Britské listy


pátek 7. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Reportáž z Londýna:
 • Notting Hill Carnival (Jitka) Cenzura na internetu - případ Světa Namodro:
 • Nezávislost internetového média nestačí deklarovat v tiráži (Tomáš Pecina) Lobbistův koutek:
 • Čulík a Paul se předváděli (Vladimíra Al-Malikiová, reakce Otakar Macák)
 • Dotazy čtenářů byly vůči ministrovi pohrdavé (Vladimíra Al-Malikiová)
 • Pohádka o ošklivém kačátku (anonym z MŠMT, poznámka ŠK) TV Nova:
 • Zákony nikoho neochrání před vlastní hloupostí (Patrik Sládeček) Zahraniční politika:
 • Noam Chomsky: Interview pro Counterpoint  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis mluvčí ministra školství Otakaru Macákovi

  Čulík a Paul se předváděli

  Vladimíra Al-Malikiová

  Dnes jsem četla Váš dopis panu Čulíkovi,

  Proč si myslíte, že ministr Zeman vůbec neprojevoval snahu odpovídat a hluboce pohrdal tazateli? Mohl byste mi to dokumentovat na konkrétních případech? Máte na mysli odpovědi panu Čulíkovi?

  V čem si myslíte, že mlžil a co považujete za žvásty?

  Měla jsem z rozhovoru opačný pocit než Vy. Naopak mě překvapovaly exhibující otázky (většina z nich) např. pana Čulíka a pana Paula. Myslím, že pan Čulík nemá zapotřebí "předvádět sebe, své znalosti a svoji rodinu" ve svých dotazech.

  Patrně máte na věc zcela jiný názor - pokud byste však uznal za vhodné mi odpovědět - opravdu by mě to zajímalo.

  S pozdravem

  Vladimíra Al Malikiová
  mluvčí ministra


  Reakce Otakara Macáka:

  Neměl jsem sice v úmyslu vzbudit jakoukoli reakci - nečekal jsem, že pan Čulík můj dopis zveřejní, možná proto byly formulace v něm obsažené příliš bezprostřední a popudlivé, nicméně za svými názory si stojím.

  Ad 1)
  Proč si myslíte, že ministr Zeman vůbec neprojevoval snahu odpovídat a hluboce pohrdal tazateli? Mohl byste mi to dokumentovat na konkrétních případech? Máte na mysli odpovědi panu Čulíkovi?

  Máte pravdu, že rozhovoru dominovaly zejména otázky panů Čulíka, Peciny a Kotrby. Podle mě to však není relevantní. Nebo si snad myslíte, že tito pánové chtěli poškodit obraz pana ministra v očích čtenářů? Považujete snad jejich otázky nějak znevažující danou věc?

  Přestože pan Kotrba později kajícně přiznal, že se ptal pitomě a s neznalostí, (zřejmě tak chtěl ospravedlnit odpovědi pana ministra), já se domnívám, že i věci neznalý čtenář má právo na odpověď, která reflektuje úroveň otázky. Pokud "prostí" lidé nerozumí předpisům vrchnosti, já osobně to kladu za vinu právě té vrchnosti. V tom se možná s panem ministrem lišíme v názoru. Pohrdání a zjevné ignorování smyslu otázky (mlžení) jsem zaznamenal zejména v těchto odpovědích (uvádím pouze výseky, které mě ovlivnily k tomu, co jsem napsal...)

  • "Seznamte se, prosím, s naší Bílou knihou, s Rámcovými vzdělávacími programy a s návrhem nového školského zákona. .."

  • "Vaše otázka je čistě rétorická. Miluju lidi, kteří se dopředu tváří, že všechno vědí ..."

  • "Pokud vím, neprokázalo se, že byl na PF někdo zkorumpován ..."

  • "Mýlíte se. ..."

  • "Nevím. Navrhl ho Úřad vlády, který za něho také nese odpovědnost. Zeptejte se pana ministra Březiny. ..."

  • "1. Pokud jde o podobné štvavé kampaně jako jsou v pořadu Klekánice - nehodlám je komentovat. ..."

  • "Je mi přes padesát let. Oči už mám dávno zničené. A - nerozumíte tomu správně. ..."

  • "Obecně lze říci, že kdo a o kom a o čem se učí na pedagogických fakultách nerozhodoval NIKDY ministr školství ..."

  • "To, co visí na chodbách škol je záležitost ředitelů. Ti jsou jistě natolik soudní, že vědí..."

  • "Máte zastaralé informace.. .."

  • "Ano změny připravujeme. Zatím jsou však ve stavu projednávání, proto se o nich nebudu zmiňovat. ..."

  • "Nevím před kolika lety jste zmíněný dopis panu Němcovi zaslal. Poněkud jste však riskoval, .... Tím pádem dopis není oficiálně evidován ..."

  • "Před tím, než příště začnete zpochybňovat moji odpověď, prostudujte si, prosím, Zákon č. 111/1998 Sb. ..."

  • "Bohužel, musím opět konstatovat že lepší informace mám já. ..."

  Odpusťte prosím, že jsem si z těchto textů, které povětšinou uvozovaly či zakončovaly odpovědi pana Zemana, dovodil, že:
  pan ministr ve skutečnosti nechtěl odpovídat na otázky, které mu byly položeny a učinil to navíc tou nejméně vhodnou formou - snažil se zesměšnit tazatele. Jak již pravil pan Kotrba ve svém článku, měl pan Zeman možnost čtenářům BL představit své cíle a mohl ukázat, jak se staví ke kontroverzním tématům. Nevyužil toho a mimoděk způsobil moji popudlivou reakci. Nu což, jsem jen prostý člověk.

  Ad 2)
  V čem si myslíte, že mlžil a co považujete za žvásty?

  Slova o žvástech se netýkala on-line rozhovoru. Naopak jsem se vyjadřoval své přesvědčení o tom, že "žvásty" v mediích (noviny, TV) jsou mnohdy produktem ubohé novinářské práce.

  Ad 3)
  Měla jsem z rozhovoru opačný pocit než Vy. Naopak mě překvapovaly exhibující otázky (většina z nich) např. pana Čulíka a pana Paula.Myslím, že pan Čulík nemá zapotřebí "předvádět sebe, své znalosti a svoji rodinu" ve svých dotazech.

  V tom se opravdu budeme lišit v názorech. Já osobně jsem popis osobní zkušenosti pana Čulíka (v jeho otázkách) vnímal tak, že má hlavně přiblížit, o co v otázce jde. Nedělalo to na mě dojem, že by chtěl předvádět svoji rodinu. Naopak jsem zaznamenal, že pan ministr tomuto "signálu" neporozuměl a odpovídal slovníkem, který vyvolal moji nespokojenost.

  Ad 4)
  Patrně máte na věc zcela jiný názor - pokud byste však uznal za vhodné mi odpovědět - opravdu by mě to zajímalo.
  S pozdravem
  Vladimíra Al Malikiová
  mluvčí ministra

  Abych se přiznal, nejsem si tak úplně jistý tím, že Vás můj názor upřímně zajímá. Pokud ano, myslím, že pan ministr by k nám voličům snad příště mohl zaujmout stejný postoj, jaký má zralý pedagog k zralým studentům.

  P.S.
  Protože, jak jsem uvedl na začátku, nebyl můj první dopis určený ke zveřejnění (snad proto obsahoval tolik "bezprostředních" slov) a podobné otázky jako byly Vaše, jsem mohl vzbudit i v dalších čtenářích, posílám tento dopis též panu Čulíkovi, tentokrát se žádostí o zveřejnění.

  S přátelským pozdravem

  Otakar Macák


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|