středa 11. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: ČR, EU a Německo:
 • Václav Havel a "kmenový stát"(Andrew Stroehlein)
 • A tribal state (Andrew Stroehlein) Česká politika:
 • Britské listy jsou zaujaté: není pravda, že nynější český parlament či vláda nemají mandát (Tomáš Koukolíček)
 • Jde o přirozené právo a úsudek zdravého rozumu: Parlament musí mít s občany platný kontrakt na základě předem dohodnutých faktů, pro něž byli poslanci zvoleni. To je ten mandát. (Jan Čulík) ČR, řády a NATO:
 • Solana versus Škvorecký (Jiří Jírovec)
 • Rozšiřování NATO: O krysách a lidech (Jiří Jírovec) Dvojí ceny v ČR:
 • Ještě jednou k dvojím cenám: polemika s Jiřím Jírovcem (Petr Paleta) Média: spolehlivost zpravodajství TV Nova:
 • Případ Kavan (Ivan Hora, Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Adresa Britských listů je zde.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University)
 • Časopis Neviditelný pes, který vydává Ondřej Neff, je na adrese http://pes.eunet.cz.

  Upozornění: v archívu Britských listů jsou nyní k dispozici tematicky uspořádané články, zveřejněné v BL v letech 1996 - 1997.

  Měsíčník Nová přítomnost je nyní k dispozici na síti.


  Co je nového v České republice

 • ČSSD se zjevně zalekla Havlovy kritiky (i když to popírá), vzdala se referenda o vstupu do NATO a doporučila svým poslancům, aby hlasovali pro vstup ČR do NATO. Předseda klubu ČSSD Stanislav Gross pravil, že se mnohokrát jeho strana pokusila prosadit referendum o vstupu do NATO, ale holt to bylo odmítnuto. Dodává nyní, že "sociální demokracie nikdy netvrdila, že podmínkou pro vstup do NATO je referendum." (?) Dodatečné referendum ČSSD prosazovat nebude. Prý tento obrat v politice není reakcí na pokles volební podpory ČSSD, ani na kritiku prezidenta Havla. - (Ondřej Neff označuje Kavanův dotaz Solanovi v parlamentě, který kritizoval Václav Havel, v dnešním Neviditelném psu za "provokaci". To se nyní bude Neviditelný pes vracet k terminologii Rudého práva z komunistické éry, kdykoliv někdo řekne něco nevládního? Moc demokratické to tedy není, označovat názory, s nimiž nesouhlasím, za provokaci.)

 • Volební podpora ČSSD podle IVVM poklesla za poslední měsíc o 4 procenta na 25 procent, podpora Unie svobody stoupla na 13 procent, ODA má jen jedno procento hlasů, ODS deset procent, KDU-ČSL a KSČM po osmi procentech a  SPR-RSČ 5,5 procenta.

 • Představitelé Romské občanské iniciativy (ROI) uvádějí, že by se prý v nejbližší době by se mohlo z České republiky odstěhovat až 10.000 Romů. Byly by to hlavně bohaté romské rodiny s kvalifikací a se zaměstnáním. Činitelé ROI Ivan Veselý poradce ministra práce a sociálních věcí pro romskou problematiku Ladislav Body to konstatovali po úterním jednání romských zástupců s právní poradkyní helsinského výboru Kongresu USA Erikou Schlagerovou. Romové chtějí z ČR odejít, protože se tam necítí bezpeční. Právní poradkyně Schlagerová se v Ostravě setkala s asi 50 zástupci romských organizací z celé ČR.

 • Novým předsedou poslaneckého klubu Unie svobody se v úterý stal Pavel Pešek, který v této funkci nahradil Jana Rumla. Ten se chce věnovat stranické práci. Místopředsedy klubu se stali Jiří Honajzer a Hana Marvanová, členy předsednictva ještě Eduard Bureš a Milena Kolářová.

 • České úřady podceňují problém bezdomovců, řekl to prezident Evropské federace národních sdružení pracujících s bezdomovci John Evans, který navštívil pražská azylová střediska.

 • Další článek o hokeji:

   Co se žádá od intelektuálů

   Slovo 11. března 1998

   Intelektuálové u nás opět vplouvají do vod moralizování, místo aby poměry, situace, problémy nazývali pravým jménem

   Kdosi řekl nebo napsal, že intelektuál je člověk, který pokazí každou lidovou veselici. O to se naposledy pokusil Jan Čulík ve Slovu a Petr Uhl v Právu svými úvahami o tom, co následovalo po našem hokejovém vítězství na olympiádě. Oba jsou výborní publicisté a Petr Uhl má navíc za sebou osud, v němž prokázal, že za svými názory stojí do hrdla i statků, a má tudíž - na rozdíl od mnoha jiných - morální právo kárat národ. Při vší úctě však je možno na jejich textech ukázat nešvar, kterým mnoho českých intelektuálů trpí už od dob národního obrození.

   Tehdy vznikl moderní český národ a intelektuálové sehráli při jeho znovuzrození úlohu porodní báby. Propadli však představě, že musí plnit také roli guvernantek a mladý národ vychovávat. Byli zmítáni dvěma protikladnými pocity, jež sami vytvořili a pak pěstovali: jednak pocitem stálého ohrožení křehké květinky národní kultury a existence, jednak svatým nadšením nad skvělými vlastnostmi, které si pro znovuzrozený národ vysnili a jimiž ho stále poměřovali. V podstatě si do národa promítli své vlastní obavy a touhy, a protože národ dosti často těmto vysoce morálním ideálům neodpovídal, bylo třeba ho kárat, nebo nad ním naříkat. Český národ se však vyvíjel, jak to v dějinách bývá, nezávisle na pocitech svých guvernantek a plaček a překonal dosud všechny možné katastrofy, režimy, vlády a literární módy.

   Vítězství českých hokejistů v Naganu vyvolalo "v národě" nezřízenou euforii a masové oslavy. Do svátku a lidové veselice se připletli i politikové, protože museli a protože někteří z nich jsou také fandové. A pochopitelně i televize svou dosti bezradnou reportáží o oslavách. Nebylo v tom nic specificky českého. Kdo sleduje sportovní dění, ví, že k podobným veselicím dochází na celém světě. Jsou to snad už poslední spontánní slavnosti a veselice naší doby, která příliš mnoho důvodů k veselení nemá.

   Sociologové, etnologové a kulturní sémiotikové v takových oslavách nacházejí řadu znaků spíše civilizačních než národních. Možná, že si tím masovým výbuchem radosti sublimujeme úzkost, osamělost a strach. Nebo je to realizace obecně lidské potřeby slavit. Nebo také potřeby mít idoly, a to jiné než ty, které se nám denně vnucují v médiích v roli politických vůdců. Máme naříkat nad národem kvůli několika rozbitým flaškám? A co měla tato veselice společného s Romy, rasismem, hospodářskou a politickou situací a několika opilci, vyzývající ostatní, aby s nimi křepčili? Nebo opět všechno souvisí se vším?

   Občas se ozve hlas, že intelektuálové zklamali (tj., že neplnili dost odpovědně svou úlohu guvernantky) a že by měli více promlouvat o našich neutěšených poměrech. Zaznívá dokonce z řad politiků, kteří ty neutěšené poměry pomáhali vytvořit. Co se to vlastně od intelektuálů žádá? Snad aby se přidali do chóru mediálních zachránců "pravice", jež jako jediná může zachránit národ? To snad není potřeba: v médiích se tomuto přesvědčování věnuje odborníků a prostoru víc než dost.

   Přitom se zapomíná, že existuje i jiná definice intelektuála: skutečný intelektuál je ten, kdo "říká pravdu". Problém je ovšem v tom, že intelektuál by měl tuto pravdu znát a nebát se ji říct. A protože pravdy, kterých je nám dnes třeba, jsou velmi konkrétní - ekonomické, společenské, politické, kulturní, ekologické - jsou v pozici těchto pravdu říkajících intelektuálů nikoli už moralizující spisovatelé, nýbrž sociologové, ekonomové, ekologové, historikové a politologové. Ovšem takoví, kteří nemají před očima mlhu ideologie, jsou schopni porušit železná pravidla dřevěného jazyka politiky a znovu se rozmáhajícího "jednotného myšlení" a jít proti proudu.

   Nemusíme se bát, že by se takoví intelektuálové u nás nevyskytovali. Většinou, bohužel, opět vplouvají do vod moralizování, místo aby poměry, situace, problémy nazývali pravým jménem a politiky například poměřovali podle jejich skutků. Je velkým omylem předpokládat, že moralistické guvernantství národa je nějakým východiskem z naší krize. A když moralizují ti, kteří jsou za krizi spoluodpovědni, ocitáme se na hranici absurdní komiky. Tito moralizátoři jen dokazují, že jsou nezodpovědní, že žádné východisko neznají a že nemohou nabídnout nic než plytké politické heslo a moralizující frázi.

   Josef VÁLKA

   Přednáší na katedře historie FF Masarykovy univerzity v Brně


  Poznámka JČ: Nepromítám do národa žádné svoje vlastní moralizující představy, jen v Británii koukám kolem sebe a srovnávám. Dobré i špatné. - Poukazoval jsem na to, že zástupná jásající reakce nad nyní už jistě pozapomenutým naganským hokejovým vítězstvím byla přehnaná a až gottwaldovsky jednolitá. Zdůraznil jsem, že někdy lidi v ČR nemají schopnost řádně posuzovat, co má v globálním měřítku a pro jejich budoucnost skutečný význam. (Je škoda, že ani pan Válek se neubrání a nacionalisticky používá slova "náš", "naše" zástupně za objektivní výraz "český". Taky je škoda, že propadá zbytečným metaforám ("vplouvání do vod moralizování"), píše trochu mnohomluvně a v článku není příliš mnoho nového.)


  Výběr textů z posledních dní:

 • Silnice E 55: tam jsou dnešní česko-německé vztahy (Andrew Stroehlein)
 • Havel? Jistě, ale... (Václav Žák)
 • Vývoz zbraní z ČR: Praha, Alžír, Brusel (Andrew Stroehlein)
 • Jak bude vypadat předvolební kampaň V ČT? Špatný zákon zajistí špatné předvolební pořady? (Jan Čulík)
 • Theo Waigel, Sládkův bavorský spojenec (Andrew Stroehlein)
 • O dvojích cenách: Hostinský z Milína (Jiří Jírovec)
 • Dopis amerického senátora Johna Ashcrofta, vyjadřující pochybnosti o rozšiřování NATO
 • Vstoupí středoevropské země do EU jen jako druhořadí členové? (Andrew Stroehlein)
 • Můžete přijít o hlasovací právo! (Andrew Stroehlein)
 • Americký senát schválil přičlenění středoevropských zemí k NATO, informace o námitkách senátorů (New York Times)
 • Rozšiřování NATO do střední Evropy je krátkozraká, nepromyšlená tragédie (dánský politolog Michael Andersen)
 • Duální rozhlasový a televizní systém, televize Nova a článek v Respektu (Milan Šmíd)
 • Svědectví bývalého šéfredaktora Sunday Times Andrew Neila o diktátorských metodách mediálního magnáta Ruperta Murdocha, majitele Sunday Times
 • Svoboda projevu ohrožena: Mediální multimilionář Rupert Murdoch zakázal vydání knihy bývalého britského guvernéra Pattona o Honkgongu
 • Kultura zbabělství: co dělat, aby si lidi i v dnešní době zachovali svobodu projevu. Argumentace Timothy Gartona Ashe, velmi aktuální i pro novináře v ČR
 • Využijme vlasteneckého vítězství "zlatých hochů z Nagana" k propagaci českých výrobků v zahraničí (Jan Čulík)
 • První dvě romské rodiny dostaly v Británii asyl - rozhovor s britskou odbornicí na přistěhovaleckou problematiku (Jan Čulík)
 • Ukradené Fronta, ukradené Právo (Jiří Vančura, Listy č. 1/1998)
 • Ještě k tomu hokeji: Bij Slováka do hlavy a jiné poznámky (Jiří Jírovec)
 • Britská vláda usiluje o stimulování vzdělávací revoluce, aby země ekonomicky přežila. Co vláda česká? (Jan Čulík)
 • Prestiž BBC pramení z neposkvrněné historie a jasné vize (Ivan Kytka
 • Dvojí ceny pro domácí a pro cizince: Jděte do muzea (Andrew Stroehlein)
 • Zástupné jásání nad hokejovým vítězstvím v  Naganu (Jan Čulík)
 • Západ má zájem o Irák kvůli jeho ropě - proč to nikdo neřekne nahlas? (Independent on Sunday)
 • Další český skandál: počkejte, neobracejte stránku (Andrew Stroehlein)
 • Nemocní a umírající v bagdádských nemocnicích - otřesná reportáž listu Guardian
 • O popravě Karly Faye Tuckerové v Texasu: Přestaňte se chovat jako lidi (Jiří Jírovec)
 • Napsala to ČTK, tak to musí být pravda (Andrew Stroehlein)
 • Umořme Saddáma Husajna ofenzívou bohatého kapitalismu, nikoliv ekonomickými sankcemi a nesmyslnými leteckými útoky (The Times)
 • Přijetí středoevropských zemí do NATO by nemělo být automatické (Los Angeles Times)
 • USA a Británie se před půl druhým rokem pokusily o atentát proti Saddámovi - a další analýzy postoje Západu vůči Iráku
 • Česko-německé vztahy: k příspěvkům Matthiase Roesera. Jde o kompetenci české vlády (Jiří Jírovec)
 • Nový ředitel České televize Jakub Puchalský je z BBC - co je to za instituci?(Jan Čulík)
 • Je rozumné zasáhnout vojensky proti Iráku? Z britské veřejné diskuse
 • Čtyřicet let pozadu? "Naši" Romové a "naši" Němci (Andrew Stroehlein)
 • Diskuse o česko-německých vztazích pokračuje: německý historik Matthias Roeser zajímavě reaguje na předchozí příspěvky Stroehleinovy, Jírovcovy a Zemanovy
 • Děláme něco proti krizi české identity v dnešním světě? (Ivan Kytka, Česká televize)
 • Může ČR příjmy z turistiky dohnat a předehnat Rakousko? (Vratislav Kuska)
 • Česká politika: strany jsou sice zdiskreditovány, ale deset procent podpory jim pro důchod vždycky zůstane? (Andrew Stroehlein)
 • "Je to pro vás dobré" (New York Times ironicky o ČR, o rozšiřování NATO a o Clintonovi)
 • Pokračuje diskuse o česko-německých vztacích (Stroehlein k Roeserovi, v tomto čísle BL též reakce Aleše Zemana, Jiřího Jírovce)
 • SEBEVĚDOMÍ JE ZÁKLAD SVOBODY. Významná diskuse o roli sdělovacích prostředků a školství při pěstování kritického myšlení, vysílaná Svobodnou Evropou. Ivan Kytka, Ondřej Hausenblas, Jan Čulík
 • To, že Ústavní soud odmítl stížnost sládkovců na volbu prezidenta republiky, je velmi znepokojující (Andrew Stroehlein)
 • Tošovského vládní prohlášení mohl napsat Lubomír Štrougal - analýza (Jiří Jírovec')
 • O Franzi Neubauerovi a českých politicích: Stále horší a stále víc pošetilé (Andrew Stroehlein, v tomto čísle najdete také reakci historika Matthiase Roesera)
 • Poznámky Ivana Kytky k politické scéně, k novinářství, k Viktoru Koženému
 • Bigotnost a xenofobie v ČR potvrzeny? 82 procent Čechů si nepřeje, aby Češi v zahraničí směli hlasovat v českých volbách (JČ)
 • Film Titanic překonává všechny rekordy. Proč? (Jan Čulík)
 • O novém šéfovi ČT Jakubu Puchalském
 • Dopis nově zvolenému prezidentu Havlovi (Andrew Stroehlein)

 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|