středa 11. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: ČR, EU a Německo:
 • Václav Havel a "kmenový stát"(Andrew Stroehlein)
 • A tribal state (Andrew Stroehlein) Česká politika:
 • Britské listy jsou zaujaté: není pravda, že nynější český parlament či vláda nemají mandát (Tomáš Koukolíček)
 • Jde o přirozené právo a úsudek zdravého rozumu: Parlament musí mít s občany platný kontrakt na základě předem dohodnutých faktů, pro něž byli poslanci zvoleni. To je ten mandát. (Jan Čulík) ČR, řády a NATO:
 • Solana versus Škvorecký (Jiří Jírovec)
 • Rozšiřování NATO: O krysách a lidech (Jiří Jírovec) Dvojí ceny v ČR:
 • Ještě jednou k dvojím cenám: polemika s Jiřím Jírovcem (Petr Paleta) Média: spolehlivost zpravodajství TV Nova:
 • Případ Kavan (Ivan Hora, Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jde o přirozené právo a úsudek zdravého rozumu:

  Parlament musí mít s občany platný kontrakt na základě předem dohodnutých faktů, pro něž byli poslanci zvoleni. To je ten mandát

  Nechci za každých okolností vnucovat České republice britské zvyklosti. Jsem ale přesvědčen, že české ústavní zákony týkající se vládní krize, rozpouštění parlamentu a vypisování předčasných voleb jsou silně nedokonalé a neodpovídají zdravému rozumu a přirozenému právu.

  Vyjde-li v Británii najevo vážný skandál, týkající se vlády, záležitost se okamžitě začne podrobně rozbírat na půdě parlamentu. Právě parlament je totiž základním zákonodárným sborem. (Když se vyvalily loni na podzim skandály týkající se ODS, které vedly ke Klausově rezignaci, příliš se o věci v českém parlamentě nedebatovalo.)

  Vyjde-li tedy v Británii najevo, že se vláda prohřešila tak vážným finančním skandálem, a lhaním veřejnosti (obojí postihlo Klausovu vládu), okamžitě hlasuje Dolní sněmovna o důvěře vlády. Pokud tuto důvěru nezíská, a v případě skandálů ODS by ji žádná britská vláda nezískala, parlament je rozpuštěn a co nejdříve se konají nové všeobecné volby.

  Je to tak logické a spravedlivé a řádně to respektuje názory občanů - voličů.

  V ČR se však bohužel od loňského listopadu a prosince podivně flikuje situace. Nikdo nevysvětlil, proč se po pádu Klausovy vlády nemohly konat všeobecné volby okamžitě a proč vznikla náhražková vláda, která to má doklepat až do předčasných červnových voleb.

  Proč nemá nynější parlament mandát?

  Byl volen ve zcela jiné situaci, kdy nebyly známy závažné skutečnosti o podvodech v politických stranách, které známy nyní jsou.

  Jste přesvědčen, pane Koukolíčku, že kdyby voliči věděli o ODS a o ODA tolik, co o těchto stranách vědí nyní, že by pro ně v roce 1996 hlasovali v takovém počtu, jak se to skutečně stalo? Už tehdy ale jednaly tyto české politické strany vůči voličům nepoctivě.

  Lhaní v politice je nepřípustné. Vyjde-li najevo, že politická strana lhala, nebo se snad dokonce pravděpodobně podílela na činnosti, která je trestná, výchozí situace, jaká byla při všeobecných volbách, už neplatí. Poslanci ztratili mandát.

  Politika je otázka důvěry. Poslanci musejí během funkčního období pracovat podle slibů, které dali před volbami voličům.

  Pokud se ukáže, že předvolební sliby či jiné chování politických stran bylo založeno na lžích, smlouva, která byla uzavřena mezi voličem a poslanci je anulována a je nutno začít znovu, novými volbami.

  Nebo si snad, pane Koukolíčku myslíte, že poslanci, protože byli jednou zvoleni, mají právo vykonávat svou funkci až do ukončení volebního období, bez ohledu na to, že se ukáže, že smlouva, kterou uzavřeli s voliči, byla třeba podvodná?

  Proč myslíte, pane Koukolíčku, že se v ČR budou konat v červnu všeobecné volby? Je to snad proto, že o tom rozhodl český parlament v důsledku nějakého svého vrtochu?

  Anebo je to proto, že se i v ČR uznává, že původní smlouva mezi voliči a poslanci, uzavřená ve volbách v roce 1996, nebyla založená na pravdomluvnosti?

  Jan Čulík


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|