Britské listy


úterý 4. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Občanská společnost:
 • Reportáž: Jak lidé demonstrovali proti rychlostní silnici ve Vysokém Mýtě (Helena Svatošová) Česká justice:
 • Srazí vás auto - ale ono se vlastně nic nestalo! (Alena Filipová) Neustále je nutno dohlížet na vládu!
 • Lidskoprávní organizace zuřivě zaútočily na britskou vládu, že vytváří pro uprchlíky "systém otrocké práce" (Observer) Britské rasistické kontroly na ruzyňském letišti:
 • Na věčné časy a nikdy jinak - kolaborace naší loutkové vlády (Václav Pinkava)
 • Ať ČR uhradí Britům veškeré náklady na odchod Romů (Dominik Lukeš) Přistěhovalectví:
 • Afghánským uprchlíkům nabídla Austrálie jen ostrůvek plný trusu racků (Observer) Polemika:
 • Kritéria uměleckých děl neznají mravní hlediska - je jedno, zda je shromáždil světec nebo lump (Jan Paul) Sdělovací prostředky:
 • O nekritickém způsobu prezentace vědeckého výzkumu v MFD (Pavel Kočička) Pochybnosti nad článkem Fabiana Golga:
 • Byla profesorka Kovalevská skutečně Romka? (Lenka Vytlačilová) Polemika:
 • Fizzik Petříček bubnuje na poplach proti příliš zdvořilým a tolerantním blbcům (Václav Pinkava) Reakce:
 • Větší zlo než drogy jsou v této civilizaci automobily (Eugen Haičman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O nekritickém způsobu prezentace vědeckého výzkumu v MFD

  Pavel Kočička

  MFDnes přinesla v pátek 31.8.01 článek Putuje vesmírem život? V jeho závěru se uvádí, že "inteligentní život na Zemi je zřejmě výsledkem přijetí a rozvinutí genů, které k nám přišly v kosmických mikroorganismech”.

  Je pozoruhodné sledovat, jak v článku rovina exaktní vědy plná čísel a důkazů nenápadně přechází do roviny čistých spekulací a hypotéz plné fantazie a přání autorů.

  Běžný čtenář ovšem díky jednotné rétorice článku (a pravděpodobně i populární prezentace oné vědecké práce) tyto dvě roviny není schopen rozlišit a přijímá všechny závěry jako dokázaná fakta.

  Otázky: Jak by dopadl lékař, kdyby svá tvrzení a závěry opíral o takové důkazy jako níže uvedení vědci zabývající se evolucí? Jak bychom dopadli my v rukou takového odborníka? Proč tento způsob psaní a dokazování vědcům a novinářům píšícím o evoluci prochází?

  Příklady: (cituji z výše uvedeného článku - zvýraznění moje)

  A … Rovina první - vědecká

  Chandra Wickramasinghe .. s týmem ze své univerzity a z Indické organizace průzkumu kosmu v Béngalúru (Bangalore) vypouštěl v jižní Indii balon, který ve výškách mezi 20 a 41 kilometry sbíral do sterilních kontejnerů vzorky vzduchu. "Našli jsme v nich směs živých i mrtvých mikrobů, většinou ve shlucích," konstatoval pak David Lloyd z Cardiffské univerzity, který byl odpovědný za rozbor obsahu kontejnerů. Bez ohledu na výšku bylo množství zjištěných mikroorganismů obdobné - mezi 100 a 300 mikroby na litr vzduchu. ….

  Jeho vědecký tým právě nyní připravuje důkladné, zejména genetické porovnání nasbíraných mikroorganismů s mikroby pozemskými.

  B … Malý mezistupeň mezi vědou a hypotézou:

  Například mikrob Deinococcus radiodurans se vyskytuje často poblíž jaderných reaktorů a dokáže přežít 3000krát vyšší dávku radioaktivity, než která by zabila člověka. Je záhadou, jak se v něm mohla tato schopnost vyvinout, když na Zemi zřejmě takto vysoká radiace nikdy nebyla. Že by přišel odněkud z vesmíru, kde je radiace vyšší?

  C … A jsme nepozorovaně v rovině druhé - čistě hypotetické.

  Zbytek článku až k výše uvedenému závěru … nechci čtenáře unavovat dlouhými citáty.

  Kolik čtenářů rozliší, že sterilní kontejner nad Indickým oceánem je jako důkaz, že inteligentní život na zemi pochází z vesmíru, směšný? Že je to stejné jako kdyby lékař pacientovi změřil teplotu a ihned mu určil diagnozu angina pectoris? Že cesta k takovým závěrům musí být tisíckrát delší, složitější a odpovědnější? Nejde mi o prosazování nějakých jiných teorií zrodu života na zemi, jde mi o vědeckou a novinářskou poctivost.

  článek MF Dnes 31.8.01, příloha Věda a počítače

  Putuje vesmírem život?

  Na Zemi dopadne meteorit nesoucí zárodek života, který se začne bleskově rozvíjet, takže ohrožuje ostatní život na naší planetě. Tolik tvůrci amerického sci-fi filmu Evoluce, který se právě promítá i v českých kinech. Jen fikce? Uznávaní vědci tvrdí, že na Zemi dopadá z vesmíru víc mikroorganismů, než si kdo zatím dokázal představit - jedna tuna každé tři dny.

  Už v roce 1974 zveřejnili britští astronomové Fred Hoyle (před pár dny zemřel) a Chandra Wickramasinghe teorii, že prach v mezihvězdném prostoru obsahuje organickou hmotu, a že život tedy byl na Zemi zavlečen z okolního vesmíru. (Vědecký svět zná tuto hypotézu pod názvem teorie panspermie.)

  Podle jejich názoru se mikroby přenášejí po celém vesmíru na kometách. Když se kometa dostane do blízkosti některého slunce, její povrch se ohřeje a kusy hmoty, obsahující mikroby, se uvolňují z jejího povrchu a v podobě meteoritů se dostávají na další vesmírná tělesa. Tedy i na Zemi.

  Balon nad Indií

  Chandra Wickramasinghe, nyní profesor Cardiffské univerzity ve Walesu, nedávno informoval na vědecké konferenci v kalifornském San Diegu o pokusu, který tuto teorii potvrzuje. S týmem ze své univerzity a z Indické organizace průzkumu kosmu v Béngalúru (Bangalore) vypouštěl v jižní Indii balon, který ve výškách mezi 20 a 41 kilometry sbíral do sterilních kontejnerů vzorky vzduchu.

  "Našli jsme v nich směs živých i mrtvých mikrobů, většinou ve shlucích," konstatoval pak David Lloyd z Cardiffské univerzity, který byl odpovědný za rozbor obsahu kontejnerů. Bez ohledu na výšku bylo množství zjištěných mikroorganismů obdobné - mezi 100 a 300 mikroby na litr vzduchu.

  "Tyto mikroorganismy se nemohly dostat do atmosféry nějakým vzdušným proudem z povrchu Země, protože pak by jich muselo být ve vyšších polohách méně," zdůrazňuje profesor Wickramasinghe.

  Nad bariérou tropopauzy

  Navíc balon sbíral vzorky až nad oblastí zvanou tropopauza (nachází se ve výšce 16 kilometrů nad Zemí), což je jakási přelomová zóna. Mezi Zemí a tropopauzou se vzduch s rostoucí výškou stále ochlazuje, avšak nad tropopauzou je vzduch teplejší (ovšem "teploty" se tu pohybují kolem minus 60 stupňů Celsia). Tropopauza tedy vlastně funguje jako teplotní bariéra, která láme vzestupné vzdušné proudy a brání přirozenému přenosu vzduchu z nižších do vyšších vrstev atmosféry.p> "Pouze při výjimečných událostech, jako jsou sopečné erupce, se hmota z povrchu Země dostává až nad tropopauzu. V období našeho měření však v oblasti k žádným sopečným výbuchům nedošlo," konstatuje Wickramasinghe. "Ostatně mikroby by v žáru sopečné erupce vůbec nemohly přežít," soudí. Proto Wickramasinghe dospívá k závěru, že mikroorganismy, které jejich balon nasbíral, musí být mimozemského původu. Jeho vědecký tým právě nyní připravuje důkladné, zejména genetické porovnání nasbíraných mikroorganismů s mikroby pozemskými, a doufá, že tak získá nevyvratitelný důkaz. "Vesmírné mikroby však pravděpodobně budou v mnohém podobné těm pozemským - vždyť i ty kdysi přišly z vesmíru," předpokládá profesor Wickramasinghe.

  Shluk umožňuje přežití

  Podle propočtů vědeckého týmu se do zemské atmosféry každý den dostává třetina tuny mikroorganismů z vesmíru. Právě to, že jsou tyto mikroorganismy ve shlucích, zhruba po sto bakteriích, také umožňuje jejich přežití - sluneční ultrafialové záření zabije mikroby na povrchu, avšak ty, jež jsou ukryté uvnitř shluku, přežijí. Indicie pro mimozemský původ některých pozemských organismů se vyskytovaly i dříve.

  Například mikrob Deinococcus radiodurans se vyskytuje často poblíž jaderných reaktorů a dokáže přežít 3000krát vyšší dávku radioaktivity, než která by zabila člověka. Je záhadou, jak se v něm mohla tato schopnost vyvinout, když na Zemi zřejmě takto vysoká radiace nikdy nebyla. Že by přišel odněkud z vesmíru, kde je radiace vyšší? Teorie o příchodu zárodků života z vesmíru na naši Zemi vysvětluje i nesrovnalosti, které trápí evoluční biology. Život totiž zřejmě neměl na Zemi dostatek času k tomu, aby se mohl vyvinout samovolně. Někteří experti předpokládají, že se složitější organismy mohly vyvinout až po skončení období, v němž na mladou Zemi s katastrofálními účinky dopadaly obrovské kusy hmoty, která v prostoru zbyla po vzniku vesmírných těles. Jenže pak by neměla evoluce dost času na to, aby stačila svým pomalým tempem vyvíjet stále složitější živé organismy.

  Evoluce bleskem

  Časový nepoměr by se však dal vysvětlit právě příletem nějakých funkčních základních částic živé hmoty z vesmíru, které se na Zemi už jen dále rozvíjely. Pomoci by jim v tom ostatně mohla i přírodní elektřina. Genoví inženýři využívají elektrického proudu, když chtějí v laboratoři přispět k tomu, aby organismy přijaly cizorodý gen. Vědecký tým vedený Sandrine Demanecheovou z Lyonské univerzity však nyní poprvé prokázal, že přesně totéž umí i příroda. Jak výzkumníci informovali v srpnovém čísle časopisu Applied and Environmental Microbiology, když v laboratoři přesně napodobili úder blesku, přiměli bakterie Escherichia coli přijmout gen z fragmentu DNA v okolí. Blesk je sice poměrně vzácný úkaz, nicméně každou vteřinu jich na planetě uhodí kolem stovky. Tato přírodní elektřina mohla tedy mikroorganismům umožňovat jejich další vývoj.

  Nejsme sami?

  Jestliže má profesor Wickramasinghe pravdu a zárodky života křižují celým vesmírem, znamenalo by to vlastně, že se život podobný pozemskému mohl vyvinout i jinde než na Zemi. Včetně života inteligentního. "Inteligentní život na Zemi je zřejmě výsledkem přijetí a rozvinutí genů, které k nám přišly v kosmických mikroorganismech. Stejný výsledek se tedy dá očekávat i na jiných místech vesmíru, na bezpočtu dalších planet," říká Chandra Wickramasinghe. "Myslím, že to je jeden ze zákonů vesmíru."
  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|