čtvrtek 19. února

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky České sdělovací prostředky:
 • Napsala to ČTK, tak to musí být pravda (Andrew Stroehlein)
 • Well, ČTK Says It's True (Andrew Stroehlein) Irák a plánované vojenské útoky Západu proti němu:
 • Umořte Saddáma Husajna ofenzívou bohatého západního kapitalismu, nikoliv hospodářskými sankcemi či nesmyslnými leteckými útoky (The Times, 18.2.1998) Češi v zahraničí:
 • Tomáš Pecina organizuje petici proti vrácení českého občanství Čechům v Americe
 • Josef Schrabal reaguje na Pecinovu petici: Svoboda projevu v Britských listech
 • Vzkaz panu Pecinovi, který se ptá, kde jsou důkazy, že Jiřina Fuchsová skutečně hájí zájmy oněch 30 000 Čechů žijících v Americe, kteří nesmějí mít české občanství (Jiřina Fuchsová)
 • Dvojí občanství a protestující Češi v Nagano (Jiřina Fuchsová) Americký vojenský odborník o rozšiřování NATO:
 • Americký senát má ještě hodně práce ohledně rozšíření NATO: Přijetí středoevropských zemí by nemělo být automatické (Gregory Foster, Los Angeles Times, 16. února 1998)
 • Inclusion of Poland, Hungary and Czech Republic in the alliance should not be automatic (Gregory Foster, Los Angeles Times, 16th February 1998)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tomáš Pecina organizuje petici proti vrácení českého občanství Čechům žijícím v Americe

  Dvojí občanství: Otevřený dopis senátoru Bendovi

  Vážený pan
  Dr. Václav Benda, senátor
  Senát České republiky
  Valdštejnské nám. 154
  110 00 Praha 1 - Malá Strana


  Vážený pane senátore,

  obracím se na Vás s výzvou, týkající se připravovaného zákona, jímž by mělo být umožněno Čechům žijícím v zahraničí, zbaveným v době komunistické vlády československého občanství, získat toto občanství zpět bez toho, že by se vzdali občanství jiného státu, tj. způsobem, který současné české zákony neumožšují.

  Debatu o dvojím občanství bývalých občanů Československa sleduji delší dobu na Internetu a jsem si plně vědom, že tato otázka má řadu aspektů, v některých případech značně komplikovaných a kontrovezních, jako je např. interpretace naturalizační úmluvy mezi ČSR a USA z roku 1928. Patrně nelze najít řešení, které by bylo bezesporné jak po formální stránce, tak z hlediska přirozené spravedlnosti, jíž se mluvčí skupin, usilujících o dvojí občanství, dovolávají.

  Internet mi dovoluje sledovat argumentaci obou stran a vytvářet si vlastní názor. Považuji za velmi znepokojivé, pokud aktivisté některé strany používají k prosazování svých požadavků tak extrémní prostředky, jako byla Kongresová akce proti vstupu ČR do NATO, již ve druhé polovině lošského roku zorganizoval jistý Joe Schrabal z New Yorku a jež měla mezi americkými Čechy velmi kladný ohlas.

  Po úvaze všech argumentů jsem dospěl k závěru, že by nebylo v zájmu České republiky vyjímat některé zahraniční Čechy z omezení, daného zákonem o českém občanství, a vyzývám Vás proto, abyste se proti iniciaci zákona umožšujícího takové výjimky postavil.

  Tento dopis byl publikován dne 19. února 1998 v internetovém deníku Britské listy spolu s výzvou, aby čtenáři, kteří mají na věc podobný názor, uvedený požadavek formou petice podpořili.

  S úctou,

  Tomáš Pecina


  (adresa)

  V Praze 17. února 1998
   


  PETICE

  Nížepodepsaní občané České republiky podporují výzvu Tomáše Peciny senátoru Václavu Bendovi ve věci dvojího občanství pro americké Čechy, tak jak byla publikována dne 19. února 1998 v internetovém deníku Britské listy.

  Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Rodné číslo    Podpis   
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

   


  Vyplněné petiční archy laskavě zasílejte na adresu: Senát České republiky, Valdštejnské nám. 154, 110 00 Praha 1 - Malá Strana, eventuálně přímo svému senátorovi. Nemůžete-li petiční arch vytisknout, kontaktujte mě emailem, rád Vám zašlu kopii poštou.

  Tomáš Pecina, Praha 17.2.1998  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|