Britské listy


pondělí 23. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dopis z Čech:
 • O autoritářství, podřizování se moci a o cigaretách za návštěvu kostela (Fabiano Golgo) Podnikání bez skrupulí: Kouření, Česká republika a britští konzervativci
 • Ať žije strana rakoviny a amputací! Dopis ze středních Čech:
 • Krásná krajina, banální rádio (Jan Čulík) V Británii není radno lhát u soudu:
 • Bývalý místopředseda Konzervativní strany Jeffrey Archer odsouzen na čtyři roky do vězení za křivou přísahu Rasismus na pražském letišti:
 • Současná britská opatření v Ruzyni nijak nezavazují dopravce (Václav Pinkava)
 • Britští úředníci si neoprávněně osvojují právo určovat lidem příslušnost k etniku (International Romani Union)
 • Je nepřípustné rozdělovat cestující na základě rasového principu (Český helsinský výbor)
 • Jak zápolíme s rasismem (Jindra Vavruška)
 • Češi to Romům přejí a neuvědomují si, že i oni jsou prodáváni (Pavel Dvořák)
 • Banda nezkrotitelných cikánů v severních Čechách přinutila vystěhovat pokojné obyvatele - britská vláda jedná správně (Petr Pokorný) Informace, které se nedostaly na veřejnost:
 • Zkušenost z Ostrova: Jak tu policie střílela do lidí Naivně lidový pohled na Českou televizi:
 • Mezinárodní ocenění Adama Komerse (Petr Jánský) Zamyšlení:
 • Optimistické letní variace (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Je nepřípustné rozdělovat cestující na základě rasového principu

  Předběžné vyjádření Českého helsinského výboru k postupu britských imigračních úředníků

  ČHV již od roku 1997 sleduje problematiku romské migrace. Současné opatření Spojeného království Velké Británie a Severního Irska spočívající v zavedení kontrol již na ruzyňském letišti není dle názoru ČHV v rozporu s žádnou mezinárodní smlouvou, neboť je výlučnou pravomocí každého státu určovat svou migrační politiku. Je však zarážející, že britská strana rozděluje přípustné a nepřípustné cestující na základě rasového principu, což je naprosto v rozporu nejen s mezinárodními úmluvami, ale např. i normami EU - např. směrnice rady 2000/43/EC ze dne 29. června 2000 provádějící zásadu rovného zacházení s osobami bez ohledu na rasový nebo etnický původ definuje přímou diskriminaci takto: “Bude se mít za to, že došlo k přímé diskriminaci tehdy, když bude s jednou osobou zacházeno méně příznivě než je, bylo nebo by bylo zacházeno s jinou osobou ve srovnatelné situaci z důvodu rasového nebo etnického původu.“

  Domníváme se, že celá tato situace počínaje rokem 1997 je důsledkem nedomyšlených pravidel procesu začleňování kandidátských zemí do EU, kdy na jedné straně byly tyto země shledány přijatelnými také z hlediska dodržování lidských práv a na druhé straně osobám z těchto zemí bylo zachováno právo azylu v zemích EU. Nadto se situace s naším vstupem opět změní, a to dvojím způsobem, jednak nebude možné omezovat pohyb občanů v rámci EU, ale zároveň nemohou občané EU žádat o azyl v ostatních členských zemí.

  PhDr. Hana Havelková , v.r. Mgr. Petra Tomášková, v.r.

  předsedkyně ČHV právnička OPA ČHV

  Za správnost

  Mgr. Jana Chržová, v.r.

  výkonná ředitelka ČHV


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|