Britské listy


pondělí 6. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Banální řečňování od věci v  nedělním pořadu Naostro (Jan Čulík) Nad českými novinami z konce minulého týdne:
 • Předsudky, manipulace a virtuální realita (Jan Čulík) Polemika:
 • Masturbujte a pište se Světem Namodro (Jan Paul)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nad českými novinami z konce minulého týdne

  Předsudky, manipulace a virtuální realita

  Jan Čulík

  Několikrát jsme už psali o hlavních charakteristických rysech českých sdělovacích prostředků, včetně denního tisku. Máme za to, že jeho hlavní rysy jsou tyto:

 • konvečnost, nepůvodnost myšlení - novináři do zblbnutí nekriticky opakují jednou publikované, banální informace, aniž by byli schopni či ochotni je do hloubky kriticky zhodnotit a přispět k veřejnému diskursu jiskrou objevné, nové myšlenky. Zajímavou otázkou je, do jaké míry je banalita komunikace ve sdělovacích prostředcích způsobena hloupostí a nedovzdělaností novinářů, kteří v médiích pracují, a do jaké míryse novináři naopak stylizují a píší tak primitivně, jak si myslí, že to veřejnost a jejich šéfové žádají. Jinými slovy: je bídná úroveň sdělovacích prostředků spontánně v důsledku hlouposti novinářů vzniklým samostatným virtuálním světem, který nemá s normálním životem normálních lidí nic společného, nebo je naopak vyjádřením autentických názorů a životních postojů společnosti, anebo je to tvrdá manipulace veřejnosti majiteli sdělovacích prostředků, ve snaze vytřískat z toho zisky?
 • adorační kampaně a umělé vytváření "slávy" nejrůznějších údajných, často naprosto absurdních "celebrit" (Česká republika je malá a kde má člověk najít skutečné lidi velkého formátu, že?)
 • namísto zjišťování důležitých faktů, která jsou pro veřejnost důležitá, jsou zahlcovány sdělovací prostředky už dávno známými encyklopedickými informacemi (kdo slavný se kdy narodil či kdy pronesl jaký bonmot) - jde o fakta bez analýzy.

  Strávil jsem už čtvrtý rok minulý týden na letním táboře, jehož se kromě dětí účastnili i rodiče, a se zájmem jsem sledoval (téměř) každodenní rituál čtení Mladé fronty Dnes, případně Lidových novin. Usoudil jsem, že vazba mezi čtenáři těchto listů (šlo o příslušníky technické inteligence) a jejich tvůrci je absolutní - zdálo se, že lidi berou, co se píše v MFD či v Lidovkách jako slovo boží - nehoráznosti, které v těchto novinách čtou, je neznepokojují, nepozastavují se nad nimi, jejich hodnotový systém je za léta četby těchto novin pevně utvořen.

  Tak mi bylo například důrazně vysvětleno, když jsem se snažil argumentovat, že přenášet záporné rysy chování jednotlivce nebo skupiny jednotlivců na všechny příslušníky dané etnické skupiny jen na základě tak arbitrárního znaku, jakou je barva jejich kůže, je typický rasismus (jde o projev kolektivní viny) - že taková argumentace je "pseudohumanismus" a že 99 procent českého národa dobře ví, že Romům to všechno patří a všechno si to zavinili sami.

  V této souvislosti bylo zajímavé číst tuším minulý čtvrtek v Mladé frontě Dnes rozsáhlou reportáž Johany Grohové o životě českých Romů v britském Doveru. Reportáž to byla nesmírně hloupá a významným způsobem potvrdila všechny české předsudky bělošských Čechů vůči Romům. Velkým problémem totiž je, že reportérka nebyla schopna situaci Romů interpretovat jinak než z konvenčního bělošského, většinového "českého" hlediska. Jenže zároveň by měl dán být prostor - bez korigujících komentářů - názorům Romů. Jinak totiž, pokud se díváme na situaci Romů pouze z českého bělošského hlediska, je to totéž, jako bychom např. v kosovském konfliktu zaujímali postoj jen Srbů anebo jen kosovských Albánců. Nejideálnější by ovšem bylo, kdyby se české společnosti a českým novinám podařilo začít hodnotit romský "problém" z úplně nezávislého, ani českého, ani romského hlediska.

  Je nutno pochválit Mladou frontu Dnes, že navzdory určitým nedostatkům přece jen koncem minulého týdne publikovala alespoň jeden otevřeně romský názor a další analýzy, které se alespoň v určitých rysech odchylovaly od většinového českého názoru na Romy.

  Celkově však v českých novinách minulý týden často vládla virtuální realita. Zejména v Mladé frontě Dnes, jejíž velké části poskytl Jakub Unger znovu "vzbouřencům" z České televize a "ostrému" rozhovoru podrobil ředitele ČT Jiřího Balvína. Naštěstí jiné sdělovací prostředky televizním vzbouřencům už na jejich manipulativní praktiky neskočily.

  Ministr kultury Pavel Dostál se dokonce překonal a v pátečním Právu ostře kritizoval za přežívající vzbouřenecké postoje nynějšího redaktora ČT Martina Schmarze. Je ovšem pozoruhodné, jak nedůsledný zůstává Dostál v hodnocení televizní krize z loňského prosince. Nedochází mu, že se televizní vzbouřenci pokoušejí úplně stejnými metodami znovu, nyní o pátou televizní rebelii. Prosincová rebelie proti Hodačovi byla čtvrtá. Čím se podle Dostála odlišoval loňský "betlém" na Kavčích horách od nynějších protestů redaktorů zpravodajství a publicistiky proti požadavkům vedení, aby odváděli profesionální práci?

  Deprimující byly v sobotním českém tisku bláboly různých pozorovatelů a politiků k romskému problému. Si tacuisses, philosophus manisses, znělo kdysi latinské přísloví (Kdybys býval mlčel, zůstal bys považován za filozofa). To přísloví by si měli vzít k srdci třeba lidé jako poslanec Zaorálek (ČSSD), který tvrdil v sobotním Právu, že v Ruzyni britskými kontrolami "nedošlo k porušení zákona". A co interní dokument českého ministerstva zahraničních věcí, který zveřejnily Britské listy, který varoval, že zavedení britských imigračních kontrol na ruzyňském letišti by vyžadovalo novou mezivládní dohodu, kterou by musel podepsat prezident a schválit parlament, a pravděpodobně by porušovala české závazky v oblasti lidských práv. Tak se to všechno "ošolíchalo" nepřípustně širokým "výkladem" komunistické konzulární úmluvy.

  Jiným nesmyslem byl v sobotních Lidovkách kec Václava Vlka "právníka", který psal něco o tom, že "daňoví poplatníci Velké Británie nesouhlasí s přílivem ekonomických uprchlíků, kteří profitují z našeho blahobytu". Kde se berou tyto bláboly? Tak zaprvé, Británie má podle Ženevské konvence z roku 1951 povinnost vážně se zabývat všemi žádostmi o politický azyl a ne se z této povinnosti předběžnými nelegálními kontrolami na ruzyňském letišti vyvlékat. Zadruhé, celá řada českých Romů dostala i v přísné Británii na odvolání politický azyl či právo trvalého pobytu, tak asi nejsou všichni Romové "ekonomickými uprchlíky". Český intelektuál by neměl neodpovědně blábolit, měl by si, než otevře pusu, ověřit fakta.

  Velmi dobrý komentář k nynější romské krizi otiskl v sobotním Právu Petr Uhl. Napsal zcela přesně: "Narušení suverenity by nebylo tak závažné, kdyby Britové neporušovali své mezinárodní závazky i české ústavní právo a kdyby opatření bylo reciproční."

  Avšak ani Petr Uhl nekritizoval britské úřady za to, že zavádějí farizejsky politiku víz vždycky proti těm zemím, v nichž trpí lidé nejsilnějším útlakem a potřebují tedy zažádat v zahraničí o azyl.

  Před časem jsem to vznesl na jedné tiskové konferenci v Londýně v Uhlově přítomnosti - proč neprotestuje vůči britským úřadům, které vždy znemožňují zavedením víz žádat v Británii o azyl právě těm občanům, kteří to nejvíce potřebují. Na otázku neodpověděl.


  V barevných přílohách českých deníků mě fascinují PR články, jejichž tupost dosahuje skutečně nebývalých rekordů. Tak Mladá fronta Dnes ve čtvrtek znovu rozpatlávala údajnou analýzu "expertů z Úřadu vlády", kteří měli udělat z Karla Březiny virtuálního "samce" a zlepšit tím obraz celého Zemanova kabinetu :) - reportáž končí tímto výrokem dvou "dívek v metru": "Co pořád všichni mají, vždyť ten Březina je normální, super chlap!" (Nic jiného kromě údajných sexuálních úspěchů však v politice, zdá se, pan Březina nedokázal...)

  Sobotní Právo zase publikovalo PR článek o Cyrilu Svobodovi, citujeme z úvodu:

  [Cyril Svoboda] hovoří zpravidla velmi diplomaticky a svým ozbrojujícím úsměvem si prý získal sympatie nejedné potenciální voličky, "Nejhorší je, když mě ze všech stran obklopí, chtějí si na mě sáhnout a nakonec mě prosí, ať něco řeknu," říká Svoboda..."

  Atd. Ostře kritická, hloubková analýza známého politika. :)

  Taky se tisknou informace bez všeobecného kulturního kontextu. Tak sobotní Právo zveřejnilo jako hlavní zprávu informaci, že "do módy" (rozuměj: u zbohatlíků) "přicházejí vycpaná zvířata". Autora této "vlastní zprávy" "čelného českého deníku" ani nenapadlo poznamenat, že v západních společnostech je zabíjení zvířat "pro vycpání", nebo už třeba jen pro výrobu kožichů, léta považováno za primitivní, sobecký zvyk...


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|