Světová organizace pro obchod je nedemokratická:
 • Co dobrého dokázali antiglobalizační demonstranti (Guardian) České školství:
 • "Tuneláři všech zemí", vraťte školné... (Radim Valenčík) O manipulativních praktikách:
 • Na obranu Vladimíra Železného (Vlasta Leporská) Oznámení:
 • Retrospektiva Miloše Formana (České centrum, Londýn) Autoritářské prvky v české společnosti:
 • Feministická skupina 8. března: Jsme proti návrhu zakázat interrupce  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Autoritářské prvky v české společnosti

  Feministická skupina 8. března: Jsme proti návrhu zakázat interrupce

  V současné české společnosti se projevují autoritářské tendence usilující o potlačení možnosti volby. Jedním z konkrétních projevů těchto tendencí je snaha občanského sdružení Hnutí pro život legislativně zabránit umělému přerušení těhotenství.

  Domníváme se, že každý člověk, muž nebo žena, má mít právo svobodné volby při rozhodování o své reprodukci a sexuálním životě na základě dostatečného množství objektivních informací. Možnost svobodného rozhodování v intimních oblastech života, plánovaného rodičovství a právo dítěte narodit se jako chtěné patří k základním lidským právům.

  Těhotné ženy mají právo na objektivní informace o zdraví plodu a o důsledcích porodu pro jejich zdraví (případy možnosti úmrtí při porodu stále nejsou otázkou minulosti). Zákaz interrupcí by logicky vedl k zvýšenému počtu ilegálních a neprofesionálně prováděných interrupcí, což by zvyšovalo pravděpodobnost poškození zdraví nebo úmrtí žen. Nedomníváme se, že by plod měl mít právní subjektivitu čili nárok na legislativní ochranu již od okamžiku splynutí zárodečných buněk, čímž by bylo právně znemožněno provádění interrupcí. Právo na interrupci je respektováním svobodné volby ženy, ať už se pro ni rozhodla po znásilněni, ze zdravotních nebo sociálních důvodů, které hrají v jejím rozhodování podstatnou roli. Jedním ze základních práv dítěte je právo na důstojný život. V současné české společnosti však působí řada faktorů, které právo na důstojný život nepodporují: nezaměstnanost, neuspokojivá situace ve vzdělávacím systému, neexistující bytová politika a celková sociální situace rodin s dětmi, svobodných matek a otců. Také se domníváme, že rozhodnuti, zda žena podstoupí umělé přerušení těhotenství, je věc pouze jejího vlastního svědomí.

  Sexuální výchovu nechápeme jako nabádání k nemravnosti. Sexualita je přirozenou součástí lidského života. Otevřenou sexuální výchovu chápeme jako prostředek k předávání, objektivních informací, na jejichž základě se může žena rozhodovat. Zároveň ji chápeme jako jeden ze základních zdrojů prevence.

  Každý člověk má právo chránit se před nechtěným těhotenstvím a kontrolovat svou plodnost. Antikoncepční prostředky jsou racionální způsob jak tohoto docílit. Stejně tak jsou jednou z cest ke snižování počtu interrupcí. Pojetí antikoncepce jako prostředku zvyšujícího promiskuitu je pro nás nepřijatelné a také zcela nesmyslné tvrzení.

  Zásadně nesouhlasíme se snahou občanského sdružení Hnutí Pro život, aby byla možnost umělého přerušení těhotenství postavena mimo zákon. Právě probíhající mediální kampaň tohoto sdružení považujeme za zcela neetickou a velmi násilnou.

  Jsme pro volbu - pro-choice!

  fs8.brezna@centrum.cz

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|