Britské listy


čtvrtek 3. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká literatura - Jáchym Topol v Glasgowě:
 • "Vypisuju se z něčeho východoevropskýho" Právní stát a tlak na politiky:
 • O Gröbovce je asi už rozhodnuto: dostanou ji za symbolický nájem Američané (Tomáš Pecina, Štěpán Kotrba) Hnutí za přímou demokracii:
 • Nová, Lobkowiczova a Švejnarova politická strana - lék na neduhy demokracie v ČR? (Milan Valach) Občanská výzva od držitele azylu:
 • Kam kráčíš, Česká republiko, má vlasti milovaná, kolébko má a hrobe můj (Eduard Valášek) Česká politika:
 • Vláda hází Čechy přes palubu (Petr Jánský) Česká televize:
 • Vyšetřovatel přehrál rozsouzení krize v ČT na prozatímního ředitele (Čestmír Jagoš) Zahraničí:
 • Předběhne Vietnam Čínu? (Jan Kovařík) Polemika:Smrt v bratislavském autobuse - Případ Mária Banga:
 • Uveřejňováním odpadu znehodnocují BL i kvalitnější příspěvky (Ivan Bartoň)
 • Rovnost před zákonem platí i pro Mária Bangu (Roderick Plevka) Polemika:
 • Je Knapovský již ozbrojen? (Tomáš Bure) Televize Nova:
 • Úřednice přišla o místo kvůli Železného právníkům (CME)
 • Ve složce ČNTS prokazatelně existují nesrovnalosti (CET 21)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nová politická strana - lék na neduhy demokracie v ČR?

  Tiskové stanovisko Hnutí za přímou demokracii ke vzniku nových politických stran v ČR

  V České republice je zakládána nová politická strana. V jejím vedení mají být pánové Lobkowicz, Švejnar a další. Neznáme dosud její program, na tom se zatím pracuje, ale již nyní chceme upozornit na některé důležité okolnosti. Není možné vkládat naděje na nápravu českých poměru do nějaké strany jen proto, že v ní jsou „nové“ tváře. Důvěru si zaslouží jen ta strana, která bude usilovat o důkladnější kontrolu politiků ze strany občanů. Zde nestačí jen sliby a morální hesla. Nutné jsou systémové změny!

  České zkušenosti z deseti let vývoje k demokracii ukazují, že zastupitelská demokracie nemá nástroje k tomu, aby byli politikové nuceni respektovat zájmy a potřeby občanů více než své vlastní.

  Volební kampaň má nyní spíše charakter reklamy na toho či onoho politika a stranu než vážné diskuse o potřebách našeho státu. Stranické programy jsou také jako reklamní trik používány. Jejich platnost končí v den voleb. Naši zástupci, a to jak na místní, tak na celostátní úrovni, ve skutečnosti nejsou nijak zavázáni svým voličům. Mnozí z nich se necítí jako naši zástupci, ale jako ti, kdo mají o nás rozhodovat.

  Po létech nesvobody jsme získali demokracii, ale jsme stále přehlíženi a mnohdy obelháváni.

  Za takového stavu jsou mnohá rozhodnutí, a to jak na úrovni parlamentu, tak na úrovni obecních zastupitelstev, přijímána v rozporu se zájmy a vůlí občanů.

  Nápravu tohoto stavu nelze očekávat od další strany s hesly o pravdě a dobru na vývěsním štítě, ani od výměny jedné osoby za jinou. Změna je možná jen tehdy, když bude mít náš hlas váhu nejen v den voleb, ale v každý všední den. Jen když se politikové budou muset stále ohlížet na náš názor, budou ho respektovat.

  Cesta k ozdravení české společnosti vede proto jedině přes posílení demokracie, a to prvky demokracie přímé! Nenechte o sobě rozhodovat. Rozhodujte o sobě sami. Dostaňte politiky pod kontrolu - učiňte je občansky odpovědnými!

  Požadujte uzákonění závazného referenda jak na státní, tak na místní úrovni! Nedovolte, aby byl tento osvědčený nástroj kontroly politiků ze strany veřejnosti zbaven své síly. Požadujte proto uzákonění práva nás občanů vyhlásit referendum vždy, když to uznáme za vhodné!

  Světové zkušenosti dávají dostatek důkazů o tom, jak účinnou zbraní jsou tyto prvky přímé demokracie.

  Připojte se k úsilí „Hnutí za přímou demokracii“ o uzákonění těchto demokratických požadavků.

  Za Hnutí za přímou demokracii: PhDr. Milan Valach, PhD., mluvčí

  Poznámka

  Dosavadní zkušenosti (Švýcarsko, Německo, USA atd.) ukazují, že k vyhlášení referenda v malých obcích je přiměřené požadovat 10% podpisů oprávněných voličů, pro velké jednotky, jako jsou u nás např. Praha nebo Brno 3%, u celostátních referend pak 1% resp. 1,5%. Referendum musí proběhnout v rozumné lhůtě od shromáždění patřičného počtu podpisů. V případě celostátních např. do 6 měsíců.

  U referend nesmí být požadován žádný minimální počet účastníků. Shromáždění účastníků hlasování tvoří ve skutečnosti jakýsi ad hoc parlament pro otázku k hlasování předloženou. V každém případě je tu počet hlasujících mnohem větší než počet členů parlamentu.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|