čtvrtek 26. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Česká republika:
 • Naléhavá výzva vědcům: je nutno vytvořit silnou vědeckou lobby! (Čeští biologové) Nacionalismus a Evropa:
 • Kosovo: Poznámky z jednoho londýnského semináře o tom, co dnes skutečně rozděluje Evropu (Andrew Stroehlein)
 • Kosovo: Notes from a Seminar in London Showing What Really Divides Europe Today (Andrew Stroehlein) Tony Blair, Francie a Evropská unie:
 • Tony Blair apeloval v Paříži na Francouze, aby oživili Evropu, vytvořili řádné demokratické struktury a přijali jeho "třetí cestu" Velká Británie:
 • Rasismus v britském Liverpoolu Politika v ČR:
 • Kolik vás ještě zbývá (Jiří Jírovec) Oznámení:
 • Nezávislí chtějí více podporovat Čechy v zahraničí
 • Zprávy Památníku zahraničních Čechů
 • Demokratická unie podporuje pravicové strany do voleb proti postkomunistickým seskupením  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tony Blair apeloval v Paříži na Francouze, aby oživili Evropu, vytvořili řádné demokratické struktury a přijali jeho "třetí cestu"

  Tony Blair promluvil dobrou francouzštinou ve francouzském národním shromáždění. Apeloval na francouzské politiky, aby oživili evropský projekt přijetím jeho "třetí cesty" - jina totiž riskují, že evropští občané ztratí zájem o další integraci evropského kontinentu.

  Pravicoví poslanci francouzského parlamentu Blairovi silně tleskali, když konstatoval: "Žijeme ve světě, v němž je jistě láska k ideálům důležitá, ale propadnutí ideologii může být fatální."

  Blair požadoval užší integraci Evropské unie v některých oblastech, v jiných, jako je zdravotnictví a školství, však prosazoval rozrůzněnost. "Buďme hrdi na naši různorodost, ať žije subsidiarita (rozhodování na místní úrovni, v jednotlivých zemích). "Vive la subsidiarité!" zaznělo celým francouzským parlamentem a jeden gaullistický poslanec zvolal: "Bravo!"

  Hlavním jádrem Blairova projevu však bylo, že Evropská unie si musí před rozšířením a prohloubením svých institucí vytvořit politický systém, jehož politikové se budou muset plně zodpovídat občanům. Viz komentář Andrewa Stroehleina na totéž téma, v článku zabývajícím se poučením z Le Pena, ve včerejších Britských listech.

  "Rád bych vznesl varovná slova," řekl Blair. "Máme hospodářský rámec pro Evropskou unii. Potřebujeme nyní politický rámec, který bude dramaticky daleko relevantnější a bude daleko více ve styku s občany než nynější systém."

  Blair varoval, že politikové ztrácejí přímý kontakt s názory a s pochybnostmi "obyčejných lidí". Hovořil podobně, jako mluvíval John Major, který často kritizoval vládnoucí elitu Evropské unie. "Existuje politický deficit, který naši občané pociťují velmi ostře," řekl Blair. Dodal: "Měli jsme odvahu vytvořit Evropskou unii. Mějme nyní odvahu ji zreformovat." Požadoval, aby dostal štrasburský parlament daleko větší pravomoci a aby evropská Rada ministrů reagovala daleko operativněji na požadavky občanů.

  Blair dále zdůraznil: "Plně sdílím myšlenku evropského sjednocení. Jsem podle instinktu internacionalista. I kdybych jím ale nebyl, byl byl internacionalistou v důsledku realismu." Požadoval, aby Francie spolupracovala těsněji s Británii v několika průmyslových oblastech, zejména ve zbrojařském průmyslu, aby dokázala Evropa lépe konkurovat Spojeným státům.

  Pravicoví poslanci Blairovi divoce tleskali, když hovořil o tom, že by politika neměla být omezována žádnými ideologickými, předem danými poučkami a že by nemělo existovat žádné předem dané veto ohledně metod, jak dosáhnout realizace základních hodnot.

  "Důležité je to, co funguje," řekl Blair. "Pokud nezaujmeme tento postoj, dostaneme se do pasti změn. Změny nás ochromí a způsobí nám porážku," uvedl.

  Naopak Blairovo vysvětlení, že jde o "modernizaci za určitým účelem", že je to modernizace založená na solidaritě, spravedlnosti, svobodě, toleranci a rovné příležitosti pro všechy", vyvolalo potlesk od levicových poslanců ve francouzském parlamentě.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|