Britské listy


pátek 27. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká kinematografie:
 • Zakažte Čulíkovi mluvit, já jsem docentka! (Olga Sommerová)
 • FAO: Kdo dostal ceny a k čemu snad festival byl (Jan Čulík) Politika:
 • Vzory chování voličů a neúčast ve volbách (Noam Chomsky) Česká televize:
 • Dopis České televizi: Kolik stojí vaše pořady? (Tomáš Pecina) Neonacisté a jejich písňová tvorba:
 • Je pořád hezká, ta naše písnička česká? (Jan Rataj) Oznámení:
 • Feministická skupina 8. března vydala první číslo nového zpravodaje Americký summit v Quebec City:
 • Den druhý: Lidé a politika (Judy Rebick)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis České televizi

  Kolik stojí vaše pořady?


  Tomáš Pecina

  Česká televize
  oddělení pro styk s veřejností

  V Praze dne 26. dubna 2001

  Vážení,

  děkuji za odpověď na mé dotazy z 25. 1. 2001, kterou jsem tento týden obdržel. Jak vyplynulo z následné korespondence mezi Britskými listy a panem Damiánem Kaušitzem, sdělená čísla neodpovídají skutečným nákladům na výrobu pořadů a nevyjadřují tedy odpověď na to, na co jsem se ve své žádosti ptal.

  Proto zasílám k této věci další žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. a žádám o sdělení, jaké jsou skutečné náklady (tj. ve Vaší terminologii externí i interní) na výrobu jednoho dílu následujících pořadů:

  1. Přesčas
  2. Katovna
  3. Sněží
  4. Naostro
  5. Paskvil
  6. Na hraně
  7. Klekánice
  8. Fakta
  Zároveň bych Vás chtěl zdvořile upozornit, že stanoví-li k uskutečnění určitého úkonu zvláštní předpis (např. zákon o svobodném přístupu k informacím) lhůtu odchylně od předpisu obecného (např. správního řádu), uplatní se ustanovení legis specialis. Myšlenka, že v tomto případě lze obě lhůty sečíst, jak vyplývá z dopisu pana prozatímního ředitele Balvína, mne sice pobavila, ale nejsem přesvědčen, že by s ní Česká televize v případě soudního sporu uspěla jinak, než že pobaví rovněž soudce.

  Děkuji,
  s pozdravem,

  Tomáš Pecina
  Britské listy


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|