pondělí 13. října

O B S A H

Česká republika:

 • EXKLUZÍVNÍ DOKUMENTACE: Adoptujte romské dítě bez státní příslušnosti, seberou vám přídavky na děti pro vaše vlastní dítě (JČ) Slovo má Ivan Kytka:
 • Útěcha z omylu: Economist píše, že Klausovy dny jsou sečteny
 • Blackpoolská lekce pro českou pravici Velká Británie:
 • Britští konzervativci se omlouvají za zkorumpovanost, odtrženost od občanů a za aroganci / Citát z projevu bývalého konzervativního ministra obrany Michaela Portilla ČR a svět:
 • Česká republika - stát na periférii západní civilizace (Tomáš Pecina) Zdravotnictví a ekonomika:
 • Azbest způsobuje nevyléčitelnou rakovinu plic (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy


  Adoptujte romské dítě bez českého občanství, dočkáte se možná, že vám seberou přídavky na vaše vlastní dítě jako manželům Petirovým

  Manželé Alena a Jan Petirovi z obce Velichovky nedaleko Jaroměře adoptovali šestiletou romskou holčičku, Pavlínu Giňovou. Kromě toho mají vlastního šestiletého syna Filipa Petira.

  Holčička Pavlína Giňová nemá trvalý pobyt na území České republiky.

  26. května 1995 byl schválen Zákon (č. 177) o státní sociální podpoře. V odstavci č. 3 obsahuje tento zákon pozoruhodné ustanovení:

  "Okruh oprávněných osob

  Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených podmínek pouze fyzické osobě (dále jen "osoba"), jestliže osoba a osoby společně s ní posuzované jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle zvláštních předpisů."


  Co tento zákonný odstavec znamená? Petirovi, rodiče šestiletého dítěte, adoptovali šestiletou romskou holčičku bez státní příslušnosti a bez trvalého pobytu v ČR. Úřady jim proto odebraly přídavky na děti i pro syna Filipa Petiru, v celkové výši 2166 Kč měsíčně.

  Nepomohlo ani, že se rodiny Petirových zastal přípisem z 31. května 1996 (čj. 21-17466/96) Ing. Jindřich Vodička, ministr práce a sociálních věcí ČR. V tomto přípisu Vodička Petirovým prominul nutnost, aby celá posuzovaná rodina, tedy včetně šestileté romské holčičky bez občanství, měla trvalý pobyt na území ČR.

  Vodička v přípise konstatuje:

  "Rodina se ocitla v tíživé sociální situaci, kterou je ohrožená řádná výchova dětí. Od 1.1.1996 došlo k výraznému poklesu příjmů rodiny s ohledem na skutečnost, že manželé pečují vedle vlastního dítěte o jedno dítě svěřené do pěstounské péče, u kterého není zatím dořešena otázka trvalého pobytu. Dávky státní sociální podpory, která tvoří významnou část příjmu rodiny, náleží osobě, jen jestliže tato osoba a osoby s ní společně posuzované jsou na území ČR hlášeny k trvalému pobytu (odst. 3 zákona č. 117/1995Sb o státní sociální podpoře).

  Pokud je v rodině v péči alespoň jedno dítě, které nemá trvalý pobyt na území ČR, nenáleží s účinnosti od 1.1.1996 na žádné dítě přídavek na dítě. Trvalý pobyt na území ČR je rovněž podmínkou nároku na dávky sociální péče poskytované podle zákona č. 482/1991 Sb."


  Pozoruhodně nelidskou formulaci zákona č. 117/1995 Sb. zdá se odstraňuje novela zákona č. 123/1992 Sb o pobytu cizinců na území ČR. Z ní vyplývá, že od 1. srpna 1996 už pro vyplácení sociálních dávek a přídavků na děti, vzniká nárok, má-li trvalý pobyt v ČR alespoň jedna osoba v domácnosti. Regionální oddělení ministerstva práce a sociálních věcí ČR v  Hradci Králové rozhodlo 8.8. 1996, že v důsledku této novely budou mít Petirovi od 1.8.1996 právo dostávat přídavky a sociální podporu pro obě děti, Filipa i pro Pavlínu. Zastavená výplata přídavků na děti z předchozího období byla Petirovým individuálním rozhodnutím ministra Vodičky nahrazena.

  Takže je všecko v pořádku?

  Vůbec ne.

  O státní sociální podporu se totiž musí žádat každý rok znovu. Okresní úřad Náchod, referát státní sociální podpory, kontaktní místo Jaroměř, výše uvedené skutečnosti zcela ignoruje. Jeho úřednice Mgr Kloučková Jana napsala letos 25. 8. 1997 znovu Petirovým, aby k žádosti o přídavky na děti z 11.9. 1996 a 18.8. 1997 přinesli doklad o povolení k trvalému pobytu pro cizince, šestiletou Pavlínu Giňovou od cizinecké policie. Jinak jim přídavky na děti budou odňaty, což se také stalo. (Vedoucím referátu státní sociální podpory Okresního úřadu Náchod, který odpovídá za toto zbytečné popotahování slušných lidí v nouzi, je Mgr. Josef Petera.)

  Proč trvá náchodský úřad i nadále na této povinnosti?

  Petirovi píší:

  Zákon č. 15/1997 Sb. stanoví, že dítě v náhradní rodinné péči přejímá statut náhradních rodičů až do nabytí zletilosti.

  ALE : ministerstvo vnitra si vydalo svůj vnitřní pokyn, prováděcí vyhlášku (není ve Sbírkách, není pramenem práva, jen současnou legislativu vykládá). Zase požadují doklady (povolení k trvalému pobytu pro cizince) kvůli své evidenci. Podle zákona by jim mělo stačit rozhodnutí o náhradní rodinné péči a potvrzení, že dítě není občanem ČR, což není složité. (Vydává příslušná matrika).

  Ministerstvo práce a sociálních věcí, legislativní odbor, však přijalo prováděcí pokyn ministerstva vnitra a tím anulovalo řešení dané zákonem č. 15/1997.

  Referát státní sociální podpory rozhodl, že Pavlína Giňová je podle paragrafu 3 zákona 117/1995 "společně posuzovanou osobou", a proto náš český syn NEMÁ právo na dávky sociální péče!

  Ve Velichovkách 25. září 1997


  Komentář nezávislého pozorovatele z ČR:

  "Hlavní věc je ta, že se o přídavky musí žádat každý rok znovu a vyplňovat spoustu formulářů. I když jeden rok byly přídavky přiznány, další už nebyly.

  Zajímavé je si představit, proč v zákonu o státní sociální podpoře vůbec je zahrnuto takové podivné ustanovení jako odstavec 3, které uvádí, že je-li v rodině jediná osoba bez trvalého pobytu v ČR, NEDOSTANE NIKDO V RODINĚ žádné sociální dávky.

  Někteří lidé říkají, že byl asi přijat kvůli romským rodinám ze Slovenska, aby se jim zabránilo navštěvovat příbuzné v Česku. Zajisté se jedná o xenofobii a o rasismus.

  Romské dítě jako Pavlína Giňová má jednu menší smůlu. Úředník, který je povinen za ni provádět právní úkony, je neprovádí. Dítě samo nemůže požádat o občanství ani o trvalý pobyt. Tudíž je dítě bez občanství a bez trvalého pobytu, ale defakto bydlí u Petirů.

  Za to byly Petirům sebrány přídavky na vlastní dítě, aby věděli, jaké chování se v české společnosti vyplácí a jaké ne."

  (Jan Čulík)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|