Britské listy


středa 29. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Britské ruzyňské kontroly:
 • Londýnské ústředí Amnesty International protestuje proti prověřování žadatelů o azyl na pražském letišti (Guardian) Přistěhovalectví:
 • Oxfordský odborník na imigrační právo: státy, včetně Británie, se vyhýbají poskytování azylu Dokument:
 • Jací jsou Romové podle okresního úřadu Louny, aneb Bílý bratr má jasno Britský tisk o Makedonii nyní otevřeněji?
 • Etnické očišťování ničí Makedonii (Daily Telegraph) Věda:
 • Zemřel Fred Hoyle, jeden z nejvýznamnějších astronomů dvacátého století Diskuse:
 • Případ Jitka - hledání autenticity: O lidech, kteří chtějí žít na okraji společnosti (František Tůma)
 • Jitka to má v Londýně blbé: Je to horší v Británii nebo v ČR? (Pavel Trtík)
 • Chudobu volí ti, kdo zůstanou v ČR (Tomáš Pecina) Oznámení společnosti CME:
 • Historický palác Železných zablokován Sčítání lidu:
 • Stížnost ÚOOÚ: Český statistický úřad vede v rozporu se zákonem registr "odmítačů" sčítání (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zemřel Fred Hoyle, jeden z nejvýznamnějších astronomů dvacátého století

  Astronom Fred Hoyle, nar. 24. června 1915, zemřel 20. srpna 2001 ve věku 86 let. Shrnujeme jeden z četných nekrologů, tento vyšel v britském deníku Times.

  V letech 1945 - 1970 překonal rozsah a význam práce Freda Hoyla v obory astrofyziky a kosmologie pravděpodobně význam všech ostatních vědců na světě. Byl mezinárodně uznávaný za svůj původní výzkum o hvězdách, galaxiích, gravitaci a původu atomu.

  I když se stal také známý jako popularizátor vědy a jako autor science fiction, vždycky bude spojován s teorií "pevného stavu", týkající se původu vesmíru, kterou poprvé zformuloval v roce 1948. Když vysílal v roce 1950 na třetím programu britského rozhlasu své přednášky O podstatě vesmíru, byly nesmírně populární.

  Teorie o stabilním vesmíru byla v přímém protikladu s ortodoxní kosmologií, s teorií o rozpínajícím se vesmíru, kterou Hoyle ironicky nazval "teorií velké rány" (do češtiny překládáno zdvořile jako "teorie velkého třesku"). To byla starší představa, že vesmír vznikl před určitou konkrétní dobou v jedné velké explozi a že jeho nynější rozpínání, i když je daleko pomalejší, je důsledkem této exploze. Hoyle ale argumentoval, že se galaxie od sebe vzdalují a předpokládal, že se mezi nimi tvoří nové galaxie.

  Tato teorie byla zkontrolovatelná pozorováním a během padesátých a šedesátých let se stala zdrojem hlučných a často nepřátelských debat. Zjištění radioastronomů v Cambridgi, kteří objevili nové typy galaxií a měřili jejich radiové signály, víceméně podporovala teorii velkého třesku, protože se zdálo, že vzdálené galaxie musejí být součástí dále se rozpínajícího vesmíru. Hoyle a jeho stoupenci namítali, že tyto záznamy radiových signálů jsou nepřesné a obhajovali své postavení.

  V polovině šedesátých let byla Hoylova teorie víceméně na ústupu poté, co dva američtí technici, kteří pracovali na krátkovlnném rozhlasovém přijímači pro jiný účel, zjistili k svému překvapení, že nízká míra radiace je přítomná po celé obloze. Interpretovalo se to jako pozůstatek horkého velkého třesku, jako důkaz, že vesmír ochladl, takže hmota se stala dominantní nad radiací rané éry.

  I když byly koncem šedesátých let důkazy pro teorii velkého třesku pro většinu kosmologů už nezvratné, diskuse o relativní nosnosti obou teorií pokračovala. Hoyle má zásluhu na tom, že stál v čele revoluce v britské astrofyzice, která alespoň zlikvidovala nekritické přijímání kosmologické ortodoxie. Osobně v mnoha ohledech objasnil teorii velkého třesku, i když sám důkazy pro ni nikdy plně nepřijal. Jeho nedávná kniha, A Different Approach to Cosmology, Jiný přístup ke kosmologii, obsahuje robustní obranu kompromisního "kvazistabilního stavu".

  Hoyle také psal úspěšně více než třicet let science fiction. Jeho nejslavnějším románem, je October 1st is Too Late, Prvního října je už příliš pozdě, v němž žijí Británie a Havajské ostrovy v roce 1966, Severní a Jižní Amerika se vrátí do 15. století a Sovětský svaz existuje v budoucnosti, kdy je povrch Země skleněnou plochou.

  Hoyle studoval matematiku na Cambridge University. V roce 1939 se stal členem (fellow) St John´s College za diplomovou práci o kvantové elektrodynamice.

  I když se nejprve věnoval teoretické fyzice, brzo ho začaly fascinovat velké pokroky při pozorování vzdálených galaxií, jichž dosáhl ve Spojených státech Edwin Hubble a další.

  Zpočátku se zabýval tím, proč hvězdy září a brzo začal vypracovávat originální hypotézy o tom, jak se hvězdy vyvíjejí soustřeďováním mezihvězdného plynu. Tyto myšlenky nebyly vždy s nadšením přijímány staršími konzervativními astronomy. Za druhé světové války se podílel na výzkumu radaru.

  Po roce 1945 vyučoval v Cambridgi matematice a pak astronomii. Často navštěvoval Spojené státy, kde spolu s význačnými spolupracovníky přispěl výrazně k poznání fyziky hvězd a galaxií.

  Jedním z trvalých výsledků jeho práce bylo poznání, že prvky z periodické tabulky jsou výsledkem jaderných reakcí v hvězdách a v supernovách. Argumentoval, že všechny atomy uhlíku, křemíku a železa na Zemi (a v našem těle) vznikly z vodíku ve vzdálených hvězdách, které existovaly a vyhasly před tím, než se utvořila naše sluneční soustava. Pracoval také na nové teorii gravitace.

  Ke konci života se zajímal o mnoho vědeckých témat a často se podílel na kontroverzi ohledně nejrůznějších otázek, od epidemiologie až po archeologii. Napsal knihu, argumentující, že neolitický památník Stonehenge v jižní Anglii je složitá astronomická observatoř a často psal dopisy do novin.

  Jednou napsal, že život nemohl vzniknout na Zemi, ale dostal se sem prostřednictvím komet, které stále prý na Zem přinášejí biologické mikroorganismy ze vzdáleného vesmíru. Jindy tvrdil, že nemoc šílených krav (BSE) je důsledkem toho, že se mikroskopické částice bakterií a virů dostaly na zemi skrze stratosféru během zimních měsíců. Také tvrdil, že ze vzorců zimních epidemií chřipky vyplývá, že se tyto nemoce šíří nikoliv stykem mezi lidmi, ale protože napadají obyvatele určitých oblastí, jsou důsledkem virů, které padají na zem z vesmíru.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|