Britské listy


středa 4. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Grébovka:
 • Tisková konference Prahy 2: Pronájem Grébovky Američanům podporuje i prezident Havel (Tomáš Pecina)
 • Smlouva na pronájem Grébovky: Je to hloupost nebo záměr? (Jiří Jírovec)
 • Ferdinand a Grébovka: Co kdyby se čeští právníci naučili psát pořádně smlouvy (Jiří Jírovec)
 • Ještě jednou Grébovka (Ferdinand)
 • Američtí spojenci z kanadského pohledu (Miloš Kaláb) Portrét:
 • Lidé, kteří ovlivňují dnešní svět: Ekonom Amartya Sen (Guardian) Úřad na ochranu osobních údajů:
 • Vážné výhrady k zákonu o sčítání lidu, domů a bytů (Ladislav Hejlík, Bulletin ÚOOÚ) Česká společnost: Pěkně nás ohnuli
 • Obecněji: Proč jsou kandidáti do Rady ČT tak chabí (Vladimír Myslík) Reakce:
 • Odpověď Julianě: Netoleruji lži (Jaroslav Sever) Reakce:
 • Podporuji protesty proti pokusům zakázat interrupci (Jaroslav Sever) Reakce:
 • Američané netráví většinu času stěžováním si - ale služby bývají dost dobré (Alexandra Straus) Báseň o Čtyřkoalici:
 • Nové tváře? (Václav Pinkava) Oznámení:
 • Kulturní akce k Mezinárodnímu dni Romů (Athinganoi)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Úřad na ochranu osobních údajů

  Vážné výhrady k zákonu o sčítání lidu, domů a bytů

  Ladislav Hejlík

  (Vyšlo v Bulletinu ÚOOÚ č. 2/2001.)

  Hlavním tématem ochrany osobních údajů v prvních měsících letošního roku bylo bezesporu sčítání lidu, domů a bytů. Toto zpracování údajů, mimořádné svým objemem zahrnujícím veškerou populaci státu, rozsahem zjišťovaných údajů i počtem osob, které se na něm podílely, vyvolalo také mimořádný ohlas veřejnosti i sdělovacích prostředků.

  Terčem kritiky se stal už sám zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, schválený v roce 1999, rok před vznikem Úřadu pro ochranu osobních údajů, který tak při tvorbě zákona nemohl uplatnit své připomínky. Stejně jako mnoho občanů měl i Úřad řadu výhrad ke způsobu zpracování osobních údajů při sčítání i k rozsahu požadovaných údajů. Jako potenciálně slabá místa celého procesu byla shledána rizika přechovávání vyplněného formuláře v neanonymizované podobě u sčítacího komisaře a zejména fakt, že část zpracování všech formulářů provádějí pro Český statistický úřad (ČSÚ) soukromé firmy. Možnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů při snaze prosadit alespoň některé změny postupů při sčítání však ovlivňovala skutečnost, že jde o zpracování stanovené zvláštním zákonem (č.158/1999 Sb.).

  Jednání mezi ÚOOÚ a ČSÚ byla zahájena v listopadu loňského roku, kdy ČSÚ požádal ÚOOÚ o vypracování bezpečnostního auditu pro tuto akci. Takováto činnost ÚOOÚ jakožto kontrolnímu orgánu nepřísluší. V duchu zákona o ochraně osobních údajů (§ 29 odst. 1 písmeno h) však byly zahájeny konzultace, při nichž pracovníci ÚOOÚ dali ČSÚ některá doporučení, např. pro kvalitnější zabezpečení vyplněných sčítacích listů. Tato doporučení byla ze strany ČSÚ akceptována.

  Na úrovni náměstků a v závěrečné fázi i předsedů obou úřadů pak byla na přelomu ledna a února vedena další jednání. Jejich tématem byly jednak rozdílnost ve dvou bodech mezi zákonem č.158/1999 Sb., a  vzory sčítacích tiskopisů stanovenými prováděcí vyhláškou č. 354/2000 Sb., a jednak možnost provedení sčítání anonymně, tak aby občané nemuseli uvádět své jméno a příjmení eventuelně rodné číslo.

  ÚOOÚ byl seznámen s názorem ČSÚ týkajícím se podoby sčítacích listů a uznal nezbytnost uvedení jména a příjmení při zákonem schváleném modelu sčítání. Jako nadbytečný údaj však shledal rodné číslo, u něhož i sami zástupci ČSÚ v průběhu jednání uznali, že jim proces sčítání usnadňuje a urychluje, není však nezbytně nutné. Jak již bylo konstatováno, ČSÚ nakonec trval na tom, že i rodné číslo musí být občany ve formulářích uvedeno.

  V této fázi byla ukončena jednání, která lze ze strany ÚOOÚ označit jako konzultace a doporučení.

  Při samotném procesu zpracování údajů ze sčítání, který byl zahájen 1. března, vystupuje ÚOOÚ již jako kontrolní orgán, vykonávající dozor podle § 29 zákona o ochraně osobních údajů a přijímající podněty a stížnosti občanů podle § 31 téhož zákona.

  Vzhledem k přetrvávajícím pochybnostem o připravenosti Českého statistického úřadu zabezpečit řádné zpracování údajů požádal ÚOOÚ Český statistický úřad dopisem ze dne 8. března 2001 o pozastavení automatizovaného zpracování, které má být zajištěno již zmíněnými soukromými subjekty. Pochybnosti se týkají celkového technického zabezpečení zpracování údajů a realizace ustanovení zákona o vyloučení jména a příjmení z dalšího zpracování a rovněž vyloučení rodného čísla. Dále byl ČSÚ požádán, aby při zpracování nebylo nakládáno s údaji o počtu narozených dětí a o počtu zaměstnaných osob vzhledem k tomu, že zjišťování těchto údajů překračuje rámec příslušných ustanovení zákona. ÚOOÚ bude i nadále pozorně sledovat, zda v uvedených bodech nedochází k porušení zákona.

  Praxe při sčítání, přes všechna ujištění kompetentních činitelů, potvrdila některá rizika úniku údajů, na která ÚOOÚ upozorňoval. Přesto lze najít na sčítání z hlediska ochrany osobních údajů i pozitivní prvek. Ohlas veřejnosti i sdělovacích prostředků na tuto mamutí akci potvrdil obrovský posun v přístupu k ochraně osobních údajů ve vědomí české veřejnosti. Ta si ve stále větší míře uvědomuje hodnotu těchto údajů. Při jejich poskytování se lidé stále častěji ptají, kdo a proč je od nich vlastně potřebuje. A to je nepochybně pozitivní zjištění.

  O velkém zájmu sdělovacích prostředků pak svědčí to, že jen v období od 26. ledna do 2. března měli předseda ÚOOÚ, náměstek pro kontrolu, právo a legislativu a tiskový mluvčí Úřadu celkem 27 mediálních vystoupení na toto téma, z toho 7 rozhlasových a 8 televizních. Vedle zpravodajských relací to byly i publicistické pořady "Pressklub" na rozhlasové stanici Frekvence 1, "Občanské judo" na TV Nova a "Louže" na TV 3.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|