čtvrtek 26. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Česká republika:
 • Naléhavá výzva vědcům: je nutno vytvořit silnou vědeckou lobby! (Čeští biologové) Nacionalismus a Evropa:
 • Kosovo: Poznámky z jednoho londýnského semináře o tom, co dnes skutečně rozděluje Evropu (Andrew Stroehlein)
 • Kosovo: Notes from a Seminar in London Showing What Really Divides Europe Today (Andrew Stroehlein) Tony Blair, Francie a Evropská unie:
 • Tony Blair apeloval v Paříži na Francouze, aby oživili Evropu, vytvořili řádné demokratické struktury a přijali jeho "třetí cestu" Velká Británie:
 • Rasismus v britském Liverpoolu Politika v ČR:
 • Kolik vás ještě zbývá (Jiří Jírovec) Oznámení:
 • Nezávislí chtějí více podporovat Čechy v zahraničí
 • Zprávy Památníku zahraničních Čechů
 • Demokratická unie podporuje pravicové strany do voleb proti postkomunistickým seskupením  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • N E Z Á V I S L Í

  politické hnutí

  Mezibranská 11, 110 00 Praha 1

  tel.: 22210322

  Z jednání Republikové rady Nezávislých 24.3.1998

  Na základě zprávy místopředsedy J. Horáka o jednáních v USA, která probíhala v minulém a v tomto týdnu, bude NEZ opakovaně definovat vztah a podporu zahraničním krajanům. Základem je Všeobecná deklarace lidských práv, přijatá Valným shromážděním Spojených národů 10.12.1948.

  Republiková rada zmocnila předsedu J. Mrázka, aby oslovil představitele studentů a vyzval je ke spolupráci s NEZ, zvláště při prosazování změny volebního zákona ve prospěch krajanů v cizině

  RR pověřila místopředsedu J. Nováka k jednání s komisí PSP ČR pro sdělovací prostředky o možnostech rovnoprávného přístupu politických stran a sdružení do sdělovacích prostředků.

  K integračnímu jednání politických subjektů, které proběhne v tomto týdnu, vydala RR usnesení, kterým pověřila Grémium RR NEZ pokračovat v integračních jednáních s dalšími politickými subjekty a stanovila podmínky, které budou při těchto jednáních uplatňovány.

  Praha 24.3.1998

  Ing. Jiří Novák

  Místopředseda NEZ
  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|