Britské listy


pondělí 21. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Opak České televize?
 • Inovativnost komerčně-veřejnoprávní televizní stanice Channel Four jako recept pro revitalizaci sektoru státních služeb Osud zneužívaných dětí:
 • "Zavolám policii, že vyslovujete podezření, že tu existuje šikana" - Nikdo z ústavů pro postižené děti se s námi nechtěl bavit(Fabiano Golgo) Demokracie v ČR:
 • Proč je velmi vážné, předvolává-li policie novináře k výslechu za "kritický článek" (Tomáš Pecina, JČ) Věda:
 • Nové důkazy na základě studia DNA: Nevěra má biologickou podstatu Ochrana osobních údajů:
 • Sčítání lidu v Británii "byla fraška" Fotoreportáž:
 • Praha, jak ji asi neznáte (Štěpán Kotrba, Tomáš Pecina) Česká sekce BBC:
 • Zahrňme chválou moderátora Václava Moravce (Václav Pinkava) Názor:
 • Kavan chce dovršit dílo zkázy (Petr Jánský) Ekologie:
 • Česká republika patří k nejvíce kontaminovaným územím dioxinovými látkami v Evropě  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Opak České televize?

  Inovativnost komerčně-veřejnoprávní televizní stanice Channel Four jako recept pro revitalizaci sektoru státních služeb

  Na filmovém festivalu v Montreux i při udílení výročních televizních cen Britské filmové a televizní akademie získala letos nejvyšší ocenění britská komerční kulturní televizní stanice Channel Four. Poradce britské labouristické vlády Charles Leadbetter argumentoval v sobotním Guardianu, že způsob, jak funguje Channel Four, je pozoruhodně efektivní vzor, který je záhodno napodobovat i v jiných oblastech státní správy a podniků veřejných služeb. - Channel Four založila v roce 1982 Margaret Thatcherová. Je to celostátní komerční televizní stanice, která je financována z reklamy. Jejím úkolem je vysílat zejména kulturní a na provokativní pořady, dávat hlas menšinám a vysílat pořady, které jsou šokující a "názorově nevyvážené". Channel Four nemá žádného vlastníka a všechny vydělané peníze musejí být podle jeho zakládací listiny investovány výlučně do výroby pořadů.

  Ali G, Dom Joly a Graham Norton (tři podvratní, provokativní britští televizní komici, pozn. JČ) se na první pohled zdají nepravděpodobnými vzory pro oživení státního sektoru. Přesto však tímto vzorem vlastně jsou. Neboť Channel Four, který objevil všechny tyto komiky, se nachází v samém ohnisku nynější britské předvolební debaty. Konzervativci plánují snížit daně, aniž by ohrozili veřejné služby, a to tak, že zprivatizují Channel Four. Labouristický volební manifest argumentuje, že revitalizace britských veřejných služeb je základní domácí politickou otázkou, které čelí Velká Británie. Neexistuje lepší vzor inovativnosti ve veřejném podniku než televize Channel Four.

  Tolik veřejných služeb ve Velké Británii má obrovské potíže - vlaky málokdy jezdí načas, děti jsou posílány domů, protože není dost učitelů, zdravotní sestry a pacienti si stěžují na nesnesitelné podmínky v nemocnicích - mohlo by se zdát, že je nemožné, aby se stal státní sektor vzorem inovativnosti a tvůrčích schopností. Avšak přesně takovým vzorem je Channel Four už osmnáct let. V posledních čtrnácti dnech získal ceny na filmovém festivalu v Montreux, zcela ovládl letošní udělování cen Britské akademie filmového a televizního umění, podařilo se mu získat známé talenty, Richarda a Judy, takže je nedostal soukromý sektor. Channel Four porazil Ruperta Murdocha tím, že získal americké seriály Friends a ER. Murdochovi se je nepodařilo dostat pro jeho Sky Television.

  Channel Four se stal jedním z nejdůležitějších investorů do britské kinematografie. Tato televizní stanice je něčím daleko víc než jen televizní stanicí. Dala vzniknout stovkám soukromých výrobních televizních firem, z nichž některé získaly mezinárodní věhlas. Tisíce dětí se každý týden dívají na jeho internetové stránky Homework High. Channel Four není jen televizní okruh - je to značka.

  Jistě existují hranice toho, kolik se mohou železnice, nemocnice, vězení a sociální úřady poučit od pouhé mediální firmy. Avšak historie televize Channel Four ukazuje, že se této stanici podařilo skloubit inovativnost, schopnost riskovat, schopnost tvůrčího myšlení a jednání a kvalitu - a to ve veřejné sféře. Vyniká šest charakteristických rysů jeho úspěchu:

 • Kontext - Channel Four je nucen soutěžit se soukromými i s veřejnoprávními vysílateli, jako je BBC, a to v podnikatelském sektoru, v němž technologické změny otevírají nové možnosti jak omezit náklady a distribuovat pořady. Channel Four musí soupeřit s rivaly tím, že staví vysoko laťku kvality a platí lidem tolik, kolik si zaslouží, kolik diktuje trh, nikoliv průměrný britský plat. Státní sektor často vypadá staromódně, ošuměle a utlačovaně: konkurence je však katalyzátorem, která nutí Channel Four, aby dodržoval vysoký standard profesionality. Konkurenční prostředí, už jen pro to, aby nutilo k nejvyšší kvalitě, je životně důležité, má-li dojít ke zlepšení efektivnosti veřejného sektoru.

 • Struktura - Channel Four byl založen s takovou strukturou, aby to podporovalo inovace. Objednává si své pořady od nezávislých výrobních společností. Tento model byl široce napodoben i jinde. Taková dělba práce může vést ke stavu kolektivní neodpovědnosti - vzpomeňme jen na britské železnice - protože každý podnikatel omezí svou odpovědnost jen na práci, kterou on sám vykonal. Jenže Channel Four si vypracoval tvůrčí způsob, jakým spolupracuje s dodavateli pořadů, v jehož důsledku vzniká sdílený zájem. Z toho by se mohly poučit i jiné veřejné podniky: jak proměnit kontrakt ve spolupráci.

 • Evoluce. - Neustálý tlak konkurence a široká škála nových myšlenek, které přicházejí od nezávislých produkčních společností, umožnily televizi Channel Four systematicky, evolučním způsobem inovovat. Channel Four často zkouší nové nápady mimo hlavní vysílací čas. Veřejný sektor se často mění pouze pod tlakem náhlé krize. Televizi Channel Four se podařilo vyhnout se drastickým a náhlým změnám svého směru prostě tím, že dlouhodobě a systematicky inovuje.

 • Kultura. - Tato evoluční inovativnost nevzniká jen v důsledku vnějšího tlaku: je to součástí kultury této televizní stanice. Channel Four předpokládá, že lidi, kteří pro něj pracují, budou systematicky inovovat. Channel Four musel tolerovat neúspěšné pořady a zvládat chyby. Ale v důsledku ochoty riskovat zaznamenal také podstatné úspěchy, zejména v oblasti televizní komedie. Uživatelé jsou ochotni tolerovat průměrný výkon v některých oblastech, pokud v hlavních oblastech je výkon vynikající. Příliš často vede ve veřejném sektoru selhání k dalšímu úpadku úrovně a k ztrátě důvěry.

 • Hlas. - Channel Four zcela jasně ví, čeho chce dosáhnout: Jako nová vysoce úspěšná londýnská galerie Tate Modern má vlastní hlas. Představuje několik zásadních věcí: inovativnost, rozrůzněnost názorů i pořadů, schopnost riskovat, Proto se jeho diváci s tímto televizním okruhem tak jasně ztotožňují: je to totiž značka, nikoliv jen televizní okruh. Mnoho lidí bylo šokováno, když [tiskový tajemník Tonyho Blaira] Alastair Campbell hovořil o tom, že některé britské školy mají "záchodovou úroveň". Jako člověk, který chodil do jedné takové střední školy, do značné míry s jeho výrokem sympatizuji. Škola, do níž jsem chodil, neměla žádný étos, žádnou totožnost, žádný seberespekt. Byla to velmi špatně fungující školská továrna - nebylo to místo poznávání, místo tvůrčího myšlení. Více státních institucí potřebuje získat vědomí vlastního účelu a smyslu - musejí být schopny vyprávět svůj vlastní napínavý příběh, musejí se stát institucemi s vlastní charakteristikou a s vlastním posláním, k nimž mají jejich zaměstnanci i jejich uživatelé pozitivní vztah.

 • Nový začátek. Channel Four měl obrovskou výhodu v tom, že vznikl úplně na zelené louce. Většina státních organizací má těžké dědictví minulých závazků, zakonzervovaných praktik a stárnoucího zařízení. Bude zřejmě nutné vytvořit celou řadu institucí ve zdravotnictví, ve školství, v sociálních službách i ve vězeňství úplně na zelené louce, aby tyto nové instituce prosazovaly inovace, odstranily zakonzervovanou praxi a vytvořily nové organizační struktury.

  Poučením z televize Channel Four je to, že investice do prvotřídně kvalitních lidí a zařízení jsou nesmírně důležité. Avšak představa, která nyní převládá v některých částech Labouristické strany, že by šlo zlepšit veřejné služby prostě tím, že by se na ně vrhlo jen víc peněz, je naivní.

  Příběh televize Channel Four ukazuje, že přítomnost konkurence, platy tak vysoké, jak to určí trh, nová organizační struktura, partnerství se soukromým sektorem, kultura neustálých inovací a  tolerance dobře míněných selhání jsou také nesmírně důležité.

  Vládní politika hrála kritickou úlohu při vzniku prostředí, v němž dnes Channel Four funguje. Chceme-li lepší školy, nemocnice a policii, musíme je umístit do nového prostředí, které bude podporovat inovace, nestačí jen do nich investovat další peníze.

  Sektor veřejných služeb nepotřebuje jen další investice, ale i nové myšlenky, inovativní služby a vznik značek, které zaujmou imaginaci veřejnosti. Toho všeho se podařilo stanici Channel Four dosáhnout a je to velmi dobrým důvodem, proč by tato stanice měla zůstat ve veřejné sféře.

  Pamatujte, chcete-li více takových komiků, jako je Ali G, hlasujte pro labouristy.


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|