Britské listy


středa 29. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Britské ruzyňské kontroly:
 • Londýnské ústředí Amnesty International protestuje proti prověřování žadatelů o azyl na pražském letišti (Guardian) Přistěhovalectví:
 • Oxfordský odborník na imigrační právo: státy, včetně Británie, se vyhýbají poskytování azylu Dokument:
 • Jací jsou Romové podle okresního úřadu Louny, aneb Bílý bratr má jasno Britský tisk o Makedonii nyní otevřeněji?
 • Etnické očišťování ničí Makedonii (Daily Telegraph) Věda:
 • Zemřel Fred Hoyle, jeden z nejvýznamnějších astronomů dvacátého století Diskuse:
 • Případ Jitka - hledání autenticity: O lidech, kteří chtějí žít na okraji společnosti (František Tůma)
 • Jitka to má v Londýně blbé: Je to horší v Británii nebo v ČR? (Pavel Trtík)
 • Chudobu volí ti, kdo zůstanou v ČR (Tomáš Pecina) Oznámení společnosti CME:
 • Historický palác Železných zablokován Sčítání lidu:
 • Stížnost ÚOOÚ: Český statistický úřad vede v rozporu se zákonem registr "odmítačů" sčítání (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britské listy oslovují ty, kteří v České republice rozhodují. Britské listy talks to decision makers in the Czech Republic.

 • Britské listy vycházejí v Praze, v České republice. Vydává je stejnojmenné občanské sdružení se sídlem Slezská 56, 120 00 Praha 2 (IČO: 26519887). Britské listy is published in Prague, the Czech Republic, by the Britské Listy Association. ISSN 1213-1792.

 • Stanovy občanského sdružení jsou zde.

 • Šéfredaktorem je Jan Čulík (325 Kilmarnock Road, Glasgow G43 2DS, U.K.), značka JČ, stálý pražský redakční tým tvoří Tomáš Pecina (TP) a Štěpán Kotrba (koš, šok, ŠK). E-mailová adresa redakce je zde.

 • Britské listy vycházejí na serveru Internet Servisu.

 • Tady je minulé vydání Britských listů.

 • Use it or lose it. Chcete-li si deník udržet, inzerujte na  jeho stránkách. Zde je náš ceník i další informace.

  Co je nového v České republice

 • Novinář tvrdý chleba má (zvlášť je-li úplatný). Anglicky se tomu říká "damage control", v češtině se ujal termín "krizová komunikace", a patří to k základním disciplínám umění Public Relations. Stane-li se malér, povinností PRmana je minimalizovat jeho důsledky. Před tímto úkolem stanula redaktorka Práva Jana Perglerová (značka jp), když měla čtenářům vysvětlit aféru se Železného kubisty, které zajistil soud v Salzburgu. Zde můžeme posoudit, jak se jí to podařilo. Slušná práce, ne? --- Když se výstava slavně otevírala, obrazy Železného galerie poskytla (viz Super), když byly o měsíc později neslavně zabaveny, patří najednou někomu jinému a "velký znalec umění" se k nim nehlásí... (TP)

 • Co si to ti cizinci ale dovolují! Rozhořčený článek o tom, že si Ukrajinka v uprchlickém táboře v Zastávce u Brna dovolila zahájit hladovku, protože není spokojena s poměry v táboře, otiskl v deníku Právo Petr Knötig (není jisté, že článek byl nebo bude skutečně otištěn, jde o publikaci na FlashNews, které jsou širší-pozn. TP). Pozoruhodná je neschopnost novináře prezentovat dané téma nestranně - musí ho stůj co stůj interpretovat očima většinové české společnosti :), podobně jako lounský Okresní úřad, který vypracoval pozoruhodnou analýzu o životě tamějších Romů (není v ní ani jeden romský názor), kterou zveřejňujeme v dnešních BL.

  Poznámka JČ, středa dopoledne: Chodí mi dopisy namítající: "Co je na té lounské analýze špatného?" Opakuji, pro názornost:

  Potíž je, že ten text hovoří o romské komunitě jako o pasivním OBJEKTU a není v něm známky o jakékoliv spolupráci - o vědomí, že tito lidé, nebo aspoň někteří jejich představitelé, mají právo být strůjci svého vlastního osudu. Není tam vůbec žádný názor Romů samotných na vlastní situaci.

  Ohledně Romů je možno zaujímat tři stanoviska: typicky české, typicky romské a nezávislé.Myslím, že problém nebude vyřešen, pokud nebude přijata ta třetí alternativa - nejlépe prostřednictvím nějakého vnějšího pozorovatele.

  Zkuste se zamyslet nad tím, jaké byste měli pocity, kdyby lounský Okresní úřad vypracoval takovouto analýzu - i třeba v upřímné snaze vám pomoci - o vás osobně a o vašich přátelích.

 • Dalším hostem na chatu Britských listů bude zítra od 14.00 místopředseda KSČM Miloslav Ransdorf. Otázky mu můžete pokládat již nyní zde. (TP)

 • Český statistický úřad (ČSÚ) poslal okresním úřadům k potrestání seznamy odmítačů sčítání lidu, jichž byly, podle jeho údajů, v celé zemi necelé tři stovky. Jsa jedním z nich, na sankci za nepřevzetí dotazníků se těším a už připravuji žalobu a následnou ústavní stížnost, jíž se budu domáhat zrušení zákona o sčítání a zničení všech podkladů, včetně elektronických databází ČSÚ. (TP)

 • Protože zákon o sčítání lidu, domů a bytů ani zákon o státní statistické službě nedovoluje ČSÚ vést centrální seznam odmítačů, ale oznámení okresním úřadům mělo být učiněno bezodkladně už na regionální úrovni, podáváme stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz poslední text tohoto vydání). (TP)

  Majid Majed a jeho nová občanka

 • V pondělí vydala cizinecká policie rodině Iráčana Majida Majeda povolení k trvalému pobytu v ČR. V úterý večer o tom informoval David Vandrovec v pořadu České televize Tady a teď. Bohužel nebyl vůbec schopen tento případ zobecnit: kromě závažného osobního osudu je to totiž případ modelový a je nutno se dále zabývat tím, kolik dalších osob je v ČR v obdobné situaci jako byla dosud rodina Waleda Banhama. O tom se Vandrovec nezmínil ani jedinou větou. (JČ)

 • Velmi sporné bylo zařazení informace o "podezřelém" Iráčanovi, který se v inkriminované době nacházel poblíž budovy cizinecké policie. Protože se tento člověk živí jako překladatel, je docela možné, že tam byl jako tlumočník, nikoli jako "zvěd" irácké ambasády, jak v pořadu naznačoval D. Vandrovec. Nemá-li ČT pro svá obvinění další důkazy, prohraje s tímto Iráčanem spor u soudu; televize musí ve všech případech respektovat princip presumpce neviny a nepropadat paranoidním představám. (TP)


 • Britské předkontroly i jinde. Poznamenává Josef Fronek:

  Když jela před měsícem do Británie moje neteř autobusem, prováděli Britové podobné předkontroly ve Francii před vjezdem do tunelu. Všech šest spolucestujících tmavší pleti bylo z autobusu vysazeno už na území Francie.

 • Fabiano Golgo slibuje, že odpoví na zbývající otázky v onlinovém rozhovoru během dneška: včera odpovídání po čtyřech hodinách přerušil. (TP)

 • Přehled připravovaných, probíhajících i uskutečněných chatů je zde. Otázky lze posílat do všech chatů, které ještě neskončily. Ty jsou označeny světle modrým (nebo červeným, pokud rozhovor právě probíhá) symbolem hodin. (TP)

 • Nešiřte letáky, mohli byste jít do vězení. Vilém Barák oznamuje, že Státní zastupitelství pro Prahu 8 zrušilo rozhodnutí policejního orgánu o odložení jeho případu a policie ho tak dál vyšetřuje pro trestný čin podněcování podle § 164 trestního zákona. Trestného činu se měl dopustit tím, že rozšiřoval letáky upozorňující na rizika sčítání lidu, za což mu nyní hrozí až dva roky vězení. Jeho případem se intenzivně zabývají mezinárodní organizace zaměřené na ochranu lidských práv. (TP)

 • Seminář o domácím násilí vůči ženám, k němuž dochází v 55 zemích Helsinského procesu uspořádal Helsinský výbor amerického Kongresu na 7. září 2001. V jeho tiskové zprávě se praví:

  Násilí vůči ženám jen snad nejrozšířenějším porušováním lidských práv na celém světě. Bylo zjištěno, že je násilí v domácnostech vážným problémem ve všech zemích, kde se to studovalo. Výzkum prokazuje, že jsou obětí domácího násilí ženy každého věku a ze všech socioekonomických skupin a s nejrůznějším vzděláním. Výzkum také ukázal, že v mnoha z 55 zemí Helsinského procesu dochází k násilí proti ženám a mnoho těchto případů není oznamováno úřadům. Vlády se často snaží tento problém minimalizovat anebo ho považují za soukromou záležitost, která se netýká právního systému. Policie často odmítá poslouchat stížnosti žen a násilníci jsou málokdy odstraňováni z domovů, kde páchají násilí, anebo vězněni. Policie, prokurátoři a soudy často nutí ženy, aby se s násilníky smířily, i když je to pro ně nebezpečné. V mnoha zemích chybějí právní a socální služby pro oběti domácího násilí páchaného na ženách.

  .

 • Co je jinde považováno za samozřejmost, je v ČR "neslušnost". Otevřenost a přístup k informacím jsou základní podmínkou fungující demokracie. Americký Bílý dům zcela běžně publikuje, jaké přesně mají jeho zaměstnanci platy, viz zde; Rada České televize ve středu usoudila, že zveřejnění platů vysokých činitelů ČT by bylo útokem na jejich soukromí! :))) Jakýsi Horálek z téže Rady se vyjádřil, že žádost Britských listů o informace o rozpočtech pořadů ČT a platech jejích vedoucích pracovníků je "neslušná"! Jaksi mu vůbec nedošlo, že Česká televize má podle zákona povinnost tyto informace poskytovat. O středečním groteskním zasedání Rady České televize, z něhož vyplývá, že ČT je zřejmě skutečně už na šikmé ploše směrem k zániku, protože se Rada nedokáže chovat kompetentně, jsme psali zde. (JČ)

  Galerie Britských listů

 • Do fotogalerií jsme doplnili mnoho nových fotografií, mj. snímky, které Štěpán Kotrba pořídil ve spolupráci s Českým rozhlasem a které dokumentují jeho akci Africká odysea, narozeniny nosorožce v králodvorské ZOO, letecké záběry z východních Čech a fotografie parních lokomotiv, které nasnímal Tomáš Pecina v Lužné u Rakovníka. (TP)


 • Již několik týdnů je v provozu nové diskusní fórum BL. To je k dispozici zatím pouze pro prohlížeč Internet Explorer a pro Mozillu, na netscapové verzi se intenzivně pracuje. (TP)

 • Konto, kam je možné posílat příspěvky na investigativní práci Britských listů, je toto:

  Účet č. 431349001/2400 (2400 je kód banky), eBanka, a. s.
  Ovocný trh 8, 117 19 Praha 1 (na Ovocném trhu je oficiální sídlo banky, ale není tam klientské centrum.)

  Variabilní symbol pro příspěvky 2001 (ti, po nichž chce banka konstatní symbol, mohou použít 0558).

  Příspěvek lze složit (bez poplatku) na kterémkoli klientském centru banky:
     Brno, Jánská 1/3
     České Budějovice, Kanovnická 18 (podle věrohodných zpráv neexistuje)
     Hradec Hrálové, Rašínova tř. 1669
     Olomouc, K. Světlé 2
     Ostrava, Dlouhá 3
     Pardubice, 17. listopadu 238 (dtto)
     Plzeň, Šafaříkovy sady 5
     Praha, Václavské nám. 43
     Praha - Zlatý Anděl, Nádražní 23

  (Prosíme čtenáře, kteří přispěli nebo přispějí tímto způsobem v hotovosti, aby nás informovali e-mailem, kde a kdy částku zaplatili - připravujeme pro všechny sponzory malý, ale exkluzivní dárek a nechceme, aby o něj anonymní sponzoři přišli.)

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ je na adrese http://www.britskelisty.cz/xz/.

 • Přehled anglicky napsaných článků od Jana Čulíka a  Andrewa Stroehleina o aktuálním vývoji v České republice najdete zdezde.

 • Hudba a zvuk - Každé úterý: Týdenní přílohu věnovanou vážné hudbě (archív textů i zvukových ukázek) píše a rediguje v Neviditelném psu Lubomír Fendrych na adrese http://pes.eunet.cz/hudba/hudba.htm.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz /prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britské listy.

 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a  hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).

 • Zde jsou užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku.

 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|