Britské listy


pátek 21. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Nové informace:
 • Jane's: Izraelská rozvědka tvrdí, že atentáty v Americe spáchal Irák Co s "válkou proti terorismu"?
 • Jaké mají Američané důkazy proti bin Ladenovi? Jen nepřímé (Guardian) Afghánci prosí:
 • "Nespalujte naši zemi kvůli pár teroristům" (Guardian) Podstata americké duše? Proč trvají Američané na tvrdé pomstě:
 • Teroristé hluboce zasáhli náš americký mýtus výlučnosti a nezranitelnosti - proto se budeme tvrdě mstít (Andrew Sullivan, poznámka Václav Pinkava) Americká vláda:
 • Washington je nejednotný ohledně cílů protiteroristické ofenzívy (Financial Times) Americký postoj: Nedovolme Evropanům naši vojenskou mstu oslabit
 • Zaútočme hluboko a zaútočme široko (Washington Post) Navracející se totalita v ČR:
 • O potlačování svobody slova v České republice (Tomáš Janča) Polemika:
 • Hovoří se o zabíjení lidí, není ale zabíjení zvířat totéž? (čtenář) Úvaha:
 • Mýtus a hnutí odporu (Štěpán Kotrba) Reakce:
 • Teroristům ve spolupráci s levicovými intelektuály se dokonale podařilo zblbnout veřejnost (Dalibor Matušínský)
 • Jsem hluboce zklamán Britskými listy (Dedinay Burian H. Laszlo)
 • Tomáš Pecina je pomatený a měl by se omluvit (Václav Pinkava)
 • Pecina nestoudně zneužívá vymožeností demokracie (Miloš Koenig, pozn. JČ, ŠK)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tomáš Pecina je pomatený a měl by se omluvit

  Václav Pinkava

  Cituji http://www.britskelisty.cz/0109/20010920b.html

  "Využívám svého práva na svobodu projevu, zaručeného článkem 17 Listiny základních práv a svobod, a prohlašuji, že schvaluji teroristický útok, provedený 11. září 2001 na Spojené státy. Žádám, abych byl za tento výrok stíhán stejně jako Jan Kopal. (TP)"

  V tomto případě si raději budu představovat, že TP je kdosi pomatený, kterého neznám.

  Článek 17 Listiny zakladnich prav a svobod http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html totiž praví v odstavci (4)

  "Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti."

  Zcela v souladu s tímto odstavcem pak v tomto státě platí omezení zákonem podle § 165 trestního zákona."Kdo veřejně schvaluje trestný čin nebo kdo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok."

  Společenské uspořádání, kde panuje absolutní svoboda projevu bez omezení se nazývá Anarchie.

  Nepovažuji za projev civilisované demokracie takovou 'svobodu projevu', jakou je veřejné schvalování tak obrovského trestného činu jakým je teroristický útok na USA 11. září 2001.

  Článek 6 téže listiny v prvních dvou odstavcích praví

  (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.
  (2) Nikdo nesmí být zbaven života.

  Jsem tedy přesvědčen, že stejně jako Jan Kopal by TP měl být uklizen do vazby na ten jeden rok, resp. na tak dlouho, než si přestane hrát na dospělého, uvážlivého člověka a stane se jím ve skutečnosti.

  Ve vlastním zájmu, aby nedošlo k porušení jeho bezpečnosti.

  Ještě že si nejsem jist, kdo ten TP vlastně je, jestli nejde o podvrh.

  Asi jednal v afektu.

  Měl by se omluvit.

  Poznámka TP: Celá řada práv zaručených Listinou předpokládá možnost omezit je zákonem. Důležité je, ve kterých případech se tak smí stát. Právo vyjádřit svůj názor, byť by schvaloval trestný čin, není ohrožením společnosti, naopak je to základ demokracie, a § 165 TZ v současné podobě je tedy zřejmě protiústavní.

  Další otázkou bude, jak chtějí orgány činné v trestním řízení "schvalování atentátu" stíhat, když podle §§ 17-20a TZ nelze - kromě vyjmenovaných a zvláštních případů - trestnost skutků, spáchaných na cizím území cizími státními příslušníky, podle českého trestního zákona vůbec posoudit. Zákon cizí země nelze uplatnit, protože jinak by byla schvalováním trestného činu i podpora vězněných kubánských disidentů.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|