pátek 2. ledna

O B S A H

ČR:

 • K prezidentově novoročnímu projevu: Havel správně radí lidem, aby vyvinuli občanskou aktivitu (JČ)
 • Jak psal ve středu britský tisk o nové české vládě Evropský soudní dvůr:
 • Co se stane, když vlády lžou Bruselu Světové finančnictví a východoasijská finanční krize:
 • Soros: nová organizace by měla garantovat mezinárodní půjčky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Upozornění: k předchozím číslům BL se dostanete, když kliknete v záhlaví na ikonu Archív. Celé dnešní vydání BL se vám natáhne, když kliknete na poslední řádce Obsahu (zde napravo) na Kompletní Britské listy

  Adresa Britských listů je zde.

  (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)


  Výběr nejzávažnějších příspěvků z vánočního a novoročního období

  Zamyšlení na vánoce a k Novému roku:
 • O kritickém myšlení (Karel Čapek, Hovory s TGM)
 • Labyrint: Poutník prohlédá ryňk světa a z světa utéci chce (Komenský)
 • Liberalismus a dnešní světová náboženství - jaká je cesta vpřed? Konference nejvýznamnějších náboženských a politických myslitelů dneška Česká republika:
 • Pár poznámek k předsilvestrovské Tošovského vládě (JČ)
 • Vláda bez mandátu (Ivan Kytka)
 • Česká politika roku 1997: politikaření a plané, bezkoncepční spory. Změní se to nyní? (JČ)
 • Mírná mečiarizace české politické scény?
 • Kožený likviduje Harvardský holding - okrade české akcionáře? (Aleš Hodina)
 • Mé podvratné (komunistické?) názory (Jiří Jírovec) Média:
 • Ještě jednou naposledy v roce 1997: MFD klesá do hlubin vulgárnosti: příklady a srovnání Telekomunikace a občanské svobody:
 • Máte-li u sebe mobilní telefon, úřady mohou zjistit, kde přesně jste všude byli až za celý poslední půlrok Velká Británie:
 • Nová Británie? Co se změnilo na britských ostrovech během roku 1997?

  K novoročnímu projevu Václava Havla:

  Ať je to lekce z občanské výchovy, (jak říká Macek), ale je to lekce potřebná a užitečná

  Václav Havel měl do značné míry pravdu, když konstatoval, že projednou - v období, které by mělo být velmi šťastné, neboť Češi v něm po dlouhé době nepodléhají žádnému zahraničnímu vládci - je situace v nejvyšších českých politických kruzích odrazem situace a mentality mezi řadovými občany.

  Správně také v tom nachází zdroj optimismu: je-li tomu skutečně tak, mělo by být i v moci občanů neradostnou situaci vlastním úsilím změnit.

  Moudře tedy prezident poukazuje na potřebu iniciativy od občanů. Užitečné je i sdružování lidí do občanských organizací, jejichž prostřednictvím by měli být schopni dosáhnout změn efektivněji než jen jako jednotlivci v atomizované společnosti. Jde v první řadě o vytvoření pevného právního rámce, atmosféry důvěry a nepodvádění a efektivní a profesionální, objektivní státní správy.

  Je dobře, že prezident vyzývá lidi aby nerezignovali a účastnili se všech voleb, které se budou konat v letošním roce. Důležitá je ale i průběžná občanská iniciativa, jak Havel řekl v této části svého projevu. (V závěru odstavce je možno vycítit kritiku nemyslícího, otrocky oddaného frakcionářství některých českých politických stran:)

  "Neméně důležité, ne-li důležitější je všechno, co děláme dnes a denně, tedy nikoli jen ve sváteční den voleb. Způsob, jakým myslíme či nemyslíme o věcech tohoto světa, a míra, v jaké cítíme či necítíme odpovědnost za jeho stav; způsob, jakým pracujeme, jakým podnikáme, jakým respektujeme či nerespektujeme zákony; způsob, jakým se chováme ke svým spoluobčanům - to všechno dohromady a mnohé další věci spolutvoří společenské poměry, a tudíž i - byť nepřímo - politickou situaci. Obzvlášť důležité přitom podle mého názoru je, zda se umíme navzájem nejen snášet, tolerovat či respektovat nebo si aspoň neubližovat, ale také, zda a jak se umíme navzájem sdružovat. Je tisíc a jeden dobrých způsobů sdružování, ať už na bázi profesní, kulturní, společenské, náboženské, odborové, politické, regionální či ekonomicky nebo jinak svépomocné, ale jsou i způsoby nedobré, například ty, jež jsou založeny na  kolektivistickém principu, umožňujícím tíze a bolesti individuálního myšlení a individuální odpovědnosti, aby se příjemně rozplynuly v tupé oddanosti smečce."

  Doufejme, že nyní skutečně dochází v české politice k pozitivnímu obratu.

  Ono ale nebude stačit jen postavit českou politiku na etický základ. Je také potřeba rozhlédnout se po světě, podívat se, co se děje, předvídat mezinárodní vývoj a jednat promyšleně a včas podle toho. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|