Britské listy


středa 19. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Dohra amerických atentátů:
 • Strach a nenávist: Měli bychom se naučit reagovat jako lidi a ignorovat všechny nacionalistické, národnostní a etnické podružnosti, míní spisovatel Martin Amis Islám:
 • Yusuf Islam (bývalý rockový zpěvák Cat Stevens): islám není násilné náboženství Vědecký přístup?
 • Richard Dawkins: Katastrofu v Americe způsobilo náboženství Obrana Izraele:
 • Robert Fisk je fanatik (píše český čtenář z Izraele) Obrana proti levičákům:
 • Západ je nyní znovu vystaven ideologickému útoku na své hodnoty (The Times) Chvála televize Nova:
 • Áčko - na rozdíl od Fakt ČT - umožnilo svobodnou diskusi (Majid Majed) Podobenství z Británie:
 • Dnes mi ukradli kolo: je tu útok na mou civilizaci a hned vyhlašuji totální válku proti všem zlodějům kol (čtenář) Aktuální pohled na stránky románu Vladimíra Párala:
 • Perdidistis utilitatem calamitatis: Ztratili jse užitek z pohromy Reakce:
 • Mohou si USA skutečně za bombové atentáty samy? (Jan Bím) Psáno z křesťanského hlediska:
 • Čím méně bude v Evropě muslimů, tím lépe pro Evropu (Miroslav Sviták)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Psáno z křesťanského hlediska:

  Čím méně bude v Evropě muslimů, tím lépe pro Evropu

  Miroslav Sviták

  (Srovnejte prosím tento článek s textem Yusufa Islama, (zpěváka Cata Stevense) na jiném místě v tomto vydání BL.)

  Chtěl bych reagovat na článek Jana Šimůnka: Islám je stejně zločinná a agresivní ideologie jako fašismus, který byl v BL zveřejněn 22. srpna. (Ten článek byl reakcí na pořad televize BBC o islámu, jehož přepis jsme publikovali zde.)

  Nedávno jsme viděli otřesné události v USA, které by snad mohly ovlivnit moji reakci, ale musím podotknout, že níže uvedený text jsem měl v kostce již několik dní před 11. září.

  Nejprve budu reagovat na poznámku pana Čulíka, uvedenou na konci článku, kterou považuji trochu za zmatenou.

  Zaprvé. Chování Britů k muslimům a chování Čechů k Romům je úplně něco jiného. Muslimové, tedy islám, je náboženství. Romové mají náboženství z části křesťanské, z části jsou nevěřící. Zadruhé. Muslimové (alespoň jejich největší část), žijí v Británii relativně krátkou dobu narozdíl od Romů, kteří žijí na českém území již řadu staletí a nejsou zde tedy ničím novým. Problém mezi Čechy a Romy v Čechách je problém historický, zatímco problém mezi Brity a muslimy ve Velké Británii je problém novodobý. Jakékoliv, byť i nepřímé, srovnávání chování Britů k muslimům a Čechů k Romům je v tomto případě nepřijatelné.

  Nejvíce mne od pana Čulíka zamrzela poznámka o diskriminačním zákonu o církvích. Pane Čulíku, každá kultura si hájí své náboženství. Uvedu příklad. Nedávno proběhla na Slovensku jednání mezi církvemi a školstvím ohledně zavedení jógy na školách. Křesťanské církve se zasazovaly o to, aby jóga nebyla zavedena jako nepovinný předmět ve škole pro její duchovní podtext. Tento příklad jsem uvedl proto, že podobné případy nelze považovat za akt diskriminace. Muslimové i buddhisté nejsou v České republice pronásledováni ani utlačováni a nejsou ani diskriminováni. Mohou svobodně vyznávat svou víru a mohou zde i zřizovat místa pro své modlitby. Nesouhlasím ovšem s panem Šimůnkem, když píše: "Pokud si muslimská žena bere tradiční islámský oděv či islámský šátek, dává tím najevo příslušenství a sympatie k ideologii, která je neméně zločinná a agresivní jako ta fašistická." Šátek islámských žen není symbolem zločinné ideologie, jak píše pan Šimůnek, ale součástí víry. Je to podobné, jako když křesťan nosí křížek. Vydává tím veřejně najevo svou víru. Zastávám názor, že i dívky vyznávající islám by měly mít ve všech školách povoleny svůj šátek.

  Na druhou stranu ale nevím proč se pan Čulík rozhořčuje nad údajnou diskriminací muslimů, když dochází v Evropě k diskriminaci původního obyvatelstva a tradičního náboženství, jako je křesťanství. Například na školách v Německu jsou muslimským žákyním povoleny úlevy v oblasti vyučování, ale křesťanské děti se musí účastnit proti své vůli a vůli svých rodičů hodin sexuální výchovy, která je v rozporu s jejich přesvědčením. Stalo se tak například v Porýní-Falcku, kde se žáci třetí třídy obecné školy (!) proti tomuto předmětu vzbouřili, ale nebylo jim to nic platné. Hodin sexuální výchovy se museli účastnit i dále a ještě byli potrestáni. V Stuttgartu naopak soud osvobodil 12letou muslimskou dívku, dceru přistěhovalců z Orientu, od povinného plavání ve škole, protože islám nedovoluje ženám chodit na veřejnosti před muži v plavkách. To by bylo v pořádku, ovšem, a zde se právě jedná o to slovo ovšem, kdyby soudy současně nediskriminovaly křesťany, kteří se k nim odvolávají, když nechtějí posílat své děti na hodiny sexuální výchovy. V Německu se přitom nachází již 3 miliony muslimů, z toho jsou dvě třetiny nábožensky aktivní.

  Islám není ideologie, jak píše pan Šimůnek, ale náboženství. A to je rozdíl, třebaže mnozí muslimové z islámu ideologii dělají, jelikož je u nich náboženství úzce spjato s politikou. Islám má základ v Koránu, kde se nacházejí výroky proroka Mohameda. A právě Mohamed řekl, že moc islámu je třeba šířit mečem. Navíc slíbil všem svým padlým bojovníkům ráj. A právě v tom spočívá násilí celého islámu, které je v něm zakotveno od samého počátku. Mohamed například přepadal se svými lidmi karavany a první agresivní skutek islámu se stal v dubnu roku 623, kdy skupina příznivců Mohameda napadla karavanu střelbou svých šípů. Od té doby islám bojuje a je rozpínavý. Stačí připomenout bojové akce muslimů na Pyrenejském poloostrově, tažení muslimů v 8. století na dnešním území Francie, útok muslimů na Řím roku 846, diskriminaci a posléze likvidaci křesťanů v Palestině, likvidaci křesťanských poutníků směřujících z Evropy do Jeruzaléma a tak dále. Islám je tedy agresivní už od své podstaty. Islám navíc nejde zreformovat a nemění na tom ani to, že je rozdělen, podobně jako křesťanství, na různé skupiny (které navíc i dnes mezi sebou soupeří). Problémy ovšem dělá otázka, zda je islám už od základů teroristický? Na druhou stranu musím uvést, že se islám ve svých dějinách snažil bojovat vždy čestně a s čistým štítem. Historie zná spoustu případů, například z období křižáckých válek. Uvedu jeden za všechny - sultána Saladina. Tím nechci ani obhajovat ani zatracovat islám. Snažím se jen doplnit článek pana Šimůnka opatřený poznámkou pana Čulíka.

  Ještě se vrátím k závěru poznámky pana Čulíka. Islám v ČR nikdo nediskriminuje a na ostatním území Evropy také není diskriminován. Zato je křesťanství diskriminováno ve většině islámských zemí, a to nejen v totalitních státech jako Súdán, Pákistán či Afganistan, ale i v takových zemích, kam Evropané (a také turisté z ČR) často jezdí a které se tváří velmi demokraticky, jako Tunisko a Turecko. Například v Tunisku ústava proklamuje islám jako státní politiku a zakazuje ostatní náboženství. Misie neislámských náboženství jsou taktéž zcela zakázány a navíc - prezident i jeho předci musí být muslimové. Židé, třebaže jsou úplnou menšinou, jsou pod státním dozorem. V České republice je přitom Tunisko díky své turistické atraktivnosti prezentováno jako demokratický stát, třebaže jde o stát s totalitním režimem. Podobné to je v Turecku, kde vládne tvrdá poturčovací politika. Tak proč se neustále otírat o nějakou diskriminaci muslimů v Evropě (a už vůbec v České republice). Přepis pořadu BBC, který uvedl pan Čulík v BL, se mi osobně zdá velmi jednostranný a tendenční, stejně jako jeho poznámka k článku pana Šimůnka.

  Stejně jako pan Šimůnek mám i já obavu z případné občanské války v Evropě, ke které jednoho dne může klidně dojít, a v níž bude původní obyvatelstvo bojovat proti přistěhovalcům - muslimům. Neobviňujte mne nyní prosím z nějaké hysterie, ale člověk neustále přemýšlí nad dalšími alternativami vývoje v Evropě. Nejhorší je přitom představa vyhlášení islámské Svaté války. Zastávám názor, že čím méně bude v Evropě přibývat cizinců - muslimů, tím lépe bude pro Evropu. Se současným vysokým počtem muslimů v Evropě těžko něco uděláme, zde je potřeba se zaměřit do budoucna a snížit možnost jejich imigrace do západní a střední Evropy. V současnosti je v nejhorším stavu Německo, kde je obrovské množství muslimů. Když se německý občan proti tomu ozve, je vzhledem k minulosti Německa okamžitě nazván nacistou. To že jsem proti usazování cizinců vyznávajících islám v Evropě a v ČR však neznamená, že se stavím zamítavě proti těm, kteří hledají v Evropě útočiště a záchranu svého života, např. když jsou pro své politické přesvědčení ohroženi na zdraví a životě ze strany nějakého totalitního režimu.

  Svou reakci uzavřu touto větou. Třebaže se mi některé věci, které pan Šimůnek ve svém článku uvedl, nelíbí, musím říci, že kdybych se měl rozhodnout mezi názorem pana Šimůnka a názorem pana Čulíka, zvolil bych názor pana Šimůnka, ačkoliv s některými jeho závěry nesouhlasím.

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|