pátek 6. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Česko-německé vztahy:
 • Theo Waigel, Sládkův bavorský spojenec (Andrew Stroehlein)
 • Sládek's Bavarian Ally (Andrew Stroehlein) Výstava v Praze:
 • Příspěvek k dějinám česko-německého neporozumění (Tomáš Pecina) O dvojích cenách v ČR:
 • Hostinský z Milína (Jiří Jírovec) ČR a NATO:
 • Dopis amerického senátora Johna Ashcrofta s námitkami proti rozšiřování NATO
 • Vraťte mi nepřítele: ČR a NATO (Jiří Jírovec) Sdělovací prostředky:
 • Proč by stát neměl mít dohled nad internetem (Vladimír Myslík) MV ČR informuje:
 • Policejní prezident Tomášek protestuje proti tomu, co vidí jako politické zasahování budoucí vlády ČSSD do personální politiky policie Nový časopis:
 • Časopis Hurontaria na Internetu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Příspěvek k dějinám česko-německého neporozumění
  Rozhodně si nechte ujít: Výstava Češi - Němci - sousedství

  Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí uspořádal v Clam-Gallasově paláci v pražské Husově ulici výstavu nazvanou Češi - Němci - sousedství, s podtitulem "Přehled vývoje vztahů za 1000 let s důrazem na XX. století."

  Formát výstavy je jednoduchý: leporelo přibližně deseti černobílých panelů, na nichž kromě několika ilustračních fotografií zabírají veškeré místo texty. Už z toho vyplývá, že vlastně nejde o výstavu v pravém slova smyslu, spíš o propagandistický leták přenesený do nástěnné podoby.

  Pokud vyčítáme Sudetoněmeckému krajanskému sdružení extrémismus, ideologickou předpojatost a prvoplánovost argumentace, je třeba objektivně uznat, že argumenty sudetoněmeckých lídrů jsou ve srovnání s tím, co předvedli vystavovatelé v Clam-Gallasově paláci, kvintesencí objektivity a dobrého vkusu. Výstava v podstatě neargumentuje, omezuje se na teze, jež "podepírá" výroky autorit (Roman Herzog, Václav Havel, Ferdinand Seibt apod.).

  Způsob této argumentace lze přiblížit na pasáží, zabývající se vztahy Čechů a Němců na začátku století. Titulek zní "Dokumenty z té doby hovoří jasně" a po něm následují tyto dva odstavce:

  Hrabě Thun v r. 1911 před svým jmenováním místodržitelem upozornil, že "...českým Němcům nejsem vhod, vědí, že nejsem srozuměn s jejich nespravedlivou českou politikou... úplně jim chybí vůle dospět k národnímu smíru."

  Kníže Ferdinand Lobkowicz ukončil jednání o česko-německém vyrovnání "Němci nyní své požadavky vskutku stále více stupňují -- což znamená, že vinu za ztroskotání každého pokusu o národní smír nesou tentokráte Němci.

  Tečka, nic víc. To byly dobové "dokumenty, které hovoří jasně."

  Zvláštní pozornost věnují propagandisté Kruhu démonizaci Sudetoněmeckého krajanského sdružení. Zatvrzelost tohoto spolku dokazují mj. dopisem Franzi Neubauerovi, jenž obsahuje následující formulaci: "Sám musíte cítit, že život dávno překonal studenoválečnické manýry, že Vás Vaše 'sudetoněmecká ideologie' odsunula na periferii německého politického života..." Osobně házím korespondenci podobného druhu do koše, ať skutečného nebo elektronického. Jak vyplývá z údajů Kruhu, dr. Neubauer na 29 dopisů a telegramů odpověděl desetkrát -- říkám si, jak obrovská musí být trpělivost toho člověka...!

  Závěrečná výzva, již autoři výstavy adresují spolku Sudetendeutsche Rückkehr e.V. je vskutku pojata v duchu zásady finis coronat opus: "Vzkazujeme těmto -- podle Petera Bechera -- dinosaurům studené války: Vaše doba dávno pominula. Vraťte se do hrobu!"

  Adresujme podobnou výzvu i samotným autorům výstavy a snažme se věřit, že český extrémismus, jejž Kruh reprezentuje, nedostane v následujících letech oficiální posvěcení. Argumenty sudetoněmeckých špiček jsou totiž velmi nepevné (viz kupř. tato oficiální stránka SdL), a jen velmi slabá protiargumentace, taková, jakou jsme viděli v Clam-Gallasově paláci, by jim dokázala dodat brizanci.

  Výstava potrvá do 8. března, takže kdo má chu» tuto biafru českého výstavnictví shlédnout na vlastní oči, měl by si pospíšit.

  Tomáš Pecina, Praha 4.3.1998  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|