Britské listy


pátek 25. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K pornografické výstavě, která právě skončila v Rudolfinu:
 • Bettina Rheims a Serge Bramly - I.N.R.I, aneb kýč jako evangelium dneška - polemika s Martinem C. Putnou (Jan Paul) Když je případů brutalizovaných dětí větší počet, společnost klidně spí:
 • O Jiřím Szutovi: Fabiano Golgo odpovídá Ondřeji Čapkovi Česká televize:
 • Televizi nerozumím, tak bych měl zřejmě být také jmenován do Rady ČT (Vladimír Bernard)
 • Střet o Českou televizi - střet o demokracii (Martin Stín) Reakce:
 • Milan Knížák je vysoce tolerantní a má hluboké znalosti o umění (Martin Stumpf, Národní galerie) O motorkách:
 • Vladimíru Železnému: Nova zkreslila obraz motorkáře (Ivan Mladenov) Evropská unie:
 • Jaký bude podíl ČR v případě jejího začlenění do EU na jejích rozhodovacích mechanismech? Mizivý (Vladimír Hudeček) Diskuse o Jiřím Szutovi, brutalizovaných dětech a Fabianu Golgovi pokračuje:
 • Piš dál své jedy, Brazilče! (Jan Mezdříč)
 • Nelidští Češi a Fabiano Golgo (Vlasta Leporská)
 • Odpustky za 100,-Kč a Fabiano Golgo (Štěpán Kotrba) Skepse vůči možnosti cestovat časem:
 • Okurková sezóna mimo sezónu a jiné objevy (Václav Pinkava)
 • Cestování časem je nemožné (Luboš Motl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Když je případů brutalizovaných dětí větší počet, společnost klidně spí

  Fabiano Golgo odpovídá Ondřeji Čapkovi

  (Citáty z původního
  článku Ondřeje Čapka jsou uvedeny kurzívou)

  OČ:

  Golgo a argumentační bída Britských listů

  Zdá se mi čím dál více, že BL se skutečně stávají – zčásti – jakousi „pavlačí“, kde vznikají polemiky nikoliv na základě nových informací, či nějak nových úhlů pohledu, ale jen z toho důvodu, že „osoby blízké BL“ jsou jednoduše v některých oblastech líné a myšlenkově rigidní a netolerantní k oprávněným námitkám protistrany. Způsob jakým F. Golgo reagoval na příspěvek Jana Paula je jednoduše urážlivý a sprostý. Myslím si, že Jan Paul naprosto přesně odhalil slabiny Golgova textu. Všechny tyto věty jsou skutečně vhodné akorát do oné zmíněné Vlasty, Story atd.:

  FG: Neobjektivní, čistě osobní agrese. Příliš mnoho adjektiv na to, abych mohl vzít vážně někoho, kdo kritizuje můj text právě proto, že prý byl neobjektivní. Jestliže je můj text psán jazykem vhodným pro Vlastu nebo obdobné takové publikace, kam patří texty pana Paula a pana Čapka? Do Haló novin?

  OČ: ad 1) Jiří Szuta není mladý herec, tato expozice příběhu je skutečně trikem vhodným tak pro ony čtenářky

  FG: Triky dělají kouzelníci a lidi, kteří umějí přežít na ulicích. Prostě říct jen, že to byl trik a "nedokázat" to - protiřečí dalším obviněním v tomto seznamu. Jestliže se mě posléze ptá, jestli mám "důkazy" pro něco, co jsem napsal, jak může udělat na tomto místě tutéž chybu? Jak může vědět, že si hraju s triky? Názory, pouhé názory.

  OČ: ad 2) opravdu mám věřit tomu, že Jirka kradl z toho důvodu? Opravdu nikdy nic jiného neukradl? Kde má proto Golgo důkazy? Takto je to kýč.

  FG: Nemusíte tomu věřit. Ale proč by já NEMĚL věřit Jirkovi? Proč byste mu NEMĚL věřit vy? Pokud bych našel v tom, o čem svědčil ALESPOŇ JEDEN rozpor, pak možná. Ale to se nestalo. Poté, co jsem vyslechl jeho příběh, spojil jsem se s co největším množstvím lidí, o nichž hovořil. Dospěl jsem pak k závěru, že nelže.

  OČ: ad 3) …ano, ano milé čtenářky, znal všechny ty význačné pražské herce, se kterými v následujícím čísle přineseme rozhovor.

  FG: Když jsem zatelefonoval právničce Vodičkové, poslouchala ten příběh tak, jako jeden z asi dvou set takovýchto příběhů, jimiž se zatím zabývala. Rutinní práce proměňuje hrůzu - no v rutinu. Když vyšlo najevo, že Jirka hrál ve filmu a seznámil se se "slavnými" lidmi, hlas právničky Vodičkové náhle přestal znít unaveně a začal se zajímat. Přesně totéž se stalo, když jsem se spojil s ministerstvem školství a později i s institucí, kde Jirka nyní žije. Je relevantní, že měl neobvyklou možnost setkat se s těmito "slavnými" lidmi. Bohužel, a bez jakékoliv zásluhy, mu lidé věnují z tohoto důvodu trochu více pozornosti. Zprávou není, když pes kousne svého majitele, ale když majitel kousne svého psa. Případů zneužívaných, opuštěných a k prostituci nucených dětí je obrovské množství. Tak se stávají pouhými čísly a společnost klidně spí, s pokojným pocitem, že tak to prostě je a nic se s tím nedá dělat. Soustředil jsem se na Jirku jako na příklad a nikoliv na desítky dalších, o nichž mám záznamy, protože Jirka byl z novinářského hlediska - tedy pro lidi - zajímavý.

  OČ: ad 4) …mladý herec riskoval vše, aby mohl vidět plody svého díla. Opravdu neutekl i proto, že se mu zdál pan Bohumil lepší alternativou než ústav?

  FG: Nevím, pane Čapku. Ale právě přesně tak, jak vy docházíte k závěru, že měl jistě k útěku jiné důvody, já mám právo dojít k závěru, že neměl. Kdo z nás je objektivní? Já jsem alespoň mohl analyzovat tón jeho hlasu, výraz jeho tváře a hodiny rozhovorů s ním. Možná mě podvedl, ale myslím si, že jsem inteligentnější, než že by se teenagerovi podařilo mě tak lehce splést. Ale - a to je nejdůležitější: skutečně si myslíte, pane Čapku, že dovolit staršímu muži, aby si hrál s vašimi pohlavními orgány, je "lepší alternativa"? Nevím, jak se k tomu stavíte vy, ale pro Jirka to bylo nesmírně traumatizující a je teď velmi zmatený ohledně své sexuální totožnosti.

  OČ: ad 5) …s jehož režisérem přineseme rozhovor již v září. Argumentace prostřednictvím filmu, ve kterém byla postava hlavní hrdinky poněkud „vylepšena“ (což přiznal i Renč), je špatná

  FG: Kdykoliv mě uštkne had, pane Čapku, zařídím, aby měli lékaři vaši adresu, že si tam mohou vyzvednout protilátku.

  OČ: ad 6) Logická chyba: policie zakročí nikoliv proto, že je narušena plynulost metra, ta je důsledkem jejího zákroku, ale proto, že jsou potenciálně ohroženy životy lidí.

  FG: Požár v metru je něčím, co by mělo vyvolat okamžitou reakci policie. Zneužívání dětí taky.

  OČ: ad 7) Pointa závěrem: uprostřed všeho toho spiknutí, milé čtenářky, je jak skála odbornice na slovo vzatá pí. Vodičková, takže číslo konta FOD je… Opravdu je pan Golgo tím pravým, kdo je schopen posoudit, kdo je a není odborník? Neměl by se spíš věnovat PR článkům?

  FG: Osobně jsem se s paní Vodičkovou nikdy nesetkal a musím říct, že poté, co s ní naposledy hovořil můj asistent, byl jsem zklamán, že se bojí, že si lidi budou myslet, že se chová jako buřič. Její pomoc v každém případě nebyla perfektní. Musel jsem trvat na tom, aby něco udělala. Je v podstatě tímž typem úředníka jako lidé, pracující v institucích, odpovědných za Jirku. Nedělal bych pro ni PR. Dokonce se mě snažila přesvědčit, že ten chlapec nemá budoucnost, protože "ochutnal" život na ulicích, prostituci, atd. A opravdu je pan Čapek tím pravým, kdo je schopen posoudit, kdo je a není odborník? Je více než zjevné, že pan Čapek zaútočil na článek s velmi malou mírou konkrétní argumentace, s nulovým počtem důkazů a s velkým množstvím hněvu. Tomu se říká osobní útok, nikoliv logická argumentace anebo rozumné poukázání na chyby v článku. Článek pana Paula alespoň dával smysl...

  OČ: Jan Paul napsal slušnou odpověď, pravda s poněkud neorganicky začleněnou vzpomínkou na ředitele Řezníčka. F. Golgo mu za to nasadil „psí hlavu“. Paul věnuje poměrně dost prostoru na to, aby čtenáře seznámil se systémem výchovy, který staví dle mého soudu na podobných principech jako např. časopis Nový prostor.

  FG: Ještě jednou: jestliže jsem kritizován, protože údajně nemám logiku, nebo protože se můj jazyk nehodí do seriózní publikace, nechápu pak kvalifikaci pana Čapka k tomu, aby určoval, že text patří do Nového prostoru nebo do Vlasty nebo jinam.

  OČ: F. Golgo vytrhne z kontextu jedinou (ironickou) zmínku o Makarenkovi, dá ji k další izolované větě a máme tu „ruské metody výchovy“.

  FG: Nejenže tento Čapek nechápe mou ironii, také ignoruje to, že na disciplinu orientované výchovné metody mi vypovídají daleko víc o Rusovi v panu Řezníčkovi než to, že citoval Makarenka.

  OČ: Přitom v Paulově příspěvku se popisuje systém, který učí sebeúctě: založené na jednoduchém postoji, že práce má cenu a prostřednictvím své aktivity je člověk schopen zaujmou určité postavení (nikoliv sexuálním stykem s  panem Bohumilem).

  FG: Tak se vydejme s Makarenkem na Hlavní nádraží a osvoboďme tam všechny ty chlapce, protože je nikdo nikdy nenaučil, že správný způsob je pracovat... Jaké mělké zjednodušení!

  OČ: S trestným táborem to nemá opravdu nic společného. Už vůbec nechápu, kde F. Golgo bere odvahu popírat Paulovo tvrzení, že nesleduje dráhu svých bývalých svěřenců. Po té, co F. Golgo argumentuje (zcela nelogicky) protektorátem, bych Jiřímu Szutovi nepřál ani tak Oskara, jako spíš schopnějšího zastánce, než je F. Golgo.

  FG: Nezdá se mi nelogické připomenout lidem, že je více než pravděpodobné, že se lidé rozhodnou tváří v tvář nějaké hrůze mlčet, ze strachu, protože si myslí, že jejich zásah stejně k ničemu nepovede, anebo protože nemají čas - zabývají se vlastními věcmi. A všechny tyto důvody zde lze lehce najít. Protektorát je jenom jeden příklad.

  OČ: Samozřejmě „vrcholným“ číslem BL je vytvoření dojmu, že F. Golgo ukazuje nějakou skrytou realitu ČR, kterou my Češi nechceme vidět. Opravdu si redakce myslí, že zveřejněním: „Zbavte se pana Golga. Alespon oficialne. Akorat si naserete lidi, kteri vam fandi a jsou "mirne" neduverivi k zahranicnim a navic levicackym moudrostem. Mne osobne staci Pecina.“ si dodá nějaké věrohodnosti?

  FG: Většina lidí, s nimiž jsem hovořil, mi řekla, že vědí, že se tohle děje. Jen jsou vůči tomu bezmocní. Na ostatní ať odpoví Čulík, to není úkol pro mne.

  OČ: Takže pan Golgo, ať si dál píše co chce (a třeba i jak chce), jen potom prosím nečekejte, že někteří lidé – například já – budou brát BL vážně.

  FG: Takže pan Čapek, ať si dál píše co chce (a třeba i jak chce), protože žijeme v demokracii a každý názor, i když ho já osobně nesdílím, může být vyřčen, ale prosím, nečekejte, že někteří lidé - například já - vás budou brát vážně.

  OČ: Když Nick Davies psal o neutěšených poměrech britského školství, obešel se bez emocionálního žvanění. Kritika je důležitá, ale opravdové životní průšvihy netřeba stylisticky přibarvovat jak to činí p. Golgo. Jiak jde trochu o medvědí službu.

  FG: Nick Davies není Fabiano Golgo. Kdybychom měli všichni psát jako on, pane Čapku, váš text by nebyl zveřejněn. Není objektivní, je velmi emocionální a má velmi specifický styl, který často používají rozhněvaní lidé.


  Diskuse na toto téma pokračuje dalšími příspěvky v závěru tohoto vydání Britských listů.
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|