Britské listy


úterý 5. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Privatizace a česká ekonomika:
 • Kde jsou jachty klientů? (Zdenek Sid Blaha) Svět:
 • Globalizace, 1. část (Fabiano Golgo) Václavu Havlovi:
 • Štěpán Kotrba: Žádám o milost pro pronásledovaného reportéra Britských listů Tomáše Pecinu Zdravotnictví a ochrana osobních údajů v ČR:
 • Dopis českých pacientů komisaři Rady Evropy pro lidská práva (Vladimíra Bošková) Školství:
 • Efektivnost základního vzdělání? (Jaroslav Sever) Reakce:
 • Internet není zas tak soukromý - Ještě k veřejnému vystupování novinářů (Alexander Koenigsmark) Svědectví:
 • Peníze nesmrdí nikomu, ani Svěrákům! (Petr Nováček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Václavu Havlovi:

  Štěpán Kotrba: Žádám o milost pro pronásledovaného reportéra Britských listů Tomáše Pecinu

  Reportér Britských listů Štěpán Kotrba požádal prezidenta Havla o milost pro Tomáše Pecinu. Ve své žádosti mimo jiné uvádí:
  Články Tomáše Peciny o okolnostech vyklízení statku Ladronka strážníky Městské policie a některými politiky z řad ODS, které byly podnětem k zahájení jeho trestního stíhání pro pomlu­vu, byly vysoce profesionální - obsahově i formálně kvalitní. Znám podrobnosti celého případu - byl jsem přímým svědkem incidentu a pořizoval jsem, stejně jako Tomáš Pecina, z jeho průběhu fotodokumentaci. Jsem si jist, že Tomáš Pecina se v daném přípa­dě nedopustil ani trestného jednání, ani porušení zásad novinářské etiky.

  Naproti tomu se domnívám, že trestných činů se dopustili mnozí strážníci Městské policie tím, že prováděli úkony, které jim jako civilním zaměstnancům Magistrátu ze zákona nepříslušejí, že jejich vybavení a vystrojení neodpovídalo jejich pracovní náplni, úkony navíc prováděli způsobem, který byl neprofesionální; a že se na demonstrantech dopouštěli nepřiměřeného a okolnostmi neodůvodněného fyzického násilí. Jsem ochoten doložit vlastní fotodokumentací průběh a okolnosti zásahu, stejně jako zprostředkovat kontakt na svědky z řad přímých účastníků a poškozených demonstrantů. Jsem přesvědčen, že v demokratické zemi je nepřípustné, aby policie vyšetřovala novináře pro pomlu­vu za zveřejnění informací o zásahu represivních složek státu proti obyvatelstvu. Navíc je zde důvodná obava ze podjatosti vyšetřovatele Policie ČR při vyšetřování trestního oznámení, které podal taktéž policista - zástupce náčelníka Městské policie Praha.

  Prezident může rozhodnout, aby se trestní stíhání nezahajovalo, popř. bude-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo (tzv. právo abolice).


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|