pátek 6. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Česko-německé vztahy:
 • Theo Waigel, Sládkův bavorský spojenec (Andrew Stroehlein)
 • Sládek's Bavarian Ally (Andrew Stroehlein) Výstava v Praze:
 • Příspěvek k dějinám česko-německého neporozumění (Tomáš Pecina) O dvojích cenách v ČR:
 • Hostinský z Milína (Jiří Jírovec) ČR a NATO:
 • Dopis amerického senátora Johna Ashcrofta s námitkami proti rozšiřování NATO
 • Vraťte mi nepřítele: ČR a NATO (Jiří Jírovec) Sdělovací prostředky:
 • Proč by stát neměl mít dohled nad internetem (Vladimír Myslík) MV ČR informuje:
 • Policejní prezident Tomášek protestuje proti tomu, co vidí jako politické zasahování budoucí vlády ČSSD do personální politiky policie Nový časopis:
 • Časopis Hurontaria na Internetu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis amerického senátora Johna Ashcrofta s námitkami proti rozšiřování NATO

  Date: Wed, 4 Mar 1998 15:02:23 -0500

  To: jfuchs@sprynet.com

  Vážená internetová přítelkyně,

  Děkuji vám, že jste se se mnou dopisem podělila o vaše názory na rozšiřování Severoatlantického společensví. Vaše znalosti o této důležité zahraničně-politické otázky mi pomohly při hodnocení politiky, která pomáhá realizaci národně-bezpečnostních zájmů Spojených států.

  Rozklad Sovětského svazu po roce 1989 znamenal ukončení studené války. Byl triumfem svobody a volného podnikání nad diktaturou a příkazním hospodářským systémem. Po celou dobu tohoto konfliktu hrálo NATO ústřední roli při odstrašování sovětské agrese a při prosazování bezpečnostní spolupráce mezi západními demokraciemi. Obrana území západní Evropy byla původní misí Severoatlantického společenství. NATO spolnilo tento úkol s nesporným úspěchem.

  Nyní, kdy už studená válka skončila, NATO čelí složitému úkolu, jak definovat cíle bezpečnostní politiky pro jednadvacáté století. Rozšiřování NATO samo o sobě není náhražkou za konkrétní úkoly. Debata o tom, zda má být do NATO včleněno Polsko, Maďarsko a Česká republika, by se měla soustředit na obecnější cíle, totiž na udržování silné a efektivní aliance v nadcházejících desetiletích.

  Prezident Clinton učinil rozšíření NATO prioritou a je pravděpodobné, že letos na jaře bude o rozšíření Severoatlantického společenství hlasovat Senát. 16 dosavadních členských zemí NATO bude muset jednomyslně schválit členství všech nových členských zemí, každé z nich jednotlivě. Tato jednání mají skončit letos brzo, aby mohly být nové členské země přijaty do NATO v roce 1999 - v roce padesátého založení aliance.

  Obě strany v debatě o rozšiřování NATO předkládají přesvědčivé argumenty. Posílení demokratických reforem, rozšiřování amerického vlidu do střední a východní Evropy, zajišťování bezpečnosti nových demokracií - to jsou všechno potenciální kladné důsledky rozšíření NATO. Avšak cena za rozšíření bezpečnostních závazků na nové země, ať už jde o americké životy či o peníze, vyžaduje střízlivé zhodnocení rizik, která rozšířením NATO vznikají.

  Nejdůležitější otázka, týkající se rozšíření NATO, je spojena s budoucím důvodem existence této aliance. Pokud nebude americké vedení v NATO disciplinované a  jasné, v budoucnosti bude efektivnost této důležité organizace ochromena. Během dvou různých slyšení před senátním výborem pro zahraniční vztahy jsem požádal ministryni zahraničních věcí Madeleine Albrightovou, aby definovala budoucí úkoly Severoatlantického společenství, a to zejména pro případ, kdy už NATO nebude jako dosud jen hájit území západní Evropy, ale promění se v organizaci, která bude prosazovat zájmy svých členských zemí - zájmy, které se možná budou týkat i oblastí jako je Blízký Východ či Střední Amerika.

  Ministryně Albrightová při obou příležitostech odpověděla, že v budoucnosti skutečně bude NATO prosazovat tyto zájmy, sahající mimo oblast členských zemí Severoatlantického společenství. Neobyčejně mě znepokojilo, že ministryně Albrightová nebyla schopna realisticky definovat, kde budou hranice těchto zájmů. Na jiných fórech uvedla, že NATO by se mělo rozvinout v "sílu pro mír", která by púsobila od Blízkého východu až po střední Afriku.

  Obávám se, že tak rozsáhlé úkoly ohrožují budoucnost aliance s tak významnými historickými zásluhami. Bez jasného definování své role v období po ukončení studené války by se NATO nestalo ničím jniným než jen jakýmsi mini-OSN s trvale připravenou armádou pro špatně definované mírové akce. Jak jsme toho byli svědky v Bosně - kterážto operace stála od roku 1996 Spojené státy více než 6 miliard dolarů - potenciálně nekonečné mírové operace odčerpávají cenné finannčí zdroje z už tak vážně seškrtaného obranného rozpočtu.

  Jak zvažuji argumenty týkající se rozšiřování NATO, prosím, buďte ujištěni, že budu podporovat americkou politiku tak, aby i nadále existovalo silné Severoatlantické společenství, jehož účel je jasný a dosažitelný a v němž každý člen je spojencem, který se přímo podílí na činnosti organizace.

  Děkuji vám ještě jednou, že jste se spojili s mým úřadem. Prosím, neváhejte se se mnou kdykoliv v budoucnosti znovu spojit v otázce rozšiřování Severoatlantického společenství i v jakékoliv jiné věci.

  S pozdravem

  Senátor John Ashcroft  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|