Britské listy


úterý 17. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ministerský dvojí loket:
 • Jak české ministerstvo spravedlnosti nadržuje ruským podvodníkům (Zdeněk Jemelík) Naše ztracené náboženství:
 • Víte, proč se slaví Velikonoce? (Guardian) Společnost:
 • Analýza Daniela Cora "Je manželství na ústupu?" je skutečně závažná (Jaroslav Sever) Kuba:
 • Kuba, rok 2001: Byl jsem tam taky (Petr Bradáč) Pokračuje diskuse o filmu Jízda:
 • Film Jízda je plytký, ale pornografie to není (Ondřej Štindl)
 • Jízda se strefila do nálady doby (Jaroslava Lapáčková)
 • Odhalení potměšilých sexistů (Jiří Škuba) Oznámení:
 • Podpořte Výbor na obranu na Slovensku nespravedlivě stíhaného Mária Banga Oznámení:
 • Železný prohrál soud: jeho rozporné výroky mohou být nadále vystaveny na internetu (CME, Donath-Burson-Marsteller)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ministerský dvojí loket

  Jak ministerstvo spravedlnosti nadržuje ruským podvodníkům

  Zdeněk Jemelík, podnikatel

  Mezi ostatními členy Zemanovy vlády jsem Pavla Rychetského vnímal jako nevýrazného muže s laskavýma očima, jehož činnost se většinou odvíjí stranou mediálního zájmu. Jeho obraz pro mne vystoupil ze stínu v době jeho dočasného působení v křesle ministra spravedlnosti, kdy mě příjemně překvapila razance některých jeho kroků a v nich se projevující schopnost nonkonformního myšlení. Povzbuzen jeho proslulým zákrokem ve prospěch spravedlnosti pro Jiřího Kajínka, požádal jsem jej, aby podal stížnost pro porušení zákona v neprospěch podezřelých v případě, v kterém se domáhám spravedlnosti již déle než čtyři roky, a to dle mého hlubokého přesvědčení sice oprávněně, leč až dosud marně.

  Předmětem mého sporu s pražskými vyšetřovateli je dvojice "finančních expertů" ruského původu, kteří kdysi mně a dalším malým firmám nabídli rychlé a snadné obstarání levného dlouhodobého zahraničního úvěru, ač neměli možnost takový slib splnit. Na náklady "úvěrového řízení" si vyžádali zálohu, kterou měli v případě neposkytnutí úvěru vrátit. Za případné vrácení zálohy ručili jejím plátcům vystavením dolarových šeků nebo směnek. Nikomu z nás úvěr neobstarali, ale zálohy nevrátili. Šeky ani směnky nebyly kryté. Seznámení s nimi přišlo čtyři firmy, o kterých vím, přibližně na osm milionů korun. A jistě to nebyly jejich jediné oběti. Daleko větší škody než nevrácení záloh napáchalo zmaření podnikatelských záměrů, jež měly být z úvěrů financovány. Trestní stíhání "dobrodinců" bylo neúčelné. Vylákání záloh s pomocí nekrytých šeků a směnek nepovažovali vyšetřovatelé za podvod. Úmyslnost jednání, zřejmou z opakování stejného postupu ve více případech, si zastřeli tím, že jednotlivé případy vyšetřovali zásadně odděleně, bez vzájemné spojitosti. O prokázání neprůchodnosti jejich "úvěrové procedury" se vyšetřovatelé ani nepokusili. Přes probíhající vyšetřování udělilo ministerstvo vnitra v r. 1999 jednomu z nich status uprchlíka a dnes již jej patrně mají oba.

  Všechna trestní oznámení byla opakovaně odložena s tím, že nedošlo k trestnému činu. Stížnosti kontrolním útvarům úřadů vyšetřování a inspekci ministra vnitra na tom nic nezměnily. Názor vyšetřovatelů potvrdily všechny stupně státních zastupitelství. Běžným postupem prakticky nelze vyšetřování obnovit. Ti lidé přitom dále žijí klidně mezi námi, volně cestují s českým pasem do zemí, kam by jako ruští občané směli pouze s vizem, a není vyloučeno, že pokračují v nekalé činnosti.

  Právě v této věci jsem se obrátil na ministra Rychetského s poukazem na zřejmé porušení trestního řádu vyšetřovateli při vedení (ne)vyšetřování. Až po jeho odchodu z úřadu mi pošta doručila zamítavé rozhodnutí vedoucího odboru trestního dohledu ministerstva. Ohradil jsem se, protože vyřizování těchto návrhů je výlučnou kompetencí ministra. Odpověděl mi pak znova pan náměstek JUDr. Josef Baxa, který v podstatě opsal mnou napadený dopis. Z jeho vyjádření cituji:"…rozhodnutí o odložení věci podle §159 trestního řádu nepodléhá přezkoumání Ministerstvem spravedlnosti z hlediska podání stížnosti pro porušení zákona…"

  Trestní řád však v §266 (1) říká: "Proti pravomocnému rozhodnutí soudu, státního zástupce nebo vyšetřovatele, jímž byl porušen zákon nebo které bylo učiněno na podkladě vadného postupu řízení, může ministr spravedlnosti podat u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona."

  Znám z vlastní praxe jiný případ, kdy pan ministr Motejl pojal úmysl podat stížnost pro porušení zákona proti rozhodnutí vyšetřovatele o odložení podle §159 tr.ř.. A 29. března Lidové noviny přinesly zprávu o rozhodnutí Nejvyššího soudu ve prospěch stížnosti právě pana ministra Rychetského opět proti rozhodnutí vyšetřovatele podle §159 tr.ř.

  Vidím zřetelný rozpor mezi vysvětlením zamítavého postoje ministra spravedlnosti k mé žádosti na straně jedné a trestním řádem a popsanými případy na straně druhé.

  Zdá se mi, že ministr spravedlnosti v tomto případě měřil různým usvědčeným darebákům podle jiného lokte než zchudlému neúspěšnému podnikateli. Navíc ho podezírám, že v případě pozornost vzbuzujících stížností pro porušení zákona se řídil vlastní hlavou a srdcem, zatímco posouzení mé žádosti je výsledkem rutinního postupu úředního šimla ministerstva, který vyplivne každé sousto, jehož pozření by mohlo přivodit zpochybnění papežské neomylnosti orgánů činných v trestním řízení.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|