Britské listy


čtvrtek 6. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby K včerejšímu zasedání Rady České televize:
 • Převažují diletanti a jednání Rady chybějí procedury (Jan Čulík) České školství:
 • Myslet o známce není totéž jako ji dát a dostat (Ondřej Hausenblas) Média:
 • Konec podnikání podle CIA: Železný a mezinárodní arbitráž (J. B. Akláb) Fyzika a patafyzika:
 • Pár poznámek k interpretaci kvantové fyziky a diskuzi E. Haičman, Petříček, V. Pinkava (Vladimír Wagner) České zdravotnictví:
 • Poukazujme na chyby, ale nebojme se i chválit, je-li důvod! (Daniela Pilařová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Konec podnikání podle CIA: Železný a mezinárodní arbitráž

  Ohrožuje činnost Rady pro rozhlasové a televizní vysílání demokracii ? ... anebo Rada (RRTV) neporušuje legislativu našeho státu a chová se zákonně (či dokonce předvídavě)?

  Jan Bohuslav Akláb

  Včerejší podvečer přinesl ve zpravodajských pořadech v rychlém sledu a nečekané dramaturgické dynamice dva naprosto zásadní a rozdílné pohledy na hodnocení činnosti tzv. "velké rady" tj. Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen RRTV…).

  Postavení, úkoly a pravomoci atd. související s RRTV byly po roce 1989 stanoveny postupně několika právními předpisy, které (jak je konečně "dobrým zvykem" našich zákonodárců…) byly i zároveň postupně novelizovány.

  Poznámka:
  to nejpodstatnější dnes najde zvídavý čtenář v zákonu č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, který dokonce některé dříve přijímané zákony zrušil….
  (Tak například zrušil i zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, dále Statut Rady pro rozhlasové a televizní vysílání atd.)

  Jak postupoval čas, tak postupovaly i změny kolem RRTV. Měnili se její, "sněmovnou" parlamentu, volení členové (včetně předsedů), měnili se i zaměstnanci Úřadu Rady, který je přes 30 a to včetně vedoucího úřadu… .

  Ne vždy pracovala RRTV v kompletním, zákonem stanoveném 13-ti členném počtu. Někdy chybělo několik hlasů ke zvolení člena RRTV ve Sněmovně, někdy se z Rady odcházelo s větším či menším bouchnutím do stolu ( anebo spíše "mediálním prásknutím"dveřmi…) - což se po čase ukázalo být rezignací na funkci.

  Televizní divák zná důvěrně, nejméně po dobu 2-3 let, vstupní branku do budovy RRTV, kam z nemalých limuzín vystupovali nemálo vlivní a více či méně důležití ředitelé (a mnohdy i majitelé…) různých televizí a rozhlasových stanic. Pravda Ti "rozhlasoví" byli na obrazovkách TV zpravodajství méně často…!

  V televizních pořadech publicistických, zpravodajských a někdy i populárně zábavných (jak tak asi hudebně odvážnému kolegovi mnozí záviděli…) se za uplynulých deset let střídaly tváře členů RRTV - tu nám laikům vysvětlovali v besedách s předními politiky význam mediálního zákona po nedělním obědě, tu nám s vážně zachmuřenou tváří neúplatných radních tajuplně sdělovali, že nečekaně dostali propisku a kalendář !

  Je možná škoda, že někteří členové RRTV jsou již veřejností téměř zapomenuti…, i když to zřejmě bude tím, že strany, které je kdysi do Rady navrhovaly, bojují mezi 0,25 až 0,27 % volebních preferencí a jejich název se začíná více často objevovat jako pomůcka při luštění křížovky nebo soutěžní otázka v "Milionáři"… ! Jiní členové Rady se stali mezitím členy jiných "rad moudrých", například po letošním, neobvykle horkém "mediálním" lednu Rady ČT… .

  Jedno je ale jisté - největší zkouškou dosavadní činnosti RRTV se měl stát právě včerejšek.

  Arbitrážní soud v Londýně, který v průběhu několika týdnů vyslechl mnoho svědků ( a to i ze stále zmiňované RRTV - bývalé či dnešní…) měl přijmout rozhodnutí, které se k činnosti RRTV bezprostředně vztahuje.

  A také přijal ! Rozhodnutí bylo zasvěcencům známo "de facto" již 3. září 2001, ale zpravodajské relace o něm informovaly teprve o den později. O to větší překvapení čekalo televizního diváka včera, a čtenáře některých deníků dnes, když se dozvěděl, že RRTV je v rukou ODS a ČSSD a ohrožuje demokracii v ČR tím, že se pokouší řídit Českou televizi.

  Údajně "řízení" moderátoři veřejnoprávní televize Klepetko a  Toušlová se tak (se zcela vážnou tváří - aby nebylo vidět, že jsou řízeni…!) v  hlavní zpravodajské relaci podělili s diváky o jednu z nejdůležitějších informací, která byla vybrána ze zajisté mnohem rozsáhlejší zprávy americké organizace Freedom House o stavu demokracie v ČR.

  Aby všichni pochopili vážnost situace uvedli moderátoři informaci tím, že tato americká organizace hodnotí stav společností a dodržování lidských práv ve světě již 60 let (!). Jaké jsou asi zprávy této organizace z  let II. světové války ? A také mě moc mrzí, že se ke mně zpráva této organizace nedostala v roce 1968 - třeba bych byl pak v "totáči" mnohem statečnější.

  Doslova kouzelné je, že dnešní deníky (např. Metro nebo Plzeňský deník…) snad chtěly ještě více ilustrovat, jak detailně tato organizace zná české prostředí, a tak (domnívám se, že iniciativně…) citují zřejmě jiný odstavec zprávy Freedom House, kde upřesňují, že jde o Klausovu ODS a Zemanovu ČSSD, které že se to snaží řídit Českou televizi. To snad aby si čtenář náhodou omylem "nedosadil" jiné leadry, i když já sám si například myslím, že ČSSD by měl dnes řídit Vladimír Špidla, ale třeba se pletu!

  A tak mě docela mrzí, že stanovisko autoritativní mezinárodní právní instituce, které rozhodlo o  správnosti postupu a rozhodování RRTV, a jejích členů, v nelehkých časech majetkových a licenčních nejasností, především kolem soukromých televizních stanic v ČR bylo zřejmě zcela úmyslně "přebito" informací, která mohla mít svůj význam pouze ve chvíli, když by arbitráž v Londýně rozhodla obráceně.

  To by pak mohla skutečně nastat mela, a mohli jsme se zase setkat "u koně" s řadou oblíbených umělců a zkusit si reparát "Děkujeme odejděte!" a po Radě ČT "kácením" další mediální Rady, která zůstala v lednu letošního roku tak trochu stranou pozornosti.


  Pro lepší ilustraci a dokladování výše napsaného, uvádím přesné citáce.

  Negativně o RRTV

  Pozitivně o RRTV

  Zdroj: Televize ČT 1 - 04.09.2001
  relace: Události
  název: Freedom House kritizuje ČR, moderátoři: Bohumil Klepetko, Iveta Toušlová

  Americká společnost Freedom House, která 60 let hodnotí stav společností a dodržování lidských práv ve světě, ve své výroční zprávě uvádí mimo jiné, že: Freedom House zaznamenala v ČR vládní tendence zasahovat do svobody slova a upozorňuje na napjatou situaci v České televizi a časté personální změny v ní. Uvádí, že Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je v rukou ODS a ČSSD a snaží se Českou televizi řídit.


  Zdroj: Plzeňský deník - 05.09.2001, název článku: Freedom House: Demokracie v ČR se obrátila k horšímu, str.:05

  Mimo j.:
  Americká organizace Freedom House v České republice podotýká, že Rada pro televizní a rozhlasové vysílání je v rukou Klausovy ODS a  Zemanovy ČSSD a zdá se, že se pokouší televizi řídit.


  Zdroj: Metro - 05.09.2001
  název: FH: Demokracie v ČR se obrátila k horšímu
  autor: ČTK, str.: 03

  Mimo j.:
  Organizace Freedom House podotýká, že Rada pro televizní a rozhlasové vysílání je v rukou Klausovy ODS a Zemanovy ČSSD a  zdá se, že se pokouší televizi řídit. Období tzv. vánoční krize v ČT zpráva s ohledem na říjnovou uzávěrku neanalyzuje.

  Zdroj: ČIA zpravodajství- 04.09.2001 20:03 hod.
  název: Spor Lauder vs. ČR skončil prohrou amerického podnikatele
  Autor:-my-

  "Rozhodčí tribunál shledal, že Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) v době po vydání licence společnosti CET 21 neučinila nic, co by porušovalo Dohodu o ochraně investic uzavřenou mezi Českou republikou a Spojenými státy. Tvrzení vznesená vůči RRTV byla rozhodci zamítnuta jako neurčitá a  neopodstatněná," uvádí se ve stanovisku poskytnutém ministerstvem. Podle tohoto vyjádření byla tvrzení vznesená vůči RRTV rozhodci zamítnuta jako neurčitá a neopodstatněná. Ve věci hlavního bodu žaloby, podle nějž RRTV jednala svévolným a diskriminujícím způsobem, když v roce 1996 zahájila proti ČNTS správní řízení, má rozhodčí tribunál za to, že existuje dostatek důkazů o tom, že si RRTV myslela nebo mohla myslet, že ČNTS porušuje zákon o rozhlasovém a televizním vysílání.


  Závěrečná poznámka 1

  Někdy má "paměť v našem státu opravdu krátké nohy".

  Proč teď nevystupují Ti politici, kteří slibovali svému státu jasnou arbitrážní porážku a do slova a do písmene rozpočítávali na hlavu všech obyvatel kolik bude každého z daňových poplatníků londýnský výsledek stát přesně korun ?

  Skutek utek'! Nyní raději mlčí.

  Závěrečná poznámka 2

  Je špatné zapomínat, že RRTV je tvořena zástupci všech parlamentních stran, včetně KSČM (za tuto stranu byl v několika pokusech nakonec zvolen nezávislý kandidát a mediální expert Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, Csc. …)

  Závěrečná poznámka 3

  Po mimořádných volbách v r. 1998 mě někdy také zamrzel smluvně opoziční vztah dvou nejsilnějších parlamentních stran.

  Dlouho jsem se smiřoval s tím, že jde o příspěvek stabilitě našeho politického prostředí, které po "sarajevském atentátu" vypadalo spíše na  stále častější mimořádné volby, střídané "jmenovanými úřednickými vládami" než na ekonomické oživení.

  Jestliže ale ČSSD a ODS volilo v parlamentních volbách roku 1998 téměř 60 % voličů (pochopitelně z počtu těch, kteří se zúčastnili voleb…) pak o to více ve střehu jsem byl ve chvíli, kdy některá média ( a veřejnoprávní rozhlas i TV mezi ně bohužel patří!…) začala těchto 60% voličů označovat za pomýlené, a  permanentně vyzdvihovala správnost rozhodnutí oněch 15-20%, kteří volili US a  KDU-ČSL. (Voliče KSČM jsem taktně odečetl, na ně nebere ohled ani "hlava státu").

  Tato masáž, jak ukázala včerejší zpravodajská relace ČT 1, trvá prakticky dodnes…


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|