Britské listy


středa 26. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Demokracie v Čechách:
 • Václav Havel by si měl vzpomenout, proč tak dlouhou dobu strávil ve vězení (Jaroslav Vaško) Právní hledisko:
 • Britská komise pro rasovou rovnost: Britské imigrační zákony jsou asi v Ruzyni uplatňovány ilegálně Analýza:
 • Americká "válka" proti terorismu: Co nejhoršího by se mohlo stát? (Guardian) Afghánistán:
 • "10 000 lidí" denně utíká v Kábulu před Talibánem, který unáší muže do své armády Velká Británie:
 • Zákon o lidských právech EU pod tlakem? O svobodě projevu v ČR:
 • K diskusi o TP: Britské listy příliš zjednodušují (Jan Chleboun) Polemika:
 • Co nám chce sdělit Hnutí pro život? (Linda Sokáčová) Česká televize:
 • Ignorujte pondělní pořad ČT "Fakta" o botulinu - bylo to všechno špatně (Jindřich Špicner) Durban:
 • Koho všechno odškodnit (Jindřich Špicner)
 • Za otroctví platit! (Stanislav Reiniš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Demokracie v Čechách

  Václav Havel by si měl připomenout, proč byl tak dlouho ve vězení

  Jaroslav Vaško

  Václav Havel podle denního tisku prý připustil, že boj proti terorismu ovlivní pojetí občanských práv, domnívá se však, že se nejedná o jejich omezení, ale spíše o jejich ochranu. Je to rozhodně zajímavý názor, jde vlastně o totéž, když v jednom českém filmu se v reklamním sloganu říká, že „jediné auto které vám nezestárne je to, které si nekoupíte“. V tomto duchu je možné říci, že „svá občanská práva nejlépe ochráníte, když jich nebudete využívat“. Je to pěkné a je nutné ocenit, že sám prezident projevil takový smysl pro humor. Samozřejmě pan prezident není jediný, stejným způsobem se vyjádřil i premiér a ministr vnitra.

  Závěr je samozřejmě jednoznačný. Milí spoluobčané, my jsme ti jediní chytří a spravedliví a jedině my to s vámi myslíme dobře. Rozhodně nechceme, abyste se museli namáhat přemýšlením o tom, co je správné a co nikoliv, my vám to prostě řekneme, a vy, pokud nechcete mít potíže, to budete dodržovat. Takové poselství je zcela jasné, srozumitelné, ale za sebe a doufám že nejen za sebe mohu říci pouze, že mě jako občana těší ten zájem, který je mi prokazován, ale nemuselo to být.

  Pokud jde o pana prezidenta, přeji mu, aby se mu poněkud zlepšila pamět a vzpomněl si, proč strávil tak dlouhou dobu ve vězení. Pokud by chtěl někdo tvrdit, že je to zcela něco jiného, pak si myslím že není, protože to, co je zásadní je způsob jednání. Nedomnívám se totiž, že by jakýkoliv cíl mohl ospravedlnit použité prostředky.

  Pokud jde o bezpečnostní opatření, nemám nic proti bezpečnostním opatřením přiměřeným, tzn. kontrola osob na určitých místech, kontrola aut, bezpečnostní rámy ve veřejných budovách či v budovách jakýchkoliv jiných, apod. Proti bezpečnostním opatřením, která jsou založena na preventivním sledování osob již dříve, než vznikne potenciální nebezpečí, že by se tyto osoby mohly čehokoliv dopustit, mám hodně. Samozřejmě by taková kontrola bezpečnostním složkám hodně pomohla, ale myslím, že takto to asi skutečně nelze.

  Nemohu si pomoci, je mi jasné že v bezpečnostních orgánech tohoto státu jsou zcela samozřejmě pouze ti nejlepší z nejlepších, ti, kteří za cenu nesmírných osobních obětí a za nízkou mzdu, kdy v soukromém sektoru by si vydělali několikanásobně více, dělají jen dobro. Nikdo si tedy přece nemůže myslet, že právě oni by mohli zneužít informace a kontaktech pana XY, o jeho mimomanželských stycích, o jeho obchodních záměrech, apod. Pokud bych se o tom snad jen odvážil pochybovat, dopustil bych se něčeho jako svatokrádeže – zase opomenutí, nějak nám chybí trestný čin pochyby o činnosti státních orgánů. Pokud se někomu zdát předchozí odstavec trochu zvláštní, mě taky, snažil jsem se ale jen vycházet z informací z denního tisku. Že to ve zhuštěné podobě vypadá jako velice primitivní PR, za to ale nemohu.

  Závěrem snad jen doporučení pro ty, jež mají oprávnění rozhodovat – rozhodně je zcela nedostatečné skončit u pouhé evidence všech telefonů, monitorování veškeré elektronické pošty apod. Právě teď, za použití moderní techniky je možné realizovat to, co bylo dříve obtížné, tzn. zaveďme opět domovní důvěrníky. Zaveďme povinnost občanů hlásit své návštěvy v bytech, zaveďme povinnost podnikatelů přesně specifikovat své obchodní kontakty, dokládat orgánům státu obchodní kontrakty, apod. Prostě, zlikvidujme fakticky jakoukoliv formu podnikání a vraťme se k té jediné, osvědčené, státní.

  Až to vše bude zrealizováno a Česká republika bude opět na cestě ke světlým zítřkům, bude pozdě říkat, že jsme to tak nemysleli a že jsme to tak nechtěli. A pokud teď někdo říká že s tím nemůže nic udělat, tak by si měl uvědomit, že za poměrně krátkou dobu budou volby a jejich prostřednictvím samozřejmě něco udělat může. To ale pouze při vědomí, že jakákoliv pozitiva mohou přijít s velkým časovým odstupem, doufám že nejsem nemístným optimistou, pokud předpokládám několik desetiletí. Navíc si je potřeba uvědomit, že pozitivem není jen zlepšení, pozitivem je i pokud se podaří zabránit zhoršení stávajícího stavu. Přípravy na zhoršení jsou již dávno tady, rozhodně to není otázka posledních několika dní, ty spíše celému vývoji „přitvrzení „ jen pomohly.

  Pokud však většina obyvatelstva nemá zájem na tom rozhodovat o svých věcech a být zodpovědná sama za sebe, pokud většina obyvatelstva chce, aby stát jednal jejich jménem zcela ve všem a zavazoval je k čemukoliv, pokud většina obyvatelstva není ochotna akceptovat určitou míru rizika, která je však vyvážena jejich osobní svobodou, která tedy pro toto obyvatelstvo nemá žádnou cenu, pak se omlouvám a akceptuji vůli většiny.

  Do současnosti ale nikdo proti sobě nepoložil dvě možné koncepce společnosti a nezeptal se obyvatelstva na jejich názor, žádná politická strana nepovažovala za důležité se touto otázkou z praktického hlediska zabývat, každá politická strana tuto otázku řešila pouze proklamacemi, které neměly žádný skutečný obsah. To, že se ale nikdy nikdo nikoho na nic neptal, že se všichni spokojili s jednoduchými prohlášeními, to je věc jiná, bohužel však o nic méně znepokojující.

  Pokud ale občané mají zájem o sobě rozhodovat, pak je třeba si uvědomit že je nejvyšší čas.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|