úterý 10. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: ČR a Německo:
 • Silnice E 55: Tam jsou dnešní česko-německé vztahy (Andrew Stroehlein)
 • Czech-German Relations Today (Andrew Stroehlein) Velká Británie:
 • Rupert Murdoch se hluboce omluvil Chrisu Pattenovi za potlačení jeho knihy (Jan Čulík) Média:
 • Listy č. 1/1998 - OBSAH
 • Havel? Jistě, ale... (Václav Žák, Listy č. 1/1998)

  Kompletní Britské Listy


  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Adresa Britských listů je zde.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.

  Upozornění: v archívu Britských listů jsou nyní k dispozici tematicky uspořádané články, zveřejněné v BL v letech 1996 - 1997.

  Měsíčník Nová přítomnost je nyní k dispozici na síti.


  Co je nového v České republice

 • Sociální demokraté přesvědčovali v Londýně západní bankéře, aby se nebáli po jejich případném volebním vítězství do ČR investovat. Zatím přijel do Londýna stínový ministr financí ČSSD Ivo Svoboda, ve čtvrtek přijede Miloš Zeman.

  Na zahájení setkání vystoupil činitel z instituce, která ho pořádala, z rakouské banky Austria Bank, a  zdůraznil, že prý nejde o sponsorský podnik. Nebylo však vysvětleno, kdo platil činitelům ČSSD letenku do Londýna a kdo platil jejich hotel. - Zeman prosazuje, že prý by měla Česká republika následovat hospodářsko-politického vzoru Rakouska - že se to pro střední Evropu hodí. Vyvstává zajímavá otázka, která by stála za prošetření: Mají snad ČSSD propojení na rakouské banky a prosazují snad proto rakouské zájmy? Lidový dům pronajala pokud vím ČSSD jakési Austrian Bankstelle, čeští sociální demokraté mají bankovní účet u rakouské banky a do Londýna přijíždí Ivo Svoboda na setkání se západními bankéři, které zorganizovala rakouská Austria Bank. Je to všechno jen náhoda? (Zeman ovšem ve čtvrtek přijíždí na pozvání americké banky Merril Lynch.)

  Pozoruhodné je, že ČSSD si do Londýna přivezla poradce z České národní banky, jakéhosi pana Mertlíka. Není to trochu podivný střet zájmů, že pracovník ČNB oficiálně radí ČSSD a vystupuje s jejími představiteli na mezinárodním fóru?

  Je zjevné (viz níže) že do České republiky přestaly skoro úplně proudit zahraniční investice. ČSSD se nyní snaží přilákat západní investory do země prostřednictvím různých státních garancí a výhodních podmínek, jejichž udělování Václav Klaus vždycky odmítal a trval na tom, aby všichni investoři měli podmínky v ČR stejné.

  Velmi významnou otázkou je: je pravděpodobné, že západní bankéři uvěří slibům ČSSD, budou je považovat za nosné? Jistě, všechny západní státy lákají do země zahraniční investory prostřednictvím dotací a daňových zvýhodnění. Nepovažuje se to však obecněji za zrovna nejlepší zdroj získávání investic ze zahraničí. V příručkách stojí: o dotace a daňová zvýhodnění se většinou zajímají jen ty zahraniční firmy, které mají existenční potíže. Samy si na sebe nevydělají, a tak doufají ve zlepšení své hospodářské situace získáním státních dotací v cílové zemi. Potřebuje ČR skutečně takové investory?

 • Václav Havel se snad zbláznil. Vystoupil z postoje nadstranického prezidenta a ostře kritizoval ČSSD za to, že požaduje referendum o vstupu České republiky do NATO. Toto referendum Havel označil za "zcela bezdůvodné" a  "některé představitele ČSSD" obvinil z neodpovědnosti, hazardérství, nadřazování zájmů strany nad zájmy státu a z nekvalifikovanosti."Bezpečnost našeho státu, bezpečnost budoucích generací nemůže být předmětem nějakých stranických her," zdůraznil prezident na adresu sociálních demokratů, volajících po referendu o vstupu ČR do NATO.

  Havlova bojácnost je pozoruhodná. V jejím důsledku snad chce zakazovat i jiným vznášet o tak důležité věci, jakou je vstup do NATO, zcela legitimní otázky. Za velmi nekvalifikovanou otázku označil prezident čtvrteční dotaz sociálnědemokratického stínového ministra zahraničí Jana Kavana ke generálnímu tajemníkovi NATO Javieru Solanovi, zda by některý stát mohl vystoupit z aliance na základě zamítavého výsledku referenda o této otázce, ač předtím svůj vstup do aliance ratifikoval: "Zdá se mi, že země, která má poprvé ve svých dějinách šanci stát se pevnou součástí systému kolektivní obrany v Evropě, která o to po léta usiluje, nemůže ústy svých politiků naznačovat, že si není jista, jestli nevstupuje do nějakého vězení a jestli vůbec se z toho vězení dá vystoupit," řekl Havel. Avšak nelze přece v žádném případě potlačovat veřejnou diskusi. Prezident by ji přece měl naopak stimulovat. - Už abychom v tom NATO byli, viďte, Václave Havle, jinak neztratíte svou nervozitu. - Nikdo však dosud přesvědčivě nevyložil ani klady, ani zápory vstupu České republiky do Severoatlantického společenství. Je ovšem možné, že sociální demokraté požadují referendum o NATO skutečně v důsledku svých "stranických her". Nedomníval jsem se však, že zrovna prezident, jakým je Václav Havel, a jehož si člověk má kvůli minulosti mnoho důvodů co vážit, bude dávat přednost dokončení ratifikačního procesu dnešním parlamentem v podstatě bez mandátu a nikoliv řádné ratifikaci až novým parlamentem, vzešlým z červnových všeobecných voleb. Jak to celé bude vypadat v budoucnosti, z hlediska historie? Mají být ratifikační listiny schváleny poslanci, kteří dnes už vlastně nikoho nezastupují, anebo má být vstup do NATO ratifikován lidmi se skutečně platným mandátem? To si skutečně Václav Havel myslí, že by západní spojenci nepočkali, až bude moci být ratifikace vstupu ČR do NATO opravdu pevně schválena nezpochybnitelnými demokraticky čerstvě zvolenými zástupci občanů? Nedomníval jsem se, že ve své úzkosti dostat ČR do NATO co nejdříve bude zrovna Václav Havel dávat tolik přednost účelu před principem. - Dalo by se říci, že o víkendu Stanislavem Grossem zahájená předvolební kampaň v ČR pokračuje a v pondělí do ní zasáhl velmi výrazným stranickým způsobem právě Václav Havel.

 • Havlovi jde zřejmě velmi na nervy šéf sociálních demokratů Miloš Zeman, a tak se vyjádřil, že předsedou příští vlády vzešlé z předčasných voleb nemusí být nutně šéf vítězné politické strany. - Zeman na to připomněl , že prezident byl při prezidentské volbě zvolen až ve druhém kole, a pouze o jeden hlas. "Mimochodem, byl to můj hlas, protože já jsem pana prezidenta volil. (Bylo to ale spíše o ten hlas, co nemohl do hlasovací urny vhodit Sládek, protože ho na dobu volby prezidenta zavřeli!) Ale kdybych já byl do nějaké funkce zvolen až ve druhém kole a o pouhý jeden hlas, choval bych se patrně velmi skromně," prohlásil Zeman. - Z toho vyplývá, jak je nedokonalé české ústavní uspořádání. Nemá-li být český prezident jen ceremoniální figurkou na zvedání holčiček a má-li mít právo mluvit do politického procesu, musí přece být volen přímou volbou občanů a nemůže zastávat úřad z milosti poslanců v parlamentě, kteří ho zvolili. Pak má velmi ztíženou situaci a kritizovat je skoro nemůže. (Přinášíme v dnešních BL podnětný článek analyzující postoje Václava Havla od Václava Žáka.) - Zeman k otázce referenda o vstupu do NATO uvedl: "Vycházím z toho, že referendum o vstupu do NATO proběhlo loni v listopadu v Maďarsku, kde - jak známo - se 85 procent voličů vyslovilo pro vstup do NATO. Domnívám se, že odmítání institutu referenda je za prvé pohrdáním českým národem a inteligencí českých občanů, a za druhé, že my nejsme o nic horší než Maďaři."

 • Havel se také zmínil o právu kosovských Albánců na autonomii a řekl, že je "velmi zneklidněn posledními kroky vlády na Slovensku" . Uvedl také, že ač chtějí mít s Dagmar dítě, dosud Dagmar neotěhotněla.

 • Nedostatek mandátu přechodného Tošovského vlády působí i nadále problémy, neboť se tato vláda stále ze záhadných důvodů chová, jako by měla mandát. Snaží se zvyšovat ceny energií a činže, proti čemuž protestují odbory. Je proti tomu lehká pomoc: kdyby to Tošovský nechal na novou vládu po červnových volbách, a kdyby si tato vláda dala zdražování energií a činží výslovně do programu a voliči to - po jasném vysvětlení, proč to je nutno udělat - schválili, odbory by pak nemohly vůbec nic namítat. Takhle to vypadá, že se Tošovský bojí, že občané zdražování ve volbách neschválí, a tak jim ho chce bez vysvětlení vnutit administrativně ještě před volbami. - Odbory si přejí, aby bylo zdražování pomalejší, i když víceméně přiznávají, že je nutné. "Jestliže bude vláda při deregulacích postupovat skoky, pak logicky budou odbory požadovat skokové zvyšování mezd," uvedl Richard Falbr. (A to pěkně roztočí inflační spirálu.)

 • Nezaměstnanost v ČR dosáhla ke konci února podle informace ministerstva práce a sociálních věcí 5,61 procent.

 • Inflace v ČR vzrostla na 13,4 procenta.

 • Objem přímých zahraničních investic do ČR za loňský rok dosáhl jen 1,3 miliardy USD. Je to velmi málo. Celkový stav přímých zahraničních investic v ČR na konci roku 1997 činil zhruba 6,8 miliardy USD. Nejvíce zahraničních investic připlynulo v roce 1997 z Německa (30,1 %), Británie (15,1 %) a Nizozemska (10,3 %). - Zahraniční investice loni směřovaly hlavně do energetiky ( 27,6 %), peněžnictví a pojišťovnictví (22,9 %) a do spotřebního průmyslu a tabáku (13 %). Svědčí to o tom, že se vykupuje zbytek toho, co má v ČR ještě nějakou hodnotu (jde o prodeje významných balíků akcií strategickým investorům) a realizují se už dříve rozhodnutí privatizační projekty. Jde tedy o čerpání z podstaty. Investic do nových, hypermoderních podniků, není příliš mnoho.

 • Ukrajinský ministr zahraničí Hennadij Udovenko v Praze vyjádřil znepokojení, že by ČR znovu zavedla kvůli přání Bruselu pro Ukrajince víza. Po jednání s českým ministrem zahraničních věcí Jaroslavem Šedivým řekl, že není správné znovu dělit Evropu. Udovenko prohlásil, že o této otázce bude Ukrajina jednat přímo s Evropskou unií. Šedivý uvedl, že otázka znovuzavedení vízové povinnosti pro Ukrajinu je zatím otevřená. "Za komunistického totalitního režimu člověk k vycestování do zahraničí potřeboval rozhodnutí politbyra komunistické strany. Nyní se vyskytují snahy provést nové čáry, které budou rozdělovat Evropu na dvě poloviny. Myslím si, že to není správné," komentoval Udovenko požadavek EU vyplývající z Schengenských dohod.

 • Zieleniec nebude podle Jana Rumla zřejmě kandidovat ve volbách za Unii svobody.


  Výběr textů z posledních dní:

 • Vývoz zbraní z ČR: Praha, Alžír, Brusel (Andrew Stroehlein)
 • Jak bude vypadat předvolební kampaň V ČT? Špatný zákon zajistí špatné předvolební pořady? (Jan Čulík)
 • Theo Waigel, Sládkův bavorský spojenec (Andrew Stroehlein)
 • O dvojích cenách: Hostinský z Milína (Jiří Jírovec)
 • Dopis amerického senátora Johna Ashcrofta, vyjadřující pochybnosti o rozšiřování NATO
 • Vstoupí středoevropské země do EU jen jako druhořadí členové? (Andrew Stroehlein)
 • Můžete přijít o hlasovací právo! (Andrew Stroehlein)
 • Americký senát schválil přičlenění středoevropských zemí k NATO, informace o námitkách senátorů (New York Times)
 • Rozšiřování NATO do střední Evropy je krátkozraká, nepromyšlená tragédie (dánský politolog Michael Andersen)
 • Duální rozhlasový a televizní systém, televize Nova a článek v Respektu (Milan Šmíd)
 • Svědectví bývalého šéfredaktora Sunday Times Andrew Neila o diktátorských metodách mediálního magnáta Ruperta Murdocha, majitele Sunday Times
 • Svoboda projevu ohrožena: Mediální multimilionář Rupert Murdoch zakázal vydání knihy bývalého britského guvernéra Pattona o Honkgongu
 • Kultura zbabělství: co dělat, aby si lidi i v dnešní době zachovali svobodu projevu. Argumentace Timothy Gartona Ashe, velmi aktuální i pro novináře v ČR
 • Využijme vlasteneckého vítězství "zlatých hochů z Nagana" k propagaci českých výrobků v zahraničí (Jan Čulík)
 • První dvě romské rodiny dostaly v Británii asyl - rozhovor s britskou odbornicí na přistěhovaleckou problematiku (Jan Čulík)
 • Ukradené Fronta, ukradené Právo (Jiří Vančura, Listy č. 1/1998)
 • Ještě k tomu hokeji: Bij Slováka do hlavy a jiné poznámky (Jiří Jírovec)
 • Britská vláda usiluje o stimulování vzdělávací revoluce, aby země ekonomicky přežila. Co vláda česká? (Jan Čulík)
 • Prestiž BBC pramení z neposkvrněné historie a jasné vize (Ivan Kytka
 • Dvojí ceny pro domácí a pro cizince: Jděte do muzea (Andrew Stroehlein)
 • Zástupné jásání nad hokejovým vítězstvím v  Naganu (Jan Čulík)
 • Západ má zájem o Irák kvůli jeho ropě - proč to nikdo neřekne nahlas? (Independent on Sunday)
 • Další český skandál: počkejte, neobracejte stránku (Andrew Stroehlein)
 • Nemocní a umírající v bagdádských nemocnicích - otřesná reportáž listu Guardian
 • O popravě Karly Faye Tuckerové v Texasu: Přestaňte se chovat jako lidi (Jiří Jírovec)
 • Napsala to ČTK, tak to musí být pravda (Andrew Stroehlein)
 • Umořme Saddáma Husajna ofenzívou bohatého kapitalismu, nikoliv ekonomickými sankcemi a nesmyslnými leteckými útoky (The Times)
 • Přijetí středoevropských zemí do NATO by nemělo být automatické (Los Angeles Times)
 • USA a Británie se před půl druhým rokem pokusily o atentát proti Saddámovi - a další analýzy postoje Západu vůči Iráku
 • Česko-německé vztahy: k příspěvkům Matthiase Roesera. Jde o kompetenci české vlády (Jiří Jírovec)
 • Nový ředitel České televize Jakub Puchalský je z BBC - co je to za instituci?(Jan Čulík)
 • Je rozumné zasáhnout vojensky proti Iráku? Z britské veřejné diskuse
 • Čtyřicet let pozadu? "Naši" Romové a "naši" Němci (Andrew Stroehlein)
 • Diskuse o česko-německých vztazích pokračuje: německý historik Matthias Roeser zajímavě reaguje na předchozí příspěvky Stroehleinovy, Jírovcovy a Zemanovy
 • Děláme něco proti krizi české identity v dnešním světě? (Ivan Kytka, Česká televize)
 • Může ČR příjmy z turistiky dohnat a předehnat Rakousko? (Vratislav Kuska)
 • Česká politika: strany jsou sice zdiskreditovány, ale deset procent podpory jim pro důchod vždycky zůstane? (Andrew Stroehlein)
 • "Je to pro vás dobré" (New York Times ironicky o ČR, o rozšiřování NATO a o Clintonovi)
 • Pokračuje diskuse o česko-německých vztacích (Stroehlein k Roeserovi, v tomto čísle BL též reakce Aleše Zemana, Jiřího Jírovce)
 • SEBEVĚDOMÍ JE ZÁKLAD SVOBODY. Významná diskuse o roli sdělovacích prostředků a školství při pěstování kritického myšlení, vysílaná Svobodnou Evropou. Ivan Kytka, Ondřej Hausenblas, Jan Čulík
 • To, že Ústavní soud odmítl stížnost sládkovců na volbu prezidenta republiky, je velmi znepokojující (Andrew Stroehlein)
 • Tošovského vládní prohlášení mohl napsat Lubomír Štrougal - analýza (Jiří Jírovec')
 • O Franzi Neubauerovi a českých politicích: Stále horší a stále víc pošetilé (Andrew Stroehlein, v tomto čísle najdete také reakci historika Matthiase Roesera)
 • Poznámky Ivana Kytky k politické scéně, k novinářství, k Viktoru Koženému
 • Bigotnost a xenofobie v ČR potvrzeny? 82 procent Čechů si nepřeje, aby Češi v zahraničí směli hlasovat v českých volbách (JČ)
 • Film Titanic překonává všechny rekordy. Proč? (Jan Čulík)
 • O novém šéfovi ČT Jakubu Puchalském
 • Dopis nově zvolenému prezidentu Havlovi (Andrew Stroehlein)

  Silnice E 55: Tam jsou dnešní česko-německé vztahy

  Andrew Stroehlein

  Česká strana a německá strana se setkaly. Došlo mezi nimi k dohodě. Byly vyměněny úsměvy. On jí předal tisíc korun, zanechal ji na autobusové zastávce, kde se setkali, a odjel ve svém mercedesu.

  Zapomeňme na pompéznost česko-německé deklarace a jejích přidružených fór. Skutečnou tvář dnešních česko-německých vztahů lze najít na silnici E 55.

  Během posledních tří let prošly Bonn a Praha obtížnou zkouškou v rámci úsilí vytvořit formální Deklaraci. Toto úsilí bylo tak namáhavé, jak bylo zbytečné. Deklarace se zabývala především historií anebo se pokoušela historii uniknout. A přesto všechna oficiální vyjednávání o významu minulosti, která obklopují tento neplodný dokument a všechny akademické diskuse, které se konaly během posledních několika let, důsledně ignorují skutečný problém mezi oběma zeměmi, který existuje dnes.

  Prostituce na silnici E55 je vážná otázka, týkající se ČR i Německa a skoro nikdo o tom nechce mluvit. Nejde jen o otázku morálky nebo o otázku týkající se jen prostituce a není to jen záležitost pro vesničany v Dubí, kteří byli v posledních letech svědky zničení své komunity. Tento aspekt česko-německých vztahů má velmi vážné nepříjemné důsledky: stovky nemluvňat, která nikdo nechce. 50 dětí opouštějí prostitutky každoročně v porodnici jen v Teplicích. Některé děti se rodí se syfilis, některé jsou nemocné virem HIV.

  Slyšel jsem Čechy, kteří říkají, že to není jejich problém, protože prostitutky na silnici E 55 jsou většinou Romky. I když na okamžik ponecháme stranou neslušný rasismus, obsažený v takových výrocích, je na čase si uvědomit, že tato otázka se týká všech občanů v České republice, ať už si myslí, že je jejich pokrevní původ jakýkoliv.

  Zaprvé je to otázka peněz. Kdo platí za tyto ubohé děti v době, kdy jsou v porodnici, a pak v sirotčincích? Samozřejmě jste to vy, daňoví poplatníci v České republice. A dále, i když jsem si jist, že se sirotčince postarají v rámci existujících financí o tyto nechtěné děti co nejlépe budou umět, co se stane, až tyto děti dospějí? Vzhledem k tomu, že nevyrůstaly ve stabilním prostředí s milujícími rodiči, nebudou velmi pravděpodobně zdrojem dalších sociálních problémů, které budou stát české daňové poplatníky další peníze? Německá strana by měla uznat svou finanční odpovědnost v této věci.

  Daleko důležitější než peníze je přirozeně morální aspekt problému. Těmto dětem jsou do života odepřeny veškeré šance. Lidé mají morální povinnost se o ně postarat, dokonce i o ty s tmavou pletí, které nikdo nechce adoptovat. Lidé mají také morální povinnost zajistit, aby bylo těchto dětí počato co nejméně. To znamená, že je třeba věnovat se samotnému kořenu celého problému: prostituci. Jestliže nezastává Česká republika a Německo názor, že by měla být prostituce zakázána, sexuální průmysl by alespoň měl být regulobván, aby byl počet těhotenství a přenos nakažlivých chorob udržen na minimu.

  Toto by mohl být styčný bod pro skutečnou spolupráci mezi Bonnem a Prahou, kdyby politikové projednou zvedli hlavu od minulosti a uvědomili si, že zde a nyní existují skutečné problémy. Společně by mohly obě vlády vypracovat vzdělávací programy, vytvořit strukturu zákonného donucování a možná by mohli i ztrapňovat zákazníky tím, že je budou natáčet na video, jak navrhl šéf policie v Dubí.

  Zapomeňte na deklarace o minulosti, zapomeňte na domýšlivě sebevědomou rétoriku o smíření. Jednejte v dnešku. Dobrý den, diskusní fórum, diskutujte právě o této věci. Hej, Fonde budoucnosti, pomozte těmto ubohým dětem nalézt budoucnost.

  Andrew Stroehlein


  Czech-German Relations Today

  Andrew Stroehlein

  The Czech and German sides met. They made an agreement. Smiles were exchanged. He handed her 1000Kč, left her at the bus shelter where they met and drove off in his Mercedes.

  Forget the pomposity of the Czech-German Declaration and its associated fora. The real face of Czech-German relations today can be found on the E55.

  For the past three years, Bonn and Prague have gone through the difficult ordeal of creating a formal Declaration. As torturous as it was pointless, the Declaration was primarily about history or perhaps about trying to get away from history. Yet all the official negotiations about the meaning of the past that has surrounded the fruitless document and all the academic discussions that have been conducted over the past few years have consistently ignored a real problem between the two countries that exists today.

  Prostitution on the E55 is the serious issue between the two countries today that few seem willing to talk about. The problem is not just a moralistic one regarding prostitution itself, and it is not just a matter for the villagers of Dubm who have seen their community destroyed in recent years. This aspect of Czech-German relations has severely unpleasant consequences: hundreds of unwanted babies. 50 unwanted babies are abandoned by prostitutes every year at the maternity ward in Teplice alone. Some are born with syphilis or are born HIV positive.

  I have heard Czechs say that it is not their problem because the prostitutes on the E55 are mostly Roma. Leaving aside the uncivil racism inherent in such statements for the moment, it is time to realise that this issue does affect all citizens of the Czech Republic no matter what they think their blood-line is.

  In the first place, there is the question of money. Who is paying for these poor children while they are in the hospital and then in the orphanages? You, the taxpayer of the Czech Republic, of course. Furthermore, though I am sure that the orphanages do their very best with the resources available, what will happen as these unwanted children grow older? Not having grown up in a stable environment with loving parents, are they not more likely to be the cause of further social problems that end up costing the Czech taxpayer more money? The German side should recognise its financial responsibility in this matter.

  More important than money naturally is the moral aspect of the problem. These children are being given no chance in life. People have a moral obligation to look after them, even the dark-skinned ones that no one wants to adopt. People also have a moral obligation to see to it that fewer of these children are created in the first place, and that means getting at the root of the problem itself: prostitution. If the Czech Republic and Germany do not feel that they can ban the practice, the sex industry at least needs to be regulated so that pregnancies and disease transmission can be kept to a minimum.

  This could be a point for real co-operation between Bonn and Prague if politicians could pull their heads out of the past for just a moment and realise that real problems exist here and now. Together, the governments could work on education programs, law enforcement and perhaps even shaming some of the customers using video as the police chief in Dubm has suggested. Forget declarations about the past, and forget the pretentious rhetoric of reconciliation. Deal with today. Hello, Discussion Forum, discuss this. Hey, Fund of the Future, help these poor children to have a future.


  Rupert Murdoch se hluboce omluvil Chrisu Pattenovi za potlačení jeho knihy

  (Předchozí informace na toto téma jsou v BL zde a hlavní články k tomuto tématu jsou tady. JČ.)

  Nakladatelství HarperCollins, které je součástí mediálního impéria globálního televizního a vydavatelského magnáta Ruperta Murdocha, vydalo koncem minulého týdne hluboce poníženou omluvu poslednímu britskému guvernérovi Hongkongu Chrisu Pattenovi, za to, že předtím se pokusilo vytvořit dojem, že jeho memoáry o letech jeho působení v Hongkongu, East and West, jsou příliš "nudné" na to, aby mohly být vydány tiskem.

  HarperCollins přislíbil, že vyplatí Chrisu Pattenovi plnou zálohu na honorář za jeho knihu, v částce 125 000 liber (6, 825 000 Kč). Obě strany se však odmítly vyjádřit ohledně podrobností dohody.

  Chris Patten, bývalý člen britské konzervativní vlády, vyšel z výše zmíněného mezinárodního skandálu jako jasný vítěz. Nakladatelství HarperCollins sice získalo autorská práva na vydání Pattenovy knihy, avšak pak rukopis odmítlo vydat, protože je příliš otevřeně kritický vůči Číně a Rupert Murdoch se snaží v komunistické Číně se souhlasem jejích vládců podnikat.

  Patten prostřednictvím skandálu získal pro svou knihu. z níž zatím napsal asi 175 stran, obrovskou mezinárodní publicitu. Knihu vydá letos v září londýnské nakladatelství Macmillan.


  Listy č. 1/1998

  Ještě jednou se dnes vracím k prvnímu číslu časopisu Listy z letošního roku. Tento dvouměsíčník nyní vychází v redakci Václava Žáka.

  Listy jsou k dispozici v každém kvalitnějším českém knihkupectví. Specializují se na nezávislé myšlenky. Chtějí nyní programově zaplňovat informační bílá místa i tím, že budou tisknout články na témata, o nichž se v ČR příliš neví.

  Redakce Listů je na Václavském náměstí 17, 112 85 Praha 1 - pasáž Práce, II. schodiště, 3. poschodí. Telefon: 242 262 87 24009 575, fax: 232 0989

  E-mail na Václava Žáka je:

  vzak@mbox.vol.cz

  Níže zveřejňuji článek Václava Žáka, který vyšel v 1. čísle Listů ročníku 1998, jako příspěvek k havlovské diskusi, probíhající na stránkách Britských listů.

  Zde je OBSAH čísla 1/1998 dvojměsíčníku Listy:

  Obsah Listů č. 1/1998:

  Václav Žák: Do roku výročí 3

  Dušan Havlíček: Listy Jiřího Pelikána 6

  Z DOMOVA

  Ota Turek: Pár otazníků nad zpovědí Tomáše Ježka 11

  Jiří Vančura: Ukradená Fronta, ukradené Právo 15

  Martin Myant: Český průmysl potřebuje hospodářskou politiku 19

  Václav Žák: Důkaz 24

  Karel Teissig: Porotě předsedala poezie 27

  A.J.Liehm: Minulost v přítomnosti aneb Napřeskáčku IX. 29

  Vojtěch Mencl, Miloš Hájek: Ještě k portrétu Obrody 32

  SVĚT V POHYBU

  Milan Znoj: NATO - příslib, nebo past? 35

  Vladimír Kusín: O pravolevém vidění 39

  Antonín Peltrám, Květoslava Kořínková: Co chtějí labouristé? 42

  Pavel Nováček: Století astmatického tygra 46

  Fritz Vorholz: Lépe? Už bylo! 48

  Henry A. Kissinger: Pro Bosnu bychom vojáky neměli obětovat 54

  Lucio Caracciolo: Německo, které už neexistuje 56

  Wolfgang Proissl: Hospodářský horor 58

  STUDIE

  Václav Žák: Havel? Jistě, ale ... 60

  Rozhovor s Adamem Michnikem: Hrdinové jsou unaveni 68

  Jaroslav Šebek: Cesta k mocenskému monopolu 74

  Michal Reiman: Sovětský podíl na Únoru 79

  Leszek Kolakowski: Lhát, či nelhat? 83

  DOKUMENTY

  Ještě k "nevlídnému zákonu" 86

  Referendum a Parlament 88

  OHLASY * GLOSY * POZNÁMKY

  Erazim Kohák, Milada Brussová, B.Pelc, Petr Smolák, Zdeněk Zárybnický 92

  Výtvarný doprovod čísla: Ukázky z bienále ilustrací dětských knih


  Havel? Jistě, ale ...

  Václav Žák

  (17. 12. 1997)

  Pátá kandidatura Václava Havla na funkci prezidenta se ocitla ve stínu vládní krize. Je to škoda: setrvání prezidenta v úřadě by se nemělo stát samozřejmostí. Vlastně jedinou pochybností byl prezidentův zdravotní stav. Avšak sám Václav Havel nepřímo vyzýval k diskusi o tom, jak si ve svém úřadě vede. Pravda, výzva to byla, zdvořile řečeno, poněkud zvláštní: prezident prohlásil, že se novinářské kritiky míjejí s chybami, které dělá, a že pouze on sám ví nejlépe, jakých chyb se dopouští. Jistě, pomlouvání osobního života Václava Havla nebo jeho rodičů žádnou kritikou není. Ovšem přesvědčení, že pouze Václav Havel sám zná nejlépe své chyby, svědčí o vážných problémech prezidenta se zpětnou vazbou. Pokusme se tedy o obecnější zamyšlení, jak se Václav Havel vyrovnává s nároky prezidentského úřadu. Je totiž patrné, že některé sporné aspekty svého působení prezident vůbec nevnímá, naopak, spatřuje v nich své přednosti.

  Václav Havel a svět

  Začněme s tím, co je mimo pochybnost: prezident je reprezentantem státu navenek. V tomto ohledu je Václav Havel téměř bez konkurence: vynecháme-li Milana Kunderu (tím nechci naznačit, že by chtěl kandidovat!), je Václav Havel bezesporu v současnosti nejproslulejším občanem České republiky. Její prestiž do jisté míry souvisí s prestiží, kterou požívá Václav Havel. To není zanedbatelné: i ve světové politice platí symboly, i světová politika je personifikovaná. Prezident, který požívá vážnosti, dodává vážnost i státu, který reprezentuje.

  Vnímání Václava Havla v mezinárodním kontextu však není jednoznačně pozitivní. Souvisí to s jedním z předsudků, který Václav Havel v mezinárodní politice prosazuje. Jde o tzv. protimnichovanství. Václav Havel si Mnichov vyložil jako selhání západních demokracií tváří v tvář nastupujícímu nacismu. Podle něj měly západní demokracie proti Hitlerovi použít sílu hned v zárodku. Václav Havel si neláme příliš hlavu tím, co by zbylo z demokracií, kdyby používaly sílu stejně lehce, jak to dělají diktatury. Nebere v potaz, že protagonista protimnichovanství, Winston Churchill, byl v té době v Británii na jedné z nejnižších příček žebříčku své popularity: pár let před tím totiž prosazoval použití armády proti Gándímu. Veřejné mínění ve Velké Británii v době Mnichova nebylo připraveno na zásah proti Německu, jehož požadavky se řadě Britů zdály oprávněné. Válku proti Německu v době Mnichova by Británie nepovažovala za spravedlivou, a už vůbec by pro ni nemohla získat podporu Commonwealthu. Zásah by současně způsobil pro konzervativce nepřijatelné přiblížení britské a sovětské politiky.

  Položme si otázku: způsobilo by vraždění Němců - v době, kdy ještě nebyla ani křišťálová noc - katarzi, kterou měla za důsledek prohra ve válce, v níž Německo spáchalo tolik zvěrstev? Velmi pochybuji. Německo by se neprobudilo z nacionálně-sociálního snu tak důkladně, jak to udělalo poté, co si uvědomilo, jaká barbarství spáchal nacismus v jeho jménu.

  Jedině při ignorování dějinného kontextu je možné, aby Václav Havel pronášel své kategorické soudy. Není to tak nevinné, nejde totiž pouze o Mnichov. Se stejným požadavkem Václav Havel přistupoval i ke konfliktu v bývalé Jugoslávii. Jeho potřeba zřetelně odlišit “dobro a zlo" vedla k jednostranným požadavkům ozbrojeného zásahu proti Srbům.

  Během jednání NATO s Ruskem zase prohlásil, že mu tato jednání zavánějí mnichovanstvím. To už jsou vážné věci. Krev je pravdy nejhorším svědectvím, říká Nietzsche. Násilí je ospravedlněno, je-li odpovědí na násilí. Není náhoda, že USA vstupovaly do obou válek poté, co byly napadeny. Bez obětí, jakou byl např. Pearl Harbor, se hranice mezi agresorem a přepadeným nebezpečně rozmažou. Válka ve Vietnamu by mohla být dostatečným varováním, co se stane, začne-li demokracie jednat podle ideologického schématu.

  Václav Havel a domov

  Ačkoliv přísloví praví, že doma je málokdo prorokem, u Václava Havla to neplatí: má stále důvěru více než 60% občanů, i když v poslední době jeho popularita klesá. Taková podpora je v jiných zemích neobvyklá. U nás pravděpodobně souvisí s tím, že už od první republiky požívá úřad hlavy státu vysokou prestiž - Masaryk vědomě ztělesňoval “otce národa". Úcta prokazovaná prezidentovi kontinuálně navázala na úctu dříve prokazovanou císaři. V takové atmosféře se vztah veřejnosti k prezidentovi samozřejmě utváří spíš na základě citů a tradičního respektu k “Hradu", ne na základě střízlivého rozboru prezidentových skutků.

  Veřejnost vnímala pozitivně, že se Václav Havel nikdy zcela neztotožnil s redukcí transformace na makroekonomická opatření a zdůrazňoval i její duchovní rozměr. Napětí, které tak existovalo mezi premiérem a prezidentem, bylo po jistou dobu produktivní. U politika však vposledku rozhoduje, jak dokáže své názory uskutečňovat. Jak tedy Václav Havel zvládal základní křižovatky, na kterých jsme se museli rozhodovat po listopadu 1989? Všimněme si jeho postoje ke klíčovým politickým tématům: vyrovnání s minulostí, ekonomické reformě, postoji ke Slovensku, německé otázce, a “budování státu". Důležité je ovšem také myšlenkové zázemí, z něhož politické názory Václava Havla vyrůstají.

  Karty na stůl: podle mne Václav Havel zvládl roli vůdce revoluce bezchybně, v pozdějším období ve všech důležitých otázkách kolísal. Jeho počáteční stanovisko bylo založeno na přání: prezident si předem nepromyslel, jakým způsobem se k cili dostane a je-li cesta schůdná. Z toho plynula nutnost měnit kurs. Řešení problému se tím ovšem spíš zkomplikovalo.

  Vůdce revoluce

  V počátečním období, jako vůdce “sametové revoluce", Václav Havel sehrál mimořádnou roli: byl integrující osobností, dokázal citlivě reagovat na rychle se měnící názory veřejnosti, dokázal stanovovat blízké cíle podřízené základnímu záměru: přivést zemi bez závažného konfliktu ke svobodným volbám. Jeho autorita byla nesporná: byl jedinou osobností, kterou zcela nesourodé vedení OF skutečně respektovalo. Po diskusi, v níž zaznívaly i zcela absurdní návrhy (např. aby se nad manifestací na Letné vznášel v balóně, protože přece nemůže stát na stejném místě, na němž stávali bossové minulého režimu), dokázal najít a formulovat společného jmenovatele tak, že pro tento návrh získal souhlas.

  Měl cit pro měnící se atmosféru ve společnosti: pochopil např. velmi rychle, že první návrh Adamcovy vlády je třeba odmítnout - jiní členové vedení OF byli ochotni se s vládou, v níž měli členové KSČ 2/3 většinu, smířit.

  Toto období však trvalo poměrně krátce: skončilo po 5 týdnech volbou Václava Havla za prezidenta ČSSR. Téměř okamžitě nastaly potíže, které měly jednoho společného jmenovatele. Václav Havel chápe politiku jako službu veřejnosti, službu, za kterou nese osobní ručení. To je ovšem těžko slučitelné s kolektivní tvorbou vůle v moderní, demokratické politice: do procesu vstupují názory, a po diskusi a hlasování vznikne rozhodnutí, které se samozřejmě může lišit od názoru, s nimž každý účastník do rozhodovacího procesu vstupoval.

  Jenže v pojetí Václava Havla politik, který na tiskové konferenci obhajuje stanovisko strany, které se liší od jeho osobního názoru, nejedná autenticky, nechceme-li říci, že lže! Je zřejmé, proč Václav Havel má k politickým stranám víc než zdrženlivý postoj: jsou pro něj generátorem neautencity. Takoví pojetí politiky se však dá jen velmi těžko sloučit s demokratickými procedurami, tedy s rozhodováním většiny.

  "Vyrovnání s minulostí"

  Tím, že si Václav Havel neuvědomil, jak pronikavě se změnilo jeho postavení přijetím ústavní funkce, pokračoval v roli vůdce revoluce i jako prezident. Představoval si, že se politické strany překonají "fórem", athénskou tržnicí, na které se svobodní občané sejdou a politici, s uchem na tepu "fóra", zformulují jejich přání a budou je uskutečňovat. (Při jednání s kancléřem Kohlem řekl, že by se všechny evropské politické strany měly rozpustit a nahradit jedním velkým evropským občanským fórem. To byla i na ostříleného kancléře silná káva: poker face se rozplynul a kancléř obrátil oči prosebně k nebi.)

  Základní osa polarizace české společnosti probíhala na otázce "vyrovnání s minulostí". Co slyšel Václav Havel s uchem na tepu davu? Ve svém důležitém projevu z 21. srpna 1990 slyšel přesně rostoucí polarizaci společnosti, která po volbách začala očekávat jak "s nimi zametem'". Václav Havel vyšel náladě vstříc: mluvil o "temných žilkách slušovických mafií" a o "druhé revoluci". To byl jeden z klíčový momentů porevolučního vývoje: odtud vedla přímá cesta k lustračnímu zákonu. Václav Havel probleskujícímu antikomunismu požehnal z nejvyšších míst (útok proti Slušovicům byl přitom založen na mýtech, které okolo agrokombinátu šířil Stanislav Devátý, jehož Slušovice tolerovaly jako signatáře Charty, ale nechtěly tolerovat jako mluvčího).

  V čele ústavních institucí - kromě ČNR - byli vesměs bývalí komunisté, kteří nemohli proti prezidentovi vystoupit. Vypadali by, že mluví ve vlastní věci. Antikomunismus dostal požehnání a stal se účelovým nástrojem v politickém zápase. Vedl k odcizení Slovenska, které poslední léta "reálného socialismu" prožívalo zcela jinak než české země. V ČR se nálepka "kryptobolševika" stala cejchem, který se vypaloval každému, kdo se postavil proti primitivním frázím o "trhu bez přívlastků".

  Pak už bylo málo platné, že se Václav Havel od lustračního zákona distancoval. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu - pod tlakem veřejného mínění - už podepsal bez zdráhání. Takové zákony však liberální demokrat nemůže schvalovat. Nejsou spravedlivé a porušují princip ústavního konsensu. Teď, mimo jiné, tento zákon a jeho potvrzení zpolitizovaným Ústavním soudem vyvolal ostrý konflikt mezi nejvyššími soudními institucemi státu.

  Havel a Slovensko

  President Havel si byl citlivosti slovenské otázky nepochybně vědom od počátku - ovšem po svém. Na jedné z prvních manifestací VPN se přehrával magnetofonový pásek s jeho pozdravem demonstrantům. Havel v něm kritizoval dosavadní model federace, která podle něj byla "tuhá". Zakrátko se nato se pak budoucí projekt státoprávního uspořádání začal označovat termínem "autentická federace". V "Letním přemítání" se k autorství termínu hlásí a píše, že měl na mysli federaci "skutečnou, demokratickou, spravedlivouŠ, tedy jakési opozitum proti federalizované totalitě, která byla veskrze formální (neautentická)."

  Je zřejmé, že Václav Havel v té době neměl o ústavním systému ani tušení: ústavně federace vůbec nebyla totalitní, naopak, byla velmi volná, s konfederativními prvky, dokonce s ústavně zakotveným právem odtržení (to se do naší ústavy dostalo nepochybně z ústavy SSSR. V jiné ústavě bychom takové ustanovení hledali marně.) Pevnost státu spočívala na moci ÚV KSČ, ne na ústavě.

  "Autentická federace" se stala ihned velmi populární. Byla pochopena v duchu "dialektického" hesla "silné republiky znamenají silnou federaci", a programově znamenala jednosměrný přesun kompetencí z federace na republiky. O tom, že v mnoha ohledech bylo třeba posílit roli centra, zejména v kontrolních funkcích a při řešení sporů, nepadlo ani slovo.

  Složitost česko-slovenských jednání byla zřejmá hned při změně názvu státu, z něhož se vyvinula známá "pomlčková válka". Prezident, bez předchozího projednání s ústavními institucemi či politickými reprezentacemi, předstoupil před překvapený parlament s návrhem na změnu názvu státu a státního znaku. Bylo varovným znamením pro budoucnost, že prezident ignoroval parlamentní procedury: takový návrh musely nejprve projednat národní rady.

  Slovenská reprezentace návrh odmítla: na rozdíl od českých politiků, pro které byl návrat k tradici první republiky něčím přirozeným, se obávala oživení čechoslovakismu. Prezident ovšem asi dodnes nechápe, že jeho neochota předjednávat důležitá rozhodnutí, jeho záměr postavit slovenskou reprezentaci před hotovou věc - v Letním přemítání lituje, že netrval na tom, aby se parlamentní procedury "malounko" neporušily - jsou smutným dokladem toho, že nerozumí politice jako kolektivní tvorbě vůle, ale jako "zjevování pravdy". To je ovšem ryze subjektivní přístup, který nutně vyvolá protireakce.

  Od této chvíle se česko-slovenská stanoviska začala rychle rozbíhat. Politika premiéra Mečiara se dala v dobrém vysvětlit tak, že se snaží využít národního vzmachu na Slovensku k překonání potíží, které transformační proces přinese. V pozadí byly samozřejmě i jiné motivy, Mečiar chtěl být pánem na Slovensku, avšak bylo zřejmé, že se bolestivý proces transformace dá jen stěží řídit z Prahy. Prezident Havel udělal další klíčové rozhodnutí: po volbách v červnu 1990 slíbil Mečiarovi, že se kompetence upraví ještě před tím, než se připraví nová ústava, tj. že se ústava bude přijímat "po částech". Neuvědomil si, že protahované jednání o ústavě povede k vyostření vnitropolitického napětí.

  To se také stalo. Federální vláda předala po volbách 1990 na republiky kompetence v těžkém průmyslu a s dalším nespěchala. Slovenská vláda proto připravila nový kompetenční zákon, který v mnoha ohledech zakládal "duální federaci". Druhá změna kompetencí v krátké době za sebou už vyvolala značné napětí. Václav Havel změnil kurs: kolísal mezi nejasně definovaným pojmem "autentické federace" a posílením funkcí federálních orgánů, především role prezidenta. Zvlášť zápornou roli v odcizení podstatné části slovenské politické reprezentace sehrály amatérské pokusy Hradu zasáhnout proti některým slovenským politikům mocensky.

  Snaha Václava Havla řešit česko-slovenské vztahy apelem na občany, aby vyvinuli nátlak na parlament (listopad 1991), patří k nejméně světlým okamžikům jeho politické kariéry. Prezident ukázal, že ústavní dělbu odpovědnosti vlastně neuznává. Vyvolal tím ostrý konflikt mezi ústavními institucemi a přispěl k polarizaci společnosti. O sedm měsíců později Václav Havel na svůj úřad resignoval.

  Německá otázka

  Před vánocemi 1989 prezident Weizsäcker citoval z dopisu Václava Havla, který napsal do Frankfurtu při příležitosti udělení ceny německých knihkupců. Z dopisu, který Havel psal ještě jako disident, citoval pasáž: "já osobně - stejně jako mnozí mí přátelé - odsuzuji vyhnání Němců po válce. Považoval jsem ho vždy za nejhlubší nemorální čin, který způsobil nejenom Němcům, ale snad v ještě větším měřítku Čechům samotným jak morální, tak také materiální škody." Na dotaz moderátorky Václav Havel své stanovisko zopakoval v televizi už jako kandidát na prezidenta.

  Prohlášení způsobilo šok. Přišlo poté, co předseda bavorské vlády Streibl vyzval čs. vládu, aby se omluvila za vyhnání. OF se od Havlova postoje distancovalo. Na české straně vyvolalo ostražitost (dokonce veřejnou protestní hladovku), na německé straně očekávání, že se sudetští Němci dočkají nějakého odškodnění. Prezident Havel si však neuvědomoval, že jeho prohlášení bude vnímáno - v kontextu německé politiky - jako začátek pokusu křivdy zmírnit.

  S rostoucí nespokojeností pak sledoval, jak se na německé straně stále zřetelněji formulují požadavky na navracení majetku. Privatizace státního majetku totiž definitivně pohřbívala naději sudetských Němců na restituce. Na české straně se omluva prezidenta Havla začala stále častěji vykládat jako politická chyba, která - místo uzavření temné minulosti - otevřela cestu majetkovým nárokům. Změnu nepřinesla ani smlouva o dobrém sousedství z roku 1992. Naopak, debata o ní těsně před volbami v ČSFR postoj k Německu ještě vyhrotila.

  Prezident Havel se jako český prezident snažil stát “reálpolitikem". Zcela vyměnil svůj tým, přátele nahradili profesionálové. Začal sledovat dopad svých projevů na veřejnost. Původní přímočaré "hlásání pravdy za každou cenu" nahradily silové hry.

  Projev v Karolinu v únoru 1995 byl součástí takové hry. Prezident - proti očekávání německé strany - "přitvrdil" a přešel na tradiční české stanovisko: “zlo odsunu bylo jen smutným vyústěním zla, které mu předcházelo". Havel odmítl diskusi o odškodnění. Ústavní soud ČR potvrdil ústavnost dekretů prezidenta Beneše, v nichž se vyvlastňoval majetek na základě etnické příslušnosti. To na německé straně vzbudilo velmi nepříznivou reakci i mimo okruh sudetských Němců.

  Deklarace měla česko-německé vztahy vyvést ze slepé uličky. Strategickým cílem české strany bylo dosáhnout závazku, že se bonnská vláda zřekne majetkových nároků sudetských Němců výměnou za omluvu za vyhnání. Ministr Zieleniec předpokládal, že v okamžiku, kdy bude zřejmé, že nad majetkovými nároky Bonn udělá kříž, česká veřejnost se smíří s omluvou.

  To byl poněkud naivní předpoklad. Jednání o deklaraci se vleklo a bylo tajné. Vážná diskuse o tom, co se po květnu 1945 u nás odehrávalo, se po projevu prezidenta Havla prakticky zastavila. Ti, kteří upozorňovali na neudržitelnost obhajoby postupů založených na principu kolektivní viny, dostali nálepku “zaprodanců".

  Po projevu prezidenta Havla bylo zřejmé, že jakýkoliv pokus o odškodnění sudetských Němců nepřichází v úvahu. Výsledná deklarace to zohlednila: aplikuje dnešní normy lidských práv na válku a dobu po ní, přitom bere v potaz příčinu a následek. Problém odškodnění byl cudně přikryt tzv. Fondem budoucnosti. Znamenala však posun v českém stanovisku a byla proto po svém zveřejnění podrobena sžíravé kritice. Ukázalo se, jak scházela otevřená debata o česko-německých vztazích. Česká veřejnost německé stanovisko neznala. Prohlášení kancléře Kohla, že deklarace individuální majetkové nároky vysídlenců neruší, přijali jako její zpochybnění.

  Čeští politici se pod tlakem veřejného mínění rozhodli deklaraci jednostranně interpretovat. Po projednání deklarace ve Spolkovém sněmu, v němž kancléř Kohl prohlásil, že “česká strana poprvé označila “vyhnání, vyvlastnění a odnětí občanství za křivdu", řekl prezident Havel, že “reprezentace demokratického Německa, to znamená Bundestag, drtivou většinou přijal deklaraci, která neoznačuje tento odsun za bezpráví, která odsuzuje pouze excesy, tzv. přehmaty, které se během tohoto odsunu staly. To je nesmírný ústupek německé strany České republice". Havlův výrok byl v Německu přijat značně kriticky. Prezidentův projev ve Spolkovém sněmu byl však přijat velmi dobře a tyto rozdílné interpretace se načas překryly.

  Rozdílný výklad deklarace však přetrvává. Čelní čeští politikové zdůrazňují, že uzavírá majetkové nároky - a ponechává otevřenou možnost individuálního odškodnění obětí nacismu. To je ovšem podstatný posun proti tomu, jak ji rozumí německá strana. Dnešní diskuse okolo deklarace se soustřeďuje na dvě věci: individuální odškodnění obětí nacismu a - vyloučení sudetských Němců z diskusního fóra. Za těchto okolností je přínos deklarace skutečně problematický.

  Havel a ekonomická reforma

  Václav Klaus a skupina ekonomů okolo něho měla od počátku vyhraněný názor na způsob provedení ekonomické reformy. Na rozdíl od jiných ekonomů východního bloku (např. L. Balczerowicze) však Klaus chápal, že k prosazení reformy potřebuje mít politické zázemí. OF, v němž mocenské struktury byly neúměrně rozvolněné (centrum např. nemělo kontrolu na vládami ani nad poslaneckými kluby), pro něj spolehlivé zázemí nepředstavovalo.

  Pro Klause nebyl spolehlivým partnerem ani Václav Havel. Prezident nechtěl, aby se Klaus stal ministrem financí po volbách v roce 1990, a prosazoval ho na místo guvernéra Státní banky, v němž by Klaus neměl přímý mocenský vliv. Klaus - ani vedení OF - s tím nesouhlasilo a po tvrdých jednáních prezident nakonec ustoupil. Svou nespokojenost dal najevo v projevu, v němž federální vládu Federálnímu shromáždění představoval. O Klausovi se nezmínil vůbec, a při představování místopředsedy vlády Valeše prohlásil, že je zárukou obrany proti “snaze slepě promítat do hospodářské praxe školské poučky a různé, leckdy i dobou překonané ekonomické teorie". V tomtéž projevu uložil ekonomickým ministrům, že transformace musí proběhnout bez inflace a bez nezaměstnanosti, a že zde neplatí žádné "ale". Jinými slovy, nařídil jim nakreslit kulatý čtverec. Prezident tím na počátku transformace předvedl, že ekonomice nerozumí, že svoje projevy nekonzultuje, a že nemá příliš v lásce klíčovou postavu ekonomické transformace. Slušný vklad na pozdější konflikty. Domácí komentátoři si Havlova projevu nevšimli, v zahraničí vzbudil rozruch. Klaus pochopil, že musí mít vlastní mocenskou bázi, jinak se může stát obětním beránkem při prvních potížích transformace.

  Rozštěpit OF se mu podařilo celkem lehce: prezident Havel nebyl schopen přeložit svoje politické názory do srozumitelného "akčního programu". Kromě obecných tezí se spíš zaměřoval na prosazovaní osob, kterým "věřil". Ne-disidentští, ne-pražští politici OF to nechápali jako projev zodpovědnosti, ale jako snahu disidentů monopolizovat “křesla".

  Václav Havel se svým projevem diskvalifikoval jako člověk, který může stanovit racionální kurs ekonomické reformy. To pochopitelně později komplikovalo situaci té části OF, která stála v opozici proti Klausově strategii "divokého Východu".

  Havel a občanská společnost

  V. Havel chápe občanskou společnost v kontextu svého celoživotního postoje: vždy mu byla blízká ochrana vlastního rozhodování občanů před zásahy státu. Je tedy pochopitelné, že se jeho pozornost soustřeďuje především na rozšíření prostoru, v němž nerozhoduje vláda, ale sami občané. Proto věnoval tolik pozornosti roli neziskových organizací.

  To je ovšem zúžení problému ve dvojím ohledu. Zaprvé, V. Havel nemá stát v lásce (když se snaží státu vdechnout étos, jako ve svém projevu k 28. říjnu 1997, ztotožní ho se společnosti). To je sice u nás obvyklý, ale značně zavádějící postoj. Stát je mocenský nástroj a jeho do určité míry odosobněná tvář je nutným předpokladem k tomu, aby mohl plnit svou základní funkci: zajistit dodržování práva a zákona pro všechny. Bez státu, bez jeho mocenských nástrojů, občanská společnost nemůže fungovat. Spontánní koordinace občanské společnosti totiž nemá pouze kladné znaménko - viz např. hnutí skinheads. Kvalita státu závisí na plnosti života občanské společnosti. Ale sama občanská společnost bytostně závisí na kvalitě státu. Václav Havel to přehlíží. Ve svém okouzlení "samoorganizací života" si neuvědomuje, že význam dobrovolných institucí ve společnosti je omezený, pokud na ně stát nepřenese část svých rozhodovacích kompetencí. Pokud je však přenese, je na místě velká ostražitost: dobrovolně se totiž neorganizují jenom altruisté Armády spásy, ale i dravé lobby. Vliv lobby na chod státu může být obrovský. Lékařská komora je názornou ukázkou, kam může pod ekonomickým tlakem degenerovat samosprávný orgán.

  Za druhé, pro pochopení občanské společnosti je důležitý fenomén moci. Občanská společnost se před nemírným pronikáním politiky do všech sfér chrání tím, že řadu koordinačních funkcí neprovádějí výlučně státní orgány, ale instituce, které nezávisejí na výsledku voleb. Vývoj moderních společností ukázal, že horizontální dělba moci (vláda, parlament, soudy, kontrola), ani vertikální (obecní a regionální zastupitelstva, federalismus) pro dostatečnou kontrolu moci nestačí.

  Z přímého politického vlivu se vyčlenily aktivity, které by se daly zneužít k získávání a udržování politického vlivu těch, co jsou u moci. Vznikly tzv. veřejnoprávní korporace, které řídí např. sdělovací prostředky, v nichž by jmenování ředitele vládou znamenalo politické ovlivňování zpravodajství. Stejný princip platí i v sektoru veřejných služeb. To je důležité: politici rozhodují pouze o daních, nikoliv o pojistném.

  Ze složité vazby mezi státem a občanskou společností Havel opět jednostranně zdůrazňuje jeden aspekt. Bohužel tím přispívá k podceňování institucí státu a formálních vazeb mezi nimi.

  Václav Havel a instituce

  Bohužel, na nedobrém výsledku české transformace se do značné míry podílí fakt, že oba čelní politici - Havel i Klaus - podceňují roli institucí. Havel proto, že klade neúnosný důraz na "samoorganizaci" občanské společnosti a morální "výbavu" občanů, Klaus proto, že instituce považuje za překážku volnému působení soukromé iniciativy a tržních mechanismů. Nechuť prezidenta k institucím jde tak daleko, že ve svém projevu ke studentům 17. listopadu 1994 tvrdil, že se společenské klima vyznačuje "rezistencí vůči všem jednoduchým institucionálním či systémovým návodům, jak je změnit k lepšímu". Z institucí si dělal legraci: prý zřízením Ministerstva pro pěstování občanské odpovědnosti bychom nedošli nikam.

  To je jeden z nejvážnějších omylů prezidenta Havla. Jistě, takové ministerstvo by byl nesmysl. Jenže se společenským klimatem to je podobné jako s květinami na zahrádce: květy si nevynutíme žádnou "přímou akcí". Můžeme jen pečlivě hnojit, zalévat, okopávat a plít - a pak, možná, jednou bude zahrádka plná květů.

  Společenské klima také nemůžeme přímo změnit politicky, tedy mocenským zásahem, ani káráním. Měnit můžeme jen instituce. Musíme pečlivě dbát, aby plnily svoje určené role, aby se mezi nimi dodržovaly formální vztahy. Příklad? Jeden z rozšířených polistopadových mýtů praví, že dnešní neutěšený stav etiky podnikání způsobilo 40 let komunismu. Ve skutečnosti se setkáme se stejnými jevy - spekulacemi, tunelováním, korupcí - před 120 lety, v době hluboké jednoty "oltáře a trůnu", v čase rozkvětu akciových společností a začátku činnosti burzy. Bez specializovaných institucí se totiž podnikání od spekulací odlišit nedá - a naše instituční uspořádání je stejně děravé jako za Rakouska-Uherska. Když Reagan v USA omezil kontrolu nad bankami, měli tam za pár let solidní bankovní krizi - a nepotřebovali na to 40 let komunismu.

  Havel a transcendentno

  Václav Havel se v mnoha svých projevech dotýkal náboženského zakotvení života člověka, ačkoliv se slovu "náboženství" vyhýbal. Mluvil spíš o "něčem nad námi", o "paměti bytí", o tajemném řádu kosmu. Politika je pro něj službou bližnímu, výrazem odpovědnosti za celek. Pojetí veřejnosti (=souboru bližních) přitom vychází z antické POLIS: politik se pohybuje na trhu, na veřejném místě, tam, kde všichni znají jeho ctnosti. Jeho mravní integrita tvoří základ jeho věrohodnosti. Politik také dokáže nahlédnout “pravdu", a k této pravdě vede obec.

  Tato platónská tradice - velmi živá u Masaryka, Rádla, Kosíka, i Havla - však má odvrácenou tvář, kterou její stoupenci zametají pod koberec. Platónův ideální stát nesnášel politické disidenty: odchylka od zákonů státu znamenala odchylku od Dobra, a trestala se smrtí. Platónský stát prostě předpokládal, že všichni občané sdílejí stejně pojetí DOBRA. To je ovšem v moderní, masové společnosti nesplnitelný předpoklad.

  Moderní společnost je založená na "studených" formálních pravidlech. V liberální teorii se mluví o prioritě práva před dobrem. To u nás chápe skutečně málokdo: je to hlavní důvod, proč je u nás demokracie ochromená. Kdo dodržuje pravidla, patří do hry, byť se nám jeho názory po čertech nelíbí a nepovažujeme je za "dobré". Liberální stát se přece zrodil z touhy zajistit, aby vedle sebe mohli žít lidé, kteří se lišili v tom nejdůležitějším, tj. ve svém vztahu k Bohu. Bez těchto pravidel totiž ve společnosti planou vášně - a po nich "blbá nálada". K polarizaci společnosti přispívá i prezident, který si politické strany vzešlé z demokratických voleb rozdělí na "demokratické" a "nedemokratické" - a s těmi druhými odmítá jednat.

  Politici by se měli starat především o fungující instituční rámec. Regulace kapitálového trhu by pro etiku našeho podnikání udělala mnohem víc než kdyby všichni ústavní činitelé každý večer v televizi vyzývali k poctivosti. Dokáží-li kromě toho svým jednáním předvést, že se ve svém rozhodování řídí i jinými motivy než jen ohledem na vlastní prospěch, zviditelňují vertikálu, která proráží běžný politický provoz.

  Politik, který však nechce přijmout omezení vyplývající z jeho role a rád by, v roli karatele a nabádatele, jako mravní reformátor ovlivnil společenské klima přímo, problematizuje obě role. Mravní reformátor je totiž přesvědčivý jenom v odporu proti svévoli moci. Nutnost dělat kompromisy, v politice nezbytná, přece zabraňuje ostře vyhraněným postojům, bez nichž je poselství mravního reformátora "rozmazané". Václav Havel svým setrváním v úřadě chtě nechtě legitimizoval politiku "divokého Východu", kterou vládní koalice po léta prováděla. Jeho kritika vlády, jejíž důležitou součástí po celou dobu byl, pak přirozeně vzbudila u řady občanů rozpaky, u příznivců ODS intenzivní pocit nespravedlnosti.

  Pro, nebo proti?

  Je pravděpodobné, že bude-li Václav Havel kandidovat na prezidenta, bude zvolen. Záleží tedy v podstatě pouze na něm. Jeho projev před Parlamentem, v němž ODS a Václava Klause nepřímo ostře kritizoval, volbu sice zkomplikuje, ale asi nezmaří.

  Pro stabilitu státu by však bylo dobré, kdyby s rolí, kterou si vybere, přijal i omezení, která z ní vyplývají. Jako intelektuál na Hrádečku by se mohl vyjadřovat svobodněji, ostřeji - a čitelněji. Takový hlas je dnes třeba stejně jako před lety. Jako prezident na Hradě si však musí, chce-li státu prospět, uložit jistý půst a vůči vládě se chovat loajálně. Obojí sloučit nelze. Konflikt, který z pletení obou rolí vyplývá, otřásá státem v základech.

  Dnešní situace, kdy prezidentova znělka oznamující jeho Hovory z Lán přejde na orchestrálku před veršem "dokud Země bude kulatá, na chudáky bude bohatá" - zřejmě aby pan prezident nebyl nařčen z levičáctví - zavání schizofrenií. A to je škoda.

  (Psáno 17. prosince 1997)


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|