pondělí 20. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Česká televize:
 • Rozhovor s Ivanem Kytkou, novým šéfem zpravodajství ČT: Je na tom zpravodajství ČT pod novým vedením ještě hůř než dřív?
 • "Kytka je ODRODILEC!" Někteří lidé považují myšlenky ze zahraničí za podezřelé (Andrew Stroehlein)
 • Foreign Ideas Seen by Some as Suspicious (Andrew Stroehlein)
 • Změny v ČT (Petr Jánský)
 • Aréna minulou středu: Kdo je větší demagog? (Jan Lipšanský¨)
 • Česká televize a Demokratická unie Tunisko:
 • Návrat do socialismu?
 • Tunisští "Všichni dobří rodáci" návrat ke stalinismu. Úryvek z knihy Mustafa Tlilliho "Lví hora"  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • Rozhovor s Ivanem Kytkou: Je zpravodajství České televize pod novým vedením ještě horší než dříve?

  Přišlo několik dopisů, vyjadřující nespokojenost nad zpravodajstvím České televize, pod vedením nového šéfa zpravodajství, Ivana Kytky. Jeden čtenář vyzývá, abychom v Britských listech zahájili debatu o kvalitě a formátu nynějších Událostí. Rád zveřejním příspěvky, které k tomuto tématu zašlete.

  Argument Petra Jánského, publikovaný v těchto Britských listech (viz níže), že snad Ivan Kytka neměl vysílat parlamentní rozpravu o vstupu ČR do NATO, protože se tak dostalo prostoru hlavně argumentům republikánů a komunistů, je absurdní. Poslanecká sněmovna je nejvyšším zákonodárným sborem v zemi. Právě v poslanecké sněmovně se musejí debatou řešit nejzávažnější problémy, týkající se české existence. Domnívá se pan Jánský, že měla České televize parlamentní debatu o vstupu ČR do NATO cenzurovat či nevysílat, protože v ní mluvili hlavně republikáni a komunisté? To je nepřijatelný a nedemokratický postup. Kromě toho, přímý přenos debaty z parlamentu o vstupu ČR do NATO byl poprvé v historii takových přenosů doplňován a konfrontován s diskusí nezávislých odborníků ve studiu.

  Jeden divák sledující Události České televize je charakterizoval jako "špatně poskládané okresní zpravodajství". Jiný čtenář Britských listů se domnívá, že užívání jen jednoho hlasatele v Událostech působí příliš oficiózně. Sám se k nové struktuře Události nemohu zatím vyjadřovat, protože videopásky s nahrávkami Událostí dosud nedorazily.

  Předložil jsem však v neděli dopoledne výše zmíněnou kritiku Ivanu Kytkovi. Uvedl: "Já vím, někteří lidé nejsou zvyklí na standart zpravodajství evropských veřejnoprávních stanic. Z principu odmítám dávat ve vysílání prostor - tak, jak to bylo dosud praxí - nepodloženým obviněním, které vypouštějí z úst proti politickým protivníkům představitelé různých českých politických stran. To není politika. Ani nebudu automaticky publikovat prohlášení zveřejňovaná na tiskových konferencích politických stran. Sami rozhodneme, podle profesionálního úsudku, zda jsou nějaké informace z tiskových konferencí politických stran skutečně zprávou, stojící za zařazení do vysílání. Naopak budeme většinou informovat o tom, vyjede-li politik do terénu, do okresů a do regionů a setká-li se tam s obyčejnými lidmi, a co z toho vznikne. Doufám, že se mi podařilo zpřetrhat vazby zpravodajství České televize na jakoukoliv jedinou konkrétní politickou stranu.

  Dávám a budu systematicky dávat prostor ve zpravodajství České televize projevům občanské iniciativy a statečnosti, v regionech, v obcích. Sledovanost Událostí České televize poslední dobou dosti podstatně stoupla, až skoro na 2 milióny diváků, tedy na 20 procent. Odborníci, sledující televizní vysílání, včetně Rady ČT, změny v Událostech chválí a konstatují, že se zpravodajství zlepšilo.

  Chci v Událostech ukazovat, že se v ČR vyplatí být občansky aktivní. Je možné, že se nám dostatečně nedaří jasně vysvětlovat ve vysílání tuto filozofii Událostí. Taky je pravda, že ne každá relace se povede. Ne všichni lidé, pracující pro Události jsou stoprocentní profesionálové. Odmítám obvinění, že jsme prý v České televizi nastolili permanentní revoluci a vyhazujeme spousty lidí, čímž jsme si údajně osazenstvo televize postavili proti sobě. Existuje celá řada lidí, kteří ve zpravodajství pracují velmi dobrým, aktivním a energickým způsobem a jejích práce je přínosem. Já osobně jsem odvolal jediného člověka, a to Otu Černého. Jiná věc je, že redaktoři České televize nejsou vždycky stoprocentně zvyklí na aktivní přístup - ani k divákovi, ani k šéfredaktorovi.

  Nedlouho poté, co jsem začal redigovat Události", pokračoval Ivan Kytka, "mi zavolal jakýsi analytik BIS. Zeptal se: Česká televize už nebude ve zprávách hrát titulky z ranních novin? Vždyť to, co vysíláte, je ekologicko-regionální magazín."

  Ne, pod vedením Ivana Kytky chce Česká televize vysílat ve zprávách zejména to, co se přímo dotýká života lidí. Odvysílají-li Události zprávu o tom, že výkaly z kanalizace poloviny města Kladna vytékají zcela nevyčištěny do povodí a zničily tak rybník, kde se snaží soukromou investicí místní podnikatel chovat kapry, je to závažný modelový příklad, který by měl vést k dalšímu šetření a k legislativní nápravě situace, nikoliv "regionální ekologický magazín,". Odvysílají-li Události zprávu, že byl střelnou zbraní napaden policista v uniformě, není to pokles k bulváru. Necítí snad lidi v České republice, že daná informace je zásadní, protože napadení policisty v uniformě zbraní je vážným útokem proti samotné české státnosti?

  Někteří diváci si stěžují na to, že je prý nyní zpravodajství v Událostech nepřehledné. "Ale my už nebudeme hermeticky oddělovat domácí události od zahraničních," řekl Ivan Kytka. "Zahraniční události mají s domácími spojitost. Vždycky se budeme ptát, jaká je ta souvislost a budeme dělat mezi zahraničními a domácími zprávami paralely. Jestliže odvysíláme informaci o summitu zemí G7 o ekologické kriminalitě, okamžitě se v následujícím šotu podíváme na to, jak vypadá ekologická situace v České republice."

  Otevřeli jsme v minulých dnech nově v televizním zpravodajství celou řadu problémů, pokračoval nový šéf zpravodajství ČT. Začali jsme informovat o práci soudnictví. Vysílali jsme informaci že člen Fondu národního majetku Krčmář dostal pokutu ve výši 350 000 Kč za ilegální zneužívání informací. Na obchodním soudu musel náš tým svést téměř bitvu o to, aby mohl o věci vůbec referovat.

  Česká televize také otevřela kauzu o tom, jak se pašuje do ČR víno údajně jako mošt.

  Potíž je, konstatoval dále Ivan Kytka po více než šesti letech práce v Británii, že lidi v ČR se dnes často neumějí soustředit. Zvykli si na útržkovitou kulturu bulvárních povrchních podnětů. Vidím to, když mluvím s lidmi. Hovoříte k nim o něčem a oni se po dvaceti vteřinách nedovedou soustředit. Vypnou pozornost. Naučili se vnímat povrchní, dráždivé podněty diskotékové hudby a my se jim teď snažíme hrát Mozarta.

  Považuji si za poctu, že proti nám v sobotu zahájila televize Nova kampaň, zdůraznil Ivan Kytka. (Nova se v sobotu pokusila naznačit, že ČT se stala propagandistickým nástrojem sociální demokracie a že se prý Ivan Kytka tajně schází s "bývalým estébákem" Janem Kavanem. - Přitom vím velmi přesně, že postoj Ivana Kytky vůči Janu Kavanovi je ještě daleko kritičtější než můj vlastní postoj, poznámka JČ.)

  Je zřejmé, že mnoha osobním zájmům začínáme šlapat na paty, proto ta kampaň, pokračoval Ivan Kytka. Nepřímé obvinění, že se tajně scházím s "estébákem" Janem Kavanem a že ČT slouží sociální demokracii, je absurdní. Jan Kavan přišel do jednoho studia České televize natočit přenosem rozhovor pro britskou televizi. Při té příležitosti mi přišlo slušné s ním promluvit pár slov.

  Kytka napsal televizi Nova něco v tom smyslu, že jim děkuje za zájem a že velmi rád celou záležitost v jejich vysílání vysvětlí.

  V českém tisku se objevily informace, jaký přesně má Ivan Kytka plat. Je dobře, že tyto informace byly zveřejněny, i s vysvětlením, proč mám tak vysoký plat. Škoda jen, že tomu článku dalo Právo trochu bulvární titulek. Chceme, aby byly informace o finančním hospodaření České televize volně přístupné a veřejné.

  Je rozumné, že se do provozu České televize jak se zdá "vměšuje" Rada České televize? Vždyť jejím úkolem je sledovat jen vysílání ČT a hodnotit ho, nikoliv zasahovat do jeho provozu?

  Ivan Kytka na to odpověděl: Generální ředitel České televize má bezprecedentně velké pravomoci, jaké nemá snad žádný ředitel veřejnoprávní televize v Evropě. Přitom má k dispozici rozpočet 4 miliard korun ročně. Za takové situce je naprosto žádoucí, aby byla činnost České televize podrobována veřejné kontrole. Tu právě vykonává jménem parlamentu Rada České televize. Má při interních jednáních vedení ČT pouze poradní hlas. Není pravda, že si Jan Jirák jmenoval svého bývalého žáka, jen proto, aby mohla Rada volně zasahovat do provozu ČT. Účastnil jsem se několika jednání Jakuba Puchalského s Radou České televize a mohu svědčit o tom, že ze strany Puchalského bylo jednání asertivně profesionální.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|