Britské listy


úterý 24. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dopis z Chorvatska:
 • Češi: "Nejsme rasisti!" - ale...(Fabiano Golgo) Polemika s Úřadem na ochranu osobních údajů:
 • Infomace z pozemkových knih by měly být veřejné (Václav Žák)
 • Dejte katastr na internet (Daniel Tomek) Dopis Právu:
 • O zatopeném bagru na Jizeře a nepřesnostech v celostátním deníku (Miloš Zahradník) Česká společnost:
 • Jsme rasisti, ale máme pro to důvody (Jindřich Dvořák) Byzantské zákony v akci:
 • Přikazuji vám, že jste vinen (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Polemika s Úřadem na ochranu osobních údajů

  Infomace z pozemkových knih by měly být veřejné

  Václav Žák

  paní tisková mluvčí,

  přiznám se, že mne značně děsí stupeň nepochopení, k čemu slouží ochrana osobních údajů, které Váš úřad neustále předvádí.

  (1) Moderní společnost je společnost založená na kontraktech. K tomu, aby efektivně fungovala, musí mít aktéři spolehlivé informace o svých partnerech. Pokud někdo porušuje kontrakt, má se tím zakládat právo na zveřejnění této velmi důležité informace. V západních zemích jsou tato omezení součástí občansko-právních smluv (např. je obsahují úvěrové smlouvy, smlouvy o nájemném, leasingu atd.).

  Zákony na ochranu osobních údajů pak chrání zveřejňování těch informací, které se skutečně týkají privátních záležitostí a situací, kdy k porušení kontraktu nedošlo.

  Bohužel, u nás jsme přijali normu, která chrání i ty, jež smlouvy porušují - protože smlouvy pravomoc zveřejňování jejich porušení nazakotvují.

  Místo abychom zajišťovali průhledné ekonomické prostředí, kryjeme v mnoha případech darebáky.

  Zákon měl vstoupit v platnost po velmi dlouhé legisvakaci a měl dát zmocnění všem, aby mohli smlouvy změnit. Nic z toho se nestalo.

  Jistě, je to chyba Parlamentu, ale žádný orgán státní správy se nemůže vyvázat ze zodpovědnosti přispívat k vytvoření standardního ekonomického prostředí.

  (2) Přístup k informacím z pozemkových knih je další názornou ukázkou, jak málo úřad rozumí tomu, co jsou osobní údaje.

  Vlastnictví je veřejným statkem a informace o tom, jaké kdo má vlastnictví, patří k důležitým předpokladům průhledného ekonomického prostředí. Není zřejmě náhoda, že nejméně korupční prostředí konstatují průzkumy ve skandinávských zemích, kde jsou nejen veřejně přístupné informace o vlastnictví, ale dokonce sumární údaje z ročních daňových přiznání!

  (3) Co se týče Rakouska: je sice pravda, že státní instituce nezpřístupňují hledání v katastru pro soukromníky podle jmen. Ale každý rok se data z katastru poskytují soukromé firmě, která je prodává - a umožňuje fulltextové vyhledávání. Tato informace ve Vaší odpovědi (resp. odpovědi pana předsedy Neuwirta) jaksi schází. Navíc Rakousko, v němž neprobíhá největší majetkový přesun v dějinách, je poněkud špatným příkladem pro Českou republiku.

  Proč si nevezmeme příklad z Pobaltí, kde na doporučení Světové banky zavedli dokonale průhledné a veřejně přístupné systémy evidence vlastnictví, včetně akciových společností - a také podstatně snižili korupci?

  S pozdravem

  Václav Žák
  šéfredaktor časopisu LISTY

  P.S. Budu rád, pokud můj názor zveřejníte na webových stránkách úřadu.

  Poznámka TP: Je škoda, že právě na stránkách ÚOOÚ prostor pro odbornou diskusi chybí. Nedávno jsme se posmívali Českému statistickému úřadu, který na svém serveru v rubrice Napsali a řekli o sčítání uváděl pouze kladné ohlasy na kontroverzní akci, a hle, další úřad se chová jako zvěstoval zjevené pravdy. Přitom právě - politické, nikoli odborné - rozhodnutí o omezení přístupu ke katastru nemovitostí patří k vůbec nejdůležitějším událostem, které se v České republice v tomto roce odehrály, a jeho důsledky pro budoucnost země budou zásadní (je symptomatické, že s výjimkou Britských listů mu žádné české noviny nevěnovaly ani řádek komentáře nebo analýzy, o České televizi zastoupené na tiskovce Patrikem Kaizrem ani nemluvě - ano, jakkoli často nesouhlasím s Milošem Zemanem, jeho výrokům ohledně kvality českých novinářů lze vytknout jedině přílišnou shovívavost...).


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|