Britské listy


středa 26. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Demokracie v Čechách:
 • Václav Havel by si měl vzpomenout, proč tak dlouhou dobu strávil ve vězení (Jaroslav Vaško) Právní hledisko:
 • Britská komise pro rasovou rovnost: Britské imigrační zákony jsou asi v Ruzyni uplatňovány ilegálně Analýza:
 • Americká "válka" proti terorismu: Co nejhoršího by se mohlo stát? (Guardian) Afghánistán:
 • "10 000 lidí" denně utíká v Kábulu před Talibánem, který unáší muže do své armády Velká Británie:
 • Zákon o lidských právech EU pod tlakem? O svobodě projevu v ČR:
 • K diskusi o TP: Britské listy příliš zjednodušují (Jan Chleboun) Polemika:
 • Co nám chce sdělit Hnutí pro život? (Linda Sokáčová) Česká televize:
 • Ignorujte pondělní pořad ČT "Fakta" o botulinu - bylo to všechno špatně (Jindřich Špicner) Durban:
 • Koho všechno odškodnit (Jindřich Špicner)
 • Za otroctví platit! (Stanislav Reiniš)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Durban: Koho všechno odškodnit

  Jindřich Špicner

  Pokoušel jsem se vcítit do jedné argumentační roviny, a vyšlo mi tohle:

  Na nedávno pořádané Světové konferenci proti rasismu, xenofobii a intoleranci (31. srpna - 7. záři 2000, Durban, Jihoafrická republika) padl návrh na odškodnění černých obyvatel USA, tedy Afroameričanů. Šlo o kompensaci zotročení a zavlečení jejich předků z Afriky do Ameriky. Tento návrh tam skutečně padl, byv částí pléna pojímán značně kriticky. Není ani příliš divu; jeho až ostudná neúplnost zřetelně bije do očí. Prozatím marně. Snad je to cesta pro chabou nápravu dávných chyb minulosti; avšak aktuální nespravedlnosti naší doby nepostihuje ani v nejmenším.

  V návrhu jsou bezpříkladně opomíjena práva i nároky té části africké populace, která zotročena a zavlečena nebyla. Porovnáme-li nynější životní podmínky potomků nezotročených a nezavlečených Afričanů, tedy současných Afričanů, s nynějšími životními podmínkami potomků Afričanů tehdy zotročených a zavlečených, tedy současných Afroameričanů, spatřujeme výrazné, až křiklavě jednostranné rozdíly v parametrech jako je průměrný věk, příjem, zdravotní stav, míra bezpečnosti, výše vzdělání, vybavení obydlí, počet automobilů v rodině, počet a obsah bankovních a žirových kont, připojení na internet, ale i spotřeba vody, vlastnictví akcií, rozsah pojištění - snad celý spotřební koš i životní standard. Prakticky bez výjimky jsou tyto ukazatele jednoznačně příznivější ve skupině potomků Afričanů zotročených a zavlečených, tedy Afroameričanů, což, jako důsledek bělošské zvůle několik set let staré, evidentně a nezaslouženě znevýhodňuje potomky Afričanů nezotročených a nezavlečených, tedy dnešní Afričany.

  Tato skutečnost je novým důkazem ignorantně rasistického, etnicky egoistického a nespravedlivého chování bílé rasy vůči osobám jiné barvy pleti, jiné víry, jiné kultury; neboť potomci bílých otrokářů nesmějí skrýt žádnou ze svých vin a musí poskytnout odškodnění za páchané křivdy jak Afroameričanům, tak Afričanům: prvním za zotročení a zavlečení do Ameriky, druhým za nezotročení a nezavlečení tamtéž.

  Odškodnění by se mělo týkat také potomků Afričanů zotročených a zavlečených, resp. nezotročených a nezavlečených, do dalších států na jiných světadílech, přinejmenším do těch, v nichž jsou současné životní podmínky potomků zotročených a zavlečených Afričanů horší než v USA.

  Bez široce pojatého odškodnění habituálně propojeného s omluvami všem zmíněným stranám nelze ani v nejmenším uvažovat o nastolení skutečně spravedlivého vztahu mezi většinovými menšinami a menšinovými většinami v množství větším než malém.

  Děkuji vám.

  (Návrh ostatně také nepamatuje na alikvotní odškodnění míšenců různých stupňů, od plného odškodnění rasově čistých černochů až k nulovému odškodnění rasově čistých bělochů, které by bylo automaticky spojeno s úhradou administrativních nákladů pro zajištění nulového odškodnění nezbytných.)


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|