Britské listy


pondělí 6. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Banální řečňování od věci v  nedělním pořadu Naostro (Jan Čulík) Nad českými novinami z konce minulého týdne:
 • Předsudky, manipulace a virtuální realita (Jan Čulík) Polemika:
 • Masturbujte a pište se Světem Namodro (Jan Paul)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Banální řečňování od věci v  nedělním pořadu Naostro

  Jan Čulík

  Konvenčně znějícím, verbálním průjmem byl nedělní pořad Naostro, který moderoval Milan Šíma. Předem se musím přiznat, že recenzuji pouze první polovinu pořadu, protože jsem intenzivní banalitu "debaty" nevydržel a asi ve 22.10 jsem televizní přijímač v šoku vypnul. Vzhledem k tomu, že jsem pořad neviděl celý, je možná tato moje recenze neférová: třeba se po 22.10 výrazně zlepšil a stal se vzorem vynikající novinářské práce!

  Pořad byl ukázkou myšlenkové nezaostřenosti, neukázněnosti, žvanivosti a novinářské neodpovědnosti. Základem byl chybný research: zkreslená zpráva ČTK o tiskové informaci budapešťského Střediska pro práva Romů, která nepřípustně zúžila nynější první mezinárodní zprávu Výboru pro lidská práva při OSN o tom, jak Česká republika plní své závazky plynoucí z Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech, na pouhou diskriminaci Romů. Jak však uvádíme na titulní straně dnešních Britských listů, zpráva Výboru pro lidská práva při OSN obsahuje celou řadu jiných, nesmírně závažných požadavků, které české sdělovací prostředky zcela potlačily.

  Zcela deprimující byla chabá intelektuální úroveň celého pořadu, jeho myšlenková nepořádnost a neinformovanost. Nemá Česká televize ani česká politika chytré lidi, které by bylo zajímavé poslouchat?

  Kdysi jsem se jednomu novináři svěřoval, že Pavlu Rychetskému je radno se vyhýbat, protože je o něm známo, že v každé diskusi a při každém veřejném shromáždění žvaní dlouhé minuty, aniž by v jeho řeči zazněla jediná objevnější myšlenka. Rád se poslouchá. Dostalo se mi odpovědi: "No víte, on je Rychetský přece právník." Pozorovatel mínil, že Rychetský dělá to, co činí právě právníci: kulantně znějícím verbálním průjmem zamlžuje, o co ve skutečnosti jde. To dělal Rychetský po celou dobu i ve včerejším pořadu Naostro a moderátor Šíma mu v tom nedokázal zabránit. Byl tak slabý jako sám Rychetský.

  Neodpustitelné však od Rychetského bylo, že prostě - mohu-li to říct lidově - kecal. Na pořad se nepřipravil - diváci mu za to zjevně nestáli. Čas od času říkal nesmysly. Tvrdil, že Zpráva výboru pro lidská práva při OSN je "lepší než minulá", že prý jde o "každoroční zprávy" - nevím, kde to sebral, je to naprostá hloupost. Tato zpráva Výboru pro lidská práva při OSN je totiž zcela jedinečná, výbor se Českou republikou zabýval poprvé, jak posléze správně v pořadu Rychetského opravil Petr Uhl.

  Není tedy jasné, jak mohl Rychetský v pořadu tvrdit, že je zpráva Výboru pro lidská práva při OSN "lepší než minulá", když zaprvé žádná minulá zpráva nebyla a když zadruhé tato první zpráva o ČR obsahuje kromě dvou krátkých úvodních pozitivních odstavců více než dvacet ostře kritických výroků na adresu českých úřadů? Jak je možné, že v televizi vystoupí místopředseda vlády a nepokrytě tvrdí nesmysly? Je možné brát takovéto nesmysly tvrdícího místopředsedu vlády vážně? Jak je možné, že moderátor pořadu na to nepřijde, že politik ve studiu říká hlouposti?

  Teprve při vstupu Petra Uhla - díky jeho, podle některých pozorovatelů, až "pedantsky" přesnému zájmu o právní záležitosti, pronikl do pořadu Naostro jen na několik okamžiků věcnější duch a do určité míry i normální, nevirtuální realita. Uhl opravil Rychetského chyby - také upozornil, že zdaleka nejde jen o zprávu o Romech - ale i sám kupodivu konstatoval, že prý zpráva Výboru pro lidská práva při OSN o ČR "vypadá dobře". Jak mohl říct takovou pitomost, vzhledem k oněm více než dvaceti odstavcům soustředěné kritiky, zaměřené na adresu českých úřadů, nechápu. Buď Uhl nerozumí anglicky, anebo se rozhodl vstoupit do spiknutí s českými novináři a předstírat, že ostře kritická zpráva je ve skutečnosti vlastně zprávou pozitivní. Takový postoj od Petra Uhla by ovšem byl obrovským zklamáním.

  Stejným zklamáním je pro mě u Uhla i jeho komplicita s britskými úřady. Nechápu, jak může tento bojovník za lidská práva přehlížet, že v případě žádostí českých Romů o azyl v Británii se nynějšími opatřeními na ruzyňském letišti i dalšími kroky britská vláda zcela nepřípustně vyvléká ze své povinnosti zkoumat seriózně každou žádost o politický azyl.

  Petr Uhl řekl ve svém extempore v pořadu Naostro jednu velmi významnou věc: "Snad jsme měli my (tj. česká vládní delegace, která nedávno jednala v Ženevě s Výborem pro lidská práva) uspořádat po návratu tiskovou konferenci k této věci a nenechávat to na budapešťské romské centrum." Jako by Petr Uhl nevěděl, že tiskovou konferenci ke zprávě Výboru pro lidská práva uspořádaly v Praze minulou středu Občanské právní hlídky, Uhl sám byl na této TK přítomen (a jejich výroky zpochybňoval, pak se omluvil). Je to signifikantní: zdá se, že české sdělovací prostředky nejsou ochotny publikovat zprávu z nezávislých, zejména zahraničních zdrojů, pokud není legitimována českými státními orgány! Jaká to komunistická zvyklost! Nejlépe by bylo, kdyby bývala česká vládní delegace k ženevskému jednání vydala tiskové prohlášení a to by pak jistě ČTK a česká média doslova opsaly...

  V důsledku myšlenkové a intelektuální ochablosti (považuji na České televizi vůči divákům za nejvíce urážlivé právě to, že lidé vystupující na obrazovce, ať jsou to politikové nebo "novináři", plácají libovolné nesmysly a diváci doma u svých přijímačů to musejí za své koncesionářské poplatky poslouchat) plynul tupý pořad Naostro dál nevzrušeně a pokojně korytem virtuální reality. Rychetský povrchně a kulatně žvanil, šedá mozková hmota nikoho se nepohnula. Uznal mlhavě pár nedostatků vlády a hovořil i o tom, jak vláda romskou problematiku "řeší", ale že to bude dlouhodobý proces, atd., atd., všechno jsme to už slyšeli mnohokrát předtím.

  Těsně předtím, než jsem pořad Naostro v zoufalství vypnul, vystoupil na obrazovce ještě Dennis Keefe, zástupce britského velvyslance v Praze. Arogantní a nepravdivé výroky činitelů britského velvyslanectví ohledně romského problému jsou dobře známy, znovu však šokovaly Keefovy výroky o "neoprávněných žádostech o azyl". Nechápu, jak si mohou lidé jako Dennis Keefe srovnat toto lhaní se svým svědomím, když dobře vědí, že nemohou předem rozhodovat o "neoprávněných žádostech o azyl", pokud tyto žádosti nebyly v Británii řádně zhodnoceny. Nechápu také, jak je možné, že čeští novináři činitele britského vevyslanectví nekonfrontují se skutečností a nezamezí tak jejich zkreslujícím výrokům.

  Jak uvedl minulé pondělí list Guardian, i podle nesmírně přísných britských azylových podmínek dostávají někteří Romové na odvolání u nezávislých britských soudů právo na azyl v Británii. Proč tuto skutečnost činitelé britského velvyslanectví české veřejnosti zamlčují? Proč jim ji moderátor Šíma nepřipomene? Šíma se nezmohl ani na to, aby konfrontoval Keefa se skutečností, že nynějšími skandálními opatřeními na ruzyňském letišti obchází Velká Británie ustanovení Ženevské konvence o uprchlících, kterou se zavázala plnit. Zeptal se sice Keefa, podle jakých předpisů zakazují Britové lidem vstoupit do letadel do Británie, ale nechal se jím umluvit jeho mlhavými výroky o tom, že je to "podle zákona" (proč ho Šíma nepožádal, aby byly přesné britské předpisy v této věci zveřejněny?) a že cestující do Británie "musí být důvěryhodný" (Jakpak to britský zákon asi definuje, pane Keefi? Jste vy podle britského zákona "důvěryhodný"?) Keefe dále operoval tím, že prý imigrační úředníci nejednají rasisticky, protože to britské zákony nedovolují (:)) - přečtěte si v této souvislosti nedávnou zprávu Amnesty International o zakořeněném rasismu v britských institucích, jako je policie, vězeňství a soudnictví. Kromě toho, jak uvedl minulé pondělí deník Guardian, novela britského Zákona o vztazích mezi rasami (Race Relations Act) z roku 2000, která zakázala rasovou diskriminaci ze strany veřejných orgánů, z ustanovení vyňala imigrační službu a umožnila těm, kdo rozhodují o udělení politického azylu, legální diskriminaci podle barvy kůže. Proč neupozornil Milan Šíma, že Keefe říká nesmysly?

  V pořadu Naostro byla dále celá řada drobných chyb, opomenutí a věcných nepřesností, které jen přispívaly k celkovému dojmu, že se hovoří o něčem, co ve skutečnosti vypadá úplně jinak. Tak Pavel Rychetský hovořil svým útěšně kulantním, žvanivým tónem, o britských konzulárních úřednících na ruzyňském letišti, přitom list Guardian informovalo londýnské ministerstvo vnitra, že jde o úředníky britské imigrační služby - ti podle britsko-české konzulární úmluvy nemají vůbec z právního hlediska pravomoc provádět v Ruzyni jakékoliv oficiální úkony.

  Na jiném místě píšeme o tom, jak tvrdě zakořeněné jsou subjektivní, rasistické postoje české většinové společnosti vůči Romům. Zatím se většinou interpretuje "romský problém" v  ČR jen z hlediska většinové české společnosti. Určitým pokrokem by bylo - a někdy se to už trochu děje - kdyby začaly být slyšet i názory Romů samotných. Proto bylo dobré, že byl do pořadu Naostro pozván i Emil Ščuka - jehož výroky však, obávám se, odmítne většinová česká společnost jako "nesolidní cikánské vytáčky". Významným krokem by bylo, kdyby lidé dokázali romský problém zhodnotit z nezávislého hlediska, tedy ani z hlediska českého, ani romského.

  Bylo by také žádoucí, kdyby se Češi naučili svým jednání nevyčleňovat Romy z českého národa. Udělal to bohužel i sám moderátor Šíma, když se na Ščuku obrátil slovy: "Necítíte se bezpečně v ČR?" Rozdělování obyvatel České republiky na Romy a Neromy je u samého jádra problému. Zkusme hovořit raději o lidech, chovajících se sociálně a o osobách, chovajících se asociálně, respektive o osobách postižených negramotností a chudobou. Už to by mohlo být začátkem řešení problému, jehož vyřešení, jak řekl ve své právnické bohorovné kulantnosti Pavel Rychetský, "bude trvat léta".

  Poznámka TP: Pořad jsem (s jistými obtížemi) dokázal zhlédnout celý a nebyl bych tak kritický k Pavlu Rychetskému - že je patrně nejslabším řečníkem mezi ministry Zemanova kabinetu, je známá věc - jako k Milanu Šímovi. Jako obykle se na debatu nepřipravil (zprávu nejspíš ani nečetl) a místo aby probíraná témata zvýrazňoval kladením ostrých, provokativních otázek, svými mdlými až uspávacími dotazy dovoloval Rychetskému opíjet diváky rohlíkem (Milan Šmíd, známý odpůrce konfrontačních interview, musel být ze Šímova výkonu nadšen).

  Být na Šímově místě, zeptal bych se třeba na toto - uvádím v pořadí, jak mě otázky při sledování pořadu napadaly: "Jak přesně hodnotila Českou republiku předchozí zpráva? Seznámil jste se s ní osobně?" --- "Podle interního dokumentu MZV by nová úmluva o kontrolách na letišti kolidovala s mezinárodním právem. Jak vysvětlíte, že 'technický dodatek', který realizuje totéž, s ním není v rozporu?" --- "Co má podle vás dělat Rom, kteří chce jet do Británie navštívit své příbuzné, anebo se tam chce podívat jako turista? Jak mu v tom vaše vláda pomůže?" --- "Přistoupí vláda i na další požadavky cizích vlád, je konkrétně ochotna navrhnout legislativu, která by ukládala aerolikám provádět s cestujícími před odletem pohovory tak, jako to dělaly ČSA v případě Romů cestujících do Irska? Dovolíte na letištích přítomnost imigračních úředníků dalších zemí? Jste připraveni zavést na žádost Velké Británie výjezdní doložky?" --- "Jak jste zdůvodnil kontroly romské reprezentaci? Jako oběť, kterou Romové musejí přinést většinové populaci, nebo jako trest za neloajalitu?" --- "Jak reagujete na údaj z Guardianu, že odvolací soudy vyhoví cca. 20 % nových žadatelů, tj. cca. dvacet Romů nedostalo azyl pouze proto, že jim nebylo povoleno opustit území České republiky?" --- "Mysíte si, že přítomnost Českého helsinského výboru po dobu jediného dne - a to pouhých pěti hodin - může vyvrátit domněnku, že britští úředníci vybírají cestující primárně podle barvy pleti?"


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|