Britské listy


pondělí 2. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Podivný pronájem pražského parku:
 • Grébovka: klidné místo s pohnutým osudem (Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba) Z rozhovoru Václava Moravce, moderátora BBC, s prozatímním ředitelem ČT:
 • Jiří Balvín: Rozpočty pořadů jsou obchodní tajemství Otevřený list Janu Čulíkovi:
 • Britské listy se dopouštějí propagandy (Radko Kubičko, ČRo 6 - Svobodná Evropa) Reakce na tiskovou konferenci "Držte hubu, Čulíku":
 • Jan Čulík - ješitný mistr dezinformací? (Martin Vadas)
 • Martin Vadas mě obvinuje ze zaujatosti neprávem (Jan Čulík)
 • Proč bych vám měl věřit, Jane Čulíku? Ve slušné společnosti se takto nevystupuje (Erik Tabery, Respekt)
 • Nestoudnost Jana Čulíka: Pozor! Šíleně narcistní Čulík v akci! (Josef Brož, Děkujeme, odejděte!)
 • Pane Komersi, paní Müllerová, děkujeme odejděte! (Čestmír Jagoš) Jací jsou kandidáti do Rady ČT (uspořádal Jaroslav Sever):
 • Seznam kandidátů do Rady ČT podle počtu nominací, jmen uchazečů či navrhujících spolků Korupce v České televizi a slepota v RRTV?
 • Karpaty off-road: RRTV není slepá (Petr Štěpánek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otevřený dopis Janu Čulíkovi a  Britským listům

  Jan Čulík - ješitný mistr desinformací ?

  Vážený pane doktore,

  s politováním jsem sledoval Váš incident na tiskové konferenci 28. března 2001 v Rock Café - Národní tř. 20, kam jste se dostavil jako host a s úsměvem a jistým zklamáním čtu Vaše řádky

  (Rozrušování virtuální reality, aneb Jiřina Šiklová: "Držte hubu, Čulíku!" - BL 2001-03-29).

  Ač v kauze televizní rebelie jsem s Vámi často souhlasil a spolek "ČT - věc veřejná” jsem i věcně sám kritizoval, stejně jako neprofesionální a manipulativní vysílání ČT. Tentokrát nemohu souhlasit s Vaším, bohužel, až dětinsky hulvátským vystoupením na tiskové konferenci. Je třeba, abyste se zamyslil nad integritou a legitimitou Vašeho veřejného vystupování. Kde berete oprávnění a "slušnost” k šíření desinformací o průběhu tiskové konference, když dokonce chválíte manipulaci a zřejmý střet zájmů v reportáži zpravodajství TV NOVA. Licence na vysílání nejsou licencemi Novy nebo Primy, jsou mimořádně cenným veřejným statkem, zapůjčeným zmíněným držitelům licence, se kterým by měl stát ve veřejném zájmu uvážlivě hospodařit.

  Pro třísku v oku Vašeho názorového oponenta (např. režiséra Smoljaka, který se "dopustil” zeširoka formulované výpovědi, o kterou byl požádán), nevidíte kládu v oku vlastním - s tím souhlasit nemohu. Co na tom, že režisér Smoljak hovoří méně překotně, ale o to srozumitelněji, než Vy?

  Vyzýváte jiné novináře k odstoupení za jejich projevy občanských postojů z důvodů údajného střetu zájmů a těmi samými ústy referujete o Vámi vyvolaném incidentu, který hrozil přerůst ve výtržnost v kavárně! Chcete čtenářům Britských listů namluvit, že jste v té věci nestranná osoba - nejprofesionálnější z profesionálních novinářů, který musí o věci reportovat? Kde je Váš často a od jiných požadovaný "kritický odstup”? Podle mnohých svědků jste se zachoval ve středu neslušně jako první právě Vy, když jste svými výkřiky narušoval průběh tiskové konference, kterou jste nesvolal, a na kterou jste se dostavil v doprovodu pana Peciny jako host.

  Pokud se Vám nelíbí názory druhého člověka, který je navíc starší než Vy, nic Vás nenutí je poslouchat. Mohl jste se omluvit, říci např., že takové názory nechcete poslouchat a spořádaně odejít pít své kafe jinam. Ďáblův advokát by Vás podezíral, že jste přišel jen s apriorním posláním tiskovou konferenci rušit a vůbec jste nebyl připraven poslouchat, činit si poznámky a případně i věcně se dotazovat. Tak bych si představoval chování gentlemana, ze země, odkud jste přijel, jak jste opakovaně upozorňoval na místě samém i ve Vašem textu v BL. Je možné, že by se tak, jako Vy, chovali novináři ve Velké Británii? Jak dlouho by je majitel listu, kterého do jisté míry svým vystupováním na veřejnosti reprezentují, na tiskové konference posílal?

  Co se týče Vašich výhrad k pozici paní Šmídové, jejíž nestrannost pro účast na tiskové konferenci za stolem s mikrofony zpochybňujete. Neléčíte si tady své vlastní neúspěchy z působení ve zdejších médiích a dokonce i přímo ve Svobodné Evropě, do které se tak rád strefujete? Problém samozřejmě je, že tak činíte občas věcně a po zásluze! Můžete tak činit Vy, který jste za blíže neznámých okolností z tohoto radia odešel (nebo byl odejit)? Jste sám, jak od jiných požadujete, v této věci nestranný?

  Z komerčních důvodů, abyste získal Vašemu internetovému periodiku předplatitele, jste se sám rozhodl Britské listy nazývat "veřejnoprávním médiem”. Jste komerčně úspěšný, řadu předplatitelů, dokonce i z politické scény jste získal a chlubíte se jejich jmény. Necítíte však ve svém výroku ani trochu protimluv? Veřejnoprávní médium bývá zpravidla definováno zákonem. Vaším objevem a obchodní inovací je, že podnikatel na trhu informací z ryze komerčních důvodů sám své zboží nazývá veřejnoprávním. Činí tak v době, kdy právě kritizovaní televizní vzbouřenci toto slůvko, do té doby velmi málo v ČR frekventované, učinili předmětem široké veřejné rozpravy. Ďáblův advokát by řekl, že se takto soukromě a beze studu "slušně” přiživujete na problematickém úspěchu televizních revolucionářů.

  Váš článek ukazuje mj., jak si tuto "veřejnoprávnost” představujete Vy. Přijdete do restaurace v Rock Café v Praze na Národní 20 jako host, ztropíte málem výtržnost a ještě o sobě napíšete oslavný článek, který si jako šéfredaktor uveřejníte ve svém internetovém plátku. Co tomu říkají Vaše profesní organizace? Co tomu říká představenstvo Vaší university, která Vás zaměstnává, na jejíž jméno jste se na zmíněné tiskové konferenci několikrát odvolával?

  Jste snad Vy "navždy” diskvalifikován z diskuse o poslání televize veřejné služby v České republice, jestliže jste uzavřel spojenectví a navázal spolupráci s neúspěšnými údajnými reformátory zpravodajství ČT Puchalským a Kytkou, snažil se neveřejně ovlivňovat některé členy předchozí Rady ČT a postavil se razantně proti televizním vzbouřencům, nedaří se Vám diskreditovat pořad FAKTA, bez věcných argumentů, zcela nenovinářsky omlouváte a uveřejňujete velmi servilní rozhovor s poslancem Kučerou . . .?

  Domnívám se, že ne.

  Vážil jsem si Vaší dlouhodobé kritické pozornosti, kterou jste věnoval televizi veřejné služby a věnoval jste prostor i názorům, které Vám nelichotily. Mj. i proto jsem si dovolil s Vaším souhlasem Vás navrhovat výkonnému výboru Českého filmového a televizního svazu FITES, aby Vás navrhl Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky za kandidáta na člena Rady České televize. Po upozornění pana Peciny jsme oba seznali, že nesplňujete zákonem stanovenou podmínku trvalého bydliště v České republice, a proto jsme se domluvili na stažení Vaší kandidatury. Přesto jste se ocitl na seznamu kandidátů, který zveřejnil volební výbor sněmovny. V zápětí po zveřejnění tohoto seznamu se opakovaně snažíte paušálně kritizovat údajnou "neodbornost” a údajné politické a kamarádské vazby ostatních kandidátů a diskreditovat bez logické souvislosti dokonce i některé navrhovatele.

  Voláte po stručných životopisech, zatímco zamlčujete, že svolavatelé tiskové konference volají po zveřejnění obšírných životopisů kandidátů, aby se veřejnost dověděla, kdo ji bude zastupovat v budoucí Radě ČT, aby se nemohlo stát, že některému z kandidátů zůstane kostlivec ve skříni, že některý z poslanců-volitelů bude podveden nedostatečnou znalostí kandidáta.

  Dobře přitom víte, že podobně "stručným životopisem” se Mgr. Miloslavovi Kučerovi podařilo již dvakrát podvést své navrhovatele a voliče, když byl dvakrát zvolen do sněmovny za pardubickou ČSSD, aniž předem přiznal svoji aktivní spoluúčast na cenzorských procesech okresního formátu v osmdesátých letech.

  Proč voláte po stručných životopisech Vy a dnes? Doporučujete dokonce v rozporu s dikcí zákona, aby pozornost volitelů byla upřena jen na  ". . . pár neznámých jmen, která snad mohou poskytovat minimální záruku čerstvého vzduchu”. . . Zákon o České televizi však o "vzduchu” nic nepraví, a proto snad volitelé k Vašim návrhům nepřihlédnou.

  Chcete-li polemizovat s navrhovateli, je třeba namísto pokřikování v kavárně pustit se do práce a kritizovat nevhodnost konkrétních jmen na základě znalosti jejich skutečných předpokladů a případných vad na kráse nevhodných pro výkon funkce radního. Jestliže dnešní zákon ustanovuje povinnost Radě ČT zřídit si na kontrolu hospodaření vlastní odborný orgán, pak Vaše volání po účetní kvalifikaci radních je směšné. Možná by se Vám budoucího "účetního” v Radě ČT lépe ovlivňovalo, kdybyste mu neveřejně dokazoval, že televizi vlastně nerozumí, a proto by udělal lépe, aby si nechal poradit právě od Vás.

  Kde berete "slušnost” diskreditovat spolky jako je např. FITES poukazováním na údajný střet zájmů jeho účastí na návrzích kandidátů? Zákon říká, že navrhovatelem může být jakékoliv sdružení. Navrhovatelé sami nemohou mít střet zájmů, protože právě "jen” navrhují! Nerozhodují, pouze riskují svou pověst, navrhnou-li špatně. Objektivita procesu ustavení Rady ČT je přeci jen zajištěna, bylo-li navrženo 250 kandidátů. Poněkud hloupě napadáte ty, kteří volají po větší otevřenosti rozhodovacího procesu, uveřejnění materiálů kandidátů, kritérií apod.

  Posílám Vám v příloze text dopisu, kterým FITES navrhuje své kandidáty, aby Vaši čtenáři mohli údajně "lobbistický charakter návrhu” posoudit. Uvítám Vaše konkrétní výhrady ke konkrétním kandidátům.

  Pokud jsem se na přípravě návrhu podílel já osobně, jako člen výkonného výboru FITESu, odmítl jsem především návrh jedné kolegyně, abych kandidoval sám s poukazem na skutečnost, že se hodlám i nadále ucházet o práci pro Českou televizi ve svém oboru, přestože již tak činím řadu let (zejména od nástupu Vašeho favorita Puchalského) -neúspěšně. Snažil jsem se s jistým odborným vhledem do problematiky práce Rady ČT navrhovat osobnosti nezávislé na fungování České televize. Osobnosti, které už v minulosti prokázaly své kvality ve vlastním oboru a požívají obecné vážnosti ve svém okolí i v mých očích. U takových osobností lze předpokládat, že budou odolní tlakům z politické scény, i zevnitř instituce televize, že budou nezávisle a kompetentně rozhodovat.

  Po včerejším incidentu nevím, zda jsem se mezi mnou navrhovanými osobnostmi nemýlil ve Vaší osobě. S vystupováním, které jste předvedl na tiskové konferenci, by jste nebyl platným členem Rady ČT. Domnívám se, že jste ve středu neměl dobrý den, a proto by bylo vhodné, abyste se všem napadeným omluvil.

  Čtenářům BL jste zamlčel další důležité informace z tiskové konference ohledně vážných výhrad členů sdružení Pospolitost vůči navrhovanému znění zákona o vysílání, které uveřejnila m.j. i agentura ČIA . Tiskovou konferenci jste účelově nezkreslil sám, ale vyznamenaly se jak TV Prima, tak TVNova. Ďáblův advokát by se mohl domnívat, že jste sám sebe zahlédl na obrazovce, a proto jejich manipulaci v BL oslavujete.

  Ředitel TV Prima se dokonce ve zpravodajství vlastní televize nestyděl poukazovat na údajně dlouhotrvající "odbornou” diskusi (zřejmě měl na mysli vlastní lobbistický tlak na ministerstvo i jednotivé poslance), která již vyústila v současné znění návrhu zákona, a proto by se k věci prvořadého společenského zájmu údajně neměl již nikdo vyjadřovat. Návrh kašle na veřejný zájem. Chucpe!

  Presentované věcné výhrady vůči návrhu zákona, pokud je budete vnímat chladnou hlavou, podpoříte i Vy sám, budete-li věc analyzovat z pohledu veřejného zájmu. Omezené veřejné statky nelze za účelem provozování tiskárny na peníze rozdávat zdarma. Jak se ukázalo mj. i u nás. Neexistuje totiž dobrý důvod proč nedát licenci Pepovi, ale dát jí Frantovi.

  Fotbalový zápas se hraje na devadesát minut, tak jako licence na vysílání byly udělovány na začátku roku 1993 na dvanáct let. Nelze proto v poločase měnit pravidla hry, rušit licenční podmínky, žádat prodloužení hrací doby na dalších devadesát minut jen proto, aby někdo dostal víc zaplaceno, přestože za licenci nezaplatil oficiálně vůbec nic. Proč jste se dal do služeb navrhovatelů a obhájců návrhů zákonů napomahajících vytváření korupčního prostředí v ČR? V jejich tričku jste si počínal jako agent provokatér, který navíc ještě sám o sobě píše oslavné články do novin a časopisů včetně těch vlastních?

  Zkuste potlačit osobní ješitnost a diskutujte k věci. Nechejte partnera, kterého se na cosi ptáte, odpovědět a nesnažte se jej ukřičet. Jedině tak můžete něčemu prospět. Na tiskové konferenci jsem Vám vysvětlil, že je absurdní hovořit o střetu zájmů na úrovni navrhovatelů, kteří pouze navrhují avšak nerozhodují.

  Požádal jsem Vás, abyste se vyjádřil k účelnosti mnou navrhovaného převzetí britského modelu přidělování nikoliv celostátních frekvencí ke komerčnímu vysílání, ale vytváření podmínek pro regionální soukromé broadcastery různých majitelů, kteří jsou motivování ke společnému postupu při spojování programových sítí (ITV) a společnému zpravodajství.

  Neodpověděl jste. S pozdravem

  Martin Vadas

  Martin Vadas přiložil k svému dopisu tento článek ze Světa namodro. K výše uvedenému textu se vyjadřuje Jan Čulík v samostatné odpovědi na jiném místě těchto BL.  Svět namodro 2001-03-29

  Kulturní veřejnost píše poslancům kvůli vysílacímu zákonu

  PRAHA (ČIA) - Zástupcům kulturní veřejnosti se nelíbí návrh zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Nesouhlasí totiž s tou částí návrhu zákona, která umožňuje automatické prodlužování vysílacích licencí. Z tohoto důvodu zaslali poslancům otevřený dopis, ve kterém žádají, aby vysílací licence byly draženy v otevřené soutěži. Na dnešní tiskové konferenci to oznámili zástupci iniciativy občanského sdružení Pospolitost, sdružující členy iniciativy ”ČT - Věc veřejná” a profesních televizních a filmových organizací.

  O obsahu dopisu členům Poslanecké sněmovny informovala ČIA již v sobotu 24. března. Autoři dopisu se domnívají, že v době, kdy ČR vede spor s americkým podnikatelem Ronaldem Lauderem, a kdy se řeší neprůhledná vlastnická struktura televize Prima, by poslanci měli přijmout takový zákon, který by příčiny této situace napravil. ”Ptáme se našich volených zástupců, proč nejsou televizní licence draženy v otevřené soutěži důvěryhodných mediálních operátorů. Proč by měl licence, které jsou zdrojem zisků televizních a rozhlasových vysílatelů, zdarma přidělovat státní orgán jmenovaný politickými stranami? Takový systém jen vytváří podmínky pro korupci a nebezpečné propojení mediálních a politických kruhů,” uvádí se v dopise, pod kterým jsou například podepsáni sociolog Jan Keller, redaktor ČT Adam Komers, písničkáři Jan Burian a Jaroslav Hutka, herci Ladislav Smoljak a Zdeněk Svěrák či spisovatel Ludvík Vaculík.

  ”Obecně nejsme proti principu prodlužování licencí jako ochrany investic, ale proti principu prodlužování stávajících licencí. Stávající licence byly uděleny na základě zákona a pravidla hry končí uplynutím těchto licencí. Pokud se budou automaticky prodlužovat licence, myslíme si, že by se měly prodlužovat až teprve nově udělené licence podle nového zákona,” uvedl za sdružení Martin Vadas, který se zároveň domnívá, že není vhodné, aby v tomto znění byl zákon schválen.

  Návrh nového zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání obsahuje možnost, že by komerčním subjektům byla jednou prodloužena vysílací licence, pokud by neporušovaly podmínky stanovené zákonem. Automatické prodlužování licencí je jednou z největších novinek návrhu tohoto zákona. Návrhem se bude v dubnu zabývat Poslanecká sněmovna.

  Poznámka JČ: Licence by se měly dražit, za předpokladu, že ten, kdo licenci získá, bude dodržovat přísné požadavky kvality, které musejí licence vyžadovat. To ovšem píší Britské listy už dlouho, od svého vzniku v roce 1996. - Princip prodlužování licencí jako ochrany investic je zhoubný. Licence mohou být znovu udělovány jen na základě velmi bedlivého zkoumání předchozí činnosti držitele licence a mohou být prodlouženy jen tehdy, pokud dosavadní držitel licence vzorně plnil požadavky licence předchozí. Komerční aspekty nesmějí vůbec přicházet v úvahu: to by byla od parlamentu zrada voličů.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|