Britské listy


středa 16. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Tisková zpráva organizace Amnesty International, Londýn:
 • Výbor OSN proti mučení požaduje seriózní vyšetření brutality Policie ČR a potrestání viníků Městská policie Praha opět porušuje zákon?
 • Brutální zásah Městské policie Praha proti petiční akci odhalující praktiky firmy NIKE Protest do Mladé fronty Dnes:
 • Informovali jste nepravdivě o pokojném pražském protestu proti firmě NIKE (Libor Bláha) Policie ČR a zákony:
 • Policie protiprávně fotografuje účastníky veřejných shromáždění (Jakub Trnka) Český helsinský výbor policejnímu prezidentu Kolářovi:
 • Proč je na policii předvoláván Tomáš Pecina? Itálie:
 • Berlusconi - co je zač? Delirium deníku Super:
 • Že by mé články psal Michal Donath? (Fabiano Golgo) Hudební festival Pražské jaro:
 • Pane, uslyš - glosa ke koncertu Košlerova Pražského smíšeného sboru (Petr Uherka) Hokej, armáda, politika a  společnost:
 • Češi - prostě to nejlepší (Michal Rusek) Odpověď Julianě:
 • Je zlo silnější? (Václav Pinkava) Oznámení:
 • Ovoce stromů rajských jíme - filmy Ester Krumbachové a Jana Němce v Londýně(Czech Centre)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Policie protiprávně fotografuje účastníky veřejných shromáždění

  První máj 2001: pro českou policii zákon neplatil

  Jakub Trnka

  To, že policie (nejen) v průběhu konání veřejných shromáždění obchází §13 Zákona o Policii ČR, který hovoří o tom, za jakých okolností může policista po občanovi požadovat prokázání totožnosti, je věc poměrně známá. Policisté tento zákon nejčastěji obcházejí tím, že prohlásí, že se legitimovaná osoba podobá osobě hledané.

  Na prvomájové demonstraci, kterou pořádala Československá anarchistická federace a Československé anarchistické sdružení, tomu nebylo jinak:

  Policista: Ukaž mi občanku!
  Já: Z jakého důvodu?
  Policista: Požaduji vysvětlení.
  Já: Ono zde došlo ke spáchání trestného činu, přestupku nebo k nějaké dopravní nehodě …?
  Policista: No, zatím ne, ale ty odpovídáš popisu hledané osoby.
  Já: Jaké osoby?
  Policista: Na služebně visí na nástěnce, nějakej pan Vocásek, exhibicionista, vypadá jako ty!

  Rezignoval jsem a vytáhl doklady. Toto, co jsem právě popsal, je jev naprosto běžný. Policie však od 1.5. tento postup obohatila o další položku: protiprávní fotografování. Poté, co si policisté opsali moje údaje, ke mně přistoupil jeden s fotoaparátem:

  Policista s fotoaparátem: Tak si ještě stoupni tamhle a já tě vyfotim a pak můžeš jít.
  Já: Na základě čeho mě bude fotografovat?
  Policista s fotoaparátem: Paragraf 47, Zákon o Policii ČR.
  Já: Tam se říká něco o fotografování?
  Policista s fotoaparátem: Moc nedržkuj, já tě vyfotim a půjdeš.
  Já: Pokud vím, tak mě můžete fotografovat jedině v případě, že není možno zjistit mou totožnost a nebo v případě, že bych se dopustil porušení zákona.

  O tom, že jsou si policisté vědomi skutečnosti, že na takové fotografování nemají právo, svědčí i fakt, že když jsem řekl, že se fotografovat nebudu, policisté rezignovaně pokrčili rameny a nepokusili se mě při odchodu zadržet, jak by jim velel zákon v momentě, kdy bych neuposlechl jejich (oprávněnou) výzvu. Stejný postu zvolila k řada dalších lidí.

  Na vzpomínkové akci k uctění památky obětí nacismu, kterou pořádala Antifašistická akce 6.5., kdy asi padesát lidí položilo věnec k pamětní desce u budovy Českého rozhlasu na Vinohradské ulici, se ale policisté ze svých nezdarů poučili. Osobně jsem se vzpomínkové akce nezúčastnil, ale podle svědectví účastníků po obligátní šaškárně s hledanou osobou postupovala policie tímto způsobem: když se legitimovaný odmítl nechat fotografovat, tak ho obestoupili policisté v protiúderových oblecích ze Stálé pořádkové jednotky a bylo mu řečeno, že pokud se nenechá vyfotografovat, tak že ho naloží do auta a potom, slovy policistů, " už bude pozdě litovat, že ses fotit nechtěl".

  Poznámka TP: Zde je - pro pobavení - § 47 zákona o policii:

  § 47

  (1) Policejní útvary jsou oprávněny při plnění úkolů požadovat od státních orgánů, orgánů obcí, právnických a fyzických osob pomoc při plnění svých úkolů, zejména potřebné podklady a informace. Ustanovení § 12 odst. 3 až 5 platí přiměřeně.

  (2) Orgány a  osoby uvedené v  odstavci 1 jsou povinny požadovanou pomoc poskytnout, pokud jim v tom nebrání plnění nebo dodržování povinností podle jiných obecně závazných právních předpisů.

  (3) Policejní útvary upozorňují orgány a  osoby uvedené v odstavci 1 na  skutečnosti, které se dotýkají jejich činnosti a mohou vést k  ohrožení nebo porušení veřejného pořádku anebo ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|