Britské listy


čtvrtek 23. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize
 • Reportáž ze zasedání Rady ČT: Ptát se na náklady pořadů je neslušnost! (Tomáš Pecina)
 • "Hrubě neslušná" stížnost na ředitele ČT (Tomáš Pecina) V Británii pokračuje kontroverze o uprchlících:
 • Humanitární organizace si stěžují: Británie se řádně nestará o dětské uprchlíky Společnost:
 • Chtějí být lidi šťastní? Závisí to na jejich kultuře, tvrdí americký psycholog Pohled Britů na střední Evropu ruskýma očima:
 • Nová kniha, o tom, jak se v ČR (a jinde ve střední Evropě) pije Český jazyk v českých televizích:
 • Vo čom to bylo? (Daniela Pilařová) Dobrá zpráva:
 • Ekologové se znovu domohli práva na účast při správních řízeních Amatérská výtvarná kritika v časopise Týden:
 • Lindauerová stále mate a Týden na mé připomínky nereaguje (Petr Pokorný) Stačí ospravedlnění, že nesolidní člověk vytvořil dobrou sbírku?
 • Nejsem odpovědný za "debily", kteří se dívají na Peříčko (Jan Paul) Rasismus nebo instinkt?
 • Lidé zobecňují od nepaměti (Josef Ptáček) Reakce:
 • Článek o hackingu byl pěkný, ale trochu dlouhý (Jindra Vavruška) Věcná připomínka:
 • Třicetiletá válka se nebojovala o náboženství  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "Hrubě neslušná" stížnost na ředitele České televize

  Tomáš Pecina

  Rada České televize

  V Praze dne 31. května 2001

  Re: Stížnost na generálního ředitele České televize

  Vážení,

  dne 25. 1. 2001 jsem zaslal České televizi žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se některých otázek financování a hospodaření ČT. Dne 19. 2. 2001 mi ČT oznámila, že prodlužuje lhůtu pro odpověď o deset dnů, avšak poté se mnou přestala komunikovat a až 19. 4. 2001, tedy téměř po třech měsících od data žádosti, mi formou rozhodnutí prozatímního generálního ředitele poslala odpověď na některé otázky; zákonná lhůta pro odpověď [včetně desetidenního prodloužení] činí přitom 33 dnů.

  V uvedeném dopise mi Česká televize odmítla poskytnout následující informace:

  1. rozpočet a nákladovou strukturu pořadů nakupovaných od externích dodavatelů (s odka­zem na ochranu obchod­­ního tajemství);

  2. nákladovou strukturu interně vyráběných pořadů (s odkazem na ochranu obchod­­ního tajem­ství);

  3. výši platů jednotlivých členů vrcholových vedení ČT s výjimkou prozatímního generál­ního ředitele (s odkazem na ochranu osobních údajů).

  Jako každý občan mám právo domáhat se změny rozhodnutí generálního ředitele u soudu, avšak domnívám se, že je na místě nejprve požádat o rozhodnutí věci Radu ČT jakožto orgán, který generálního ředitele volí a jenž vykonává nad činností České televize kontrolu.

  Podávám proto stížnost na generálního ředitele České televize a žádám, aby Rada ČT v rámci svých pravomocí určila, zda jeho rozhodnutí o odepření informací, zvlášť v bodech a), b) a c), bylo v souladu se zákonem.

  S pozdravem

  Tomáš Pecina

  Přílohy

  Poznámka TP: Protože nemám jinou možnost, jak vyjádřit nesouhlas s postupem Rady ČT a jejím chápáním práva na informace, rozhodl jsem se, že její záměrně nezdvořilou odpověď na stížnost nepřevezmu. Další právní kroky pak budou záviset na tom, bude-li ČT trvat i nadále na odpírání informací, zejména o nákladové struktuře pořadů.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|