Britské listy


středa 4. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Grébovka:
 • Tisková konference Prahy 2: Pronájem Grébovky Američanům podporuje i prezident Havel (Tomáš Pecina)
 • Smlouva na pronájem Grébovky: Je to hloupost nebo záměr? (Jiří Jírovec)
 • Ferdinand a Grébovka: Co kdyby se čeští právníci naučili psát pořádně smlouvy (Jiří Jírovec)
 • Ještě jednou Grébovka (Ferdinand)
 • Američtí spojenci z kanadského pohledu (Miloš Kaláb) Portrét:
 • Lidé, kteří ovlivňují dnešní svět: Ekonom Amartya Sen (Guardian) Úřad na ochranu osobních údajů:
 • Vážné výhrady k zákonu o sčítání lidu, domů a bytů (Ladislav Hejlík, Bulletin ÚOOÚ) Česká společnost: Pěkně nás ohnuli
 • Obecněji: Proč jsou kandidáti do Rady ČT tak chabí (Vladimír Myslík) Reakce:
 • Odpověď Julianě: Netoleruji lži (Jaroslav Sever) Reakce:
 • Podporuji protesty proti pokusům zakázat interrupci (Jaroslav Sever) Reakce:
 • Američané netráví většinu času stěžováním si - ale služby bývají dost dobré (Alexandra Straus) Báseň o Čtyřkoalici:
 • Nové tváře? (Václav Pinkava) Oznámení:
 • Kulturní akce k Mezinárodnímu dni Romů (Athinganoi)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Smlouva na pronájem Grébovky: Je to hloupost nebo záměr?

  Jiří Jírovec

  Pane Čulíku,

  to jsou věci. Musím připustit, že jsem měl při čtení návrhu nájemní smlouvy o Grébovce podobný pocit na zvracení jako v srpnu 1968. Takovou směs beznaděje a údivu nad tím, co je všechno možné.

  Doufám, že BL nenechají tuto věc zapadnout, protože jakmile to ti pablbové podepíšou bude po ftákách.

  S slovenským pozdravem "Len vzdychnúť a zaplakať"

  JJ.

  K pronájmu Grébovky

  Je opravdu těžko říct, zda plány na pronájem Grébovky jsou projevem ztráty soudnosti hraničící s kriminalitou nebo jde pouze o novou formu doprdelevlezizmu. Ať tak či onak, je smutné, že na Novoměstské radnici v Praze 2 opět sedí konšelé zasluhující defenestraci. Za tragické pak lze považovat, že je podporuje čelný český politik Petr Pithart. Ačkoli slovo čelný už dávno žádnou úroveň neznamená.

  Ve hře je sice daleko víc než peníze, ale proč se na chvíli nezastavit u pěti miliónů zelených o nichž je ve zmíněných plánech řeč. Uvedená částka se jeví jako pakatel pokud si uvědomíme, že (níže uvedené částky jsou v amerických dolarech):

 • 5 000 000 vydělá Jágr s Haškem za čtvrt roku; .
 • 5 000 000 zaplatí bývalý majitel firmy Corel za renovaci jinak nezchátralého domu, zvíci třetiny Grébovky, který koupil poblíž Ottawy jako "letní sídlo" své náročné manželce;
 • 1 000 000 vydělá velmi průměrný hráč v NHL;
 • 600 000 (přibližně, cituji podle paměti) zaplatí Hillary Clinton ročně za pronájem místností pro svůj senártorský štáb;
 • 500 000 dolarů si účtovali právníci v Albertě za vyřešení nactiutrhačského případu. (Stockwell Day, nynější vůdce oficiální opozice ve kanadském federálním parlamentu, poslal před časem do novin dopis v němž vyjádřil svůj názor, že právník obhajující pedofila musí být pedofil, protože jinak by to nemohl dělat. Žalobce vysoudil méně než 10% toho, co vyinkasoval právníci.);
 • 3 000 je roční daň z domu na miniaturním pozemku v centru Ottawy.

  Údaj o ceně velmi jednoduchého právního případu jsem se zmínil proto, že naznačuje ilusornost představy, že Praha 2 kdy bude mít peníze na případné soudní spory s americkými právníky.

  V rámci idealismu spočívajícího v přesvědčení, že konšelstvo je zvoleno proto, aby chránilo a rozhojňovalo statky města ve prospěch jeho obyvatel, je nutné hledat odpověď na tři otázky.

  První se týká toho kde končí zájem místní a začíná celopražský, případně celonárodní. Pár idiotů totiž může, když se vhodně seskupí, postupně rozdat všechny veřejné plochy a všechen veřejný majetek s odůvodněním, že nejsou prostředky na jejich údržbu či provozování.

  Zadruhé jde o alternativy. Dali si radní z Prahy 2 vypracovat odborné studie jak daný majetek co nejlépe pronajmout? Pokud ne, je to kriminální, pokud ano, kde ty studie jsou?

  Zatřetí se musíme ptát, zda existuje precedent pronájmu nesmírně cenného pozemku na 75 let za fixní cenu v dnešních dolarech. Troufám si tvrdit, že nikoli, protože takové hlupáky by ve světě pohledal.

  Jak již bylo řečeno, smlouva je paskvil. Kdyby nešlo o závažnou věc, mohla by se stát předmětem zkoumání cimrmanologů.

  Základním rysem smlouvy je její nevyváženost připomínající to, že Cimrman kdysi vložil do stavby železnice 120 miliónů zlotých a 17 vlastních pražců. Je to nejspíš záměr, protože proti stokorunovému ročním nájmu vypadají investované milióny vynásobené kursem dolaru přímo skvěle.

  Autoři návrhu jsou pravda i maličko přísní, to když hrozí nájemce úrokem z prodlení, když se opozdí s placením nájemného ve výši 100 Kč.

  Jinak je smlouva velmi vágní. Hemží se to v ní výrazy jako

 • bez zbytečných odkladů
 • v přiměřené lhůtě;
 • souhlas (nájemci) lze odepřít pouze z vážných a oprávněných důvodů;
 • činnost (nájemce) má odpovídat dobrým mravům;
 • souhlas nebude bezdůvodně odepřen; atd.

  Perlou jsou paragrafy 6.1 a 6.2 Článku 6. První vymezuje povinnost nájemce provést neprodleně opravy. Druhý paragraf pak upřesňuje, že když to neudělá, tak se nic nestane: " V případě, že Nájemce v přiměřené lhůtě po vzniku škody nebo potřeby oprav v Nemovitosti neprovede opravu, Pronajímatel a Nájemce bude jednat a vzájemně se shodnou na řešení ohledně potřebných oprav." Jsme to vskutku holubiččí povahy.

  Za pozornost stojí i požadavek, aby najimatel "přísně dodržoval zákony". Není to snad tak, že se zákon buď dodržuje nebo porušuje a přívlastky nejsou nutné? Ale proč by se zrovna tento výrok měl lišit od ostatních rozčvanhaných blábolů, které k ničemu nezavazují.

  Věnujme se na okamžik záležitostem finančním. Jak jsem se pokusil naznačit, 5 milionů dolarů je pakatel. Rozpočteno na 25 let to je 200 000 ročně, které ovšem město neuvidí, protože budou vázány v cihlách a omítkách - tedy pokud vůbec. Protože smlouva neobsahuje žádné penále při jejím porušení (s výjimkou neplacení nájmu) může nájemce nechat oblast zpustnoput do stejné podoby v jaké ji převzal. 200 000 je zhruba třetina toho, co platí senátorka Clintonová za pár ajnclíků.

  člověk by čekal, že budeme světoví a budeme požadovat světové ceny. My však nejsme jako oni. Aby nájemce tolik nebolel roční nájem 100 Kč, dostane se mu gratis plot kolem parku a 15 (slovy patnáct) klíčů nebo magnetických karet od vstupních otvorů. Daňový poplatník rovněž ponese podstatnou část nákladů na stavební dozor. Jak dojemná péče o kapsu bohatých amerických právníků.

  Pozoruhodné je i ustanovení (Článek 15, Paragraf 15.2) podle kterého může nájemce nemovitost nebo její část dál "podnajmout". Radní jsou i zde grandi a dávají v tom nájemci volnou ruku. To je z jeho hlediska skvělé, protože podnájem restaurace nebo ubytovacího objektu nejspíš uhradí těch ročních 200 000 dolarů, takže to nakonec bude pro bohaté právníky zadarmo.

  V úvodu jsem se zmínil o několika otázkách, které je nutné v souvislosti s Grébovkou odpovědět. Přidám ještě dvě. Jaké obzory asi mají lidé, kteří mají tu drzost předstírat, že tato lumpárna je v zájmu občanů? Druhá otázka je obecnější: Je-li toto dobrá smlouva, jak asi vypadá špatná?

  Zmínil jsem se na začátku o defenestraci. Pokud se nepodaří opatřit dostatečný počet sudlic je možné zkusit jiný historický model: poslat 300 největších volů do Němec a poprosit tamtéž o protektorát. Vydržovat za dané situace vlastní neschopnou vrchost se jeví jako neúnosný luxus.

  PS Slovník tohoto článku je poněkud pestřejší než bývá mým zvykem. V dané situaci ovšem nevidím žádný důvod k ohledům k idiocii a jejím nositelům.


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|