úterý 21. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Politická kultura a soudnictví:
 • Trest smrti: je nemorální a zbytečný (Andrew Stroehlein) Česká ekonomika:
 • The Death Penalty: Immoral and Useless (Andrew Stroehlein) Česká ekonomika:
 • Fondy budou donuceny k odprodávání akcií (Financial Times) Jak se vyrovnat s totalitní minulostí:
 • Recept Desmonda Tutu a návrhy skupiny Nezlomeni 97 (Jiří Jírovec) Letectví v ČR:
 • Ještě jednou Boeing a Aero (Ondřej Zvěřina) Česká televize:
 • Pořad V pravé poledne. Není dokonalý, ale je naděje na zlepšení (Jan Lipšanský¨) Právo a zákonnost:
 • Nedávejte si motorku do opravny, ukradnou vám ji Týden zahraničních Čechů v Praze:
 • Jiřina Fuchsová při něm nesmí uspořádat čtení poezie, snad aby nepodvracela? Politické strany:
 • Výzva Demokratické unie občanům v zahraničí: podporujeme vaše zájmy, ale potřebujeme finanční pomoc Oznámení:
 • Ekologie: Dárek ke Dni Země pro uživatele Internetu
 • Nové vydání časopisu Hurontaria na síti
 • Nové vydání časopisu AmberZine na síti
 • Romsky mesicnik Amaro gendalos - Nase zrcadlo je on-line!
 • Česká policie zatkla muže, podezřelého z pedofilie  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výzva Demokratické unie spoluobčanům v zahraničí

  Vážení přátelé,

  obracím se na Vás - naše spoluobčany v zahraničí bez ohledu na to, zda máte oficiálně přiznáno zpět naše občanství či nikoliv. Oslovuji Vás jménem Demokratické unie - konzervativní pravicové politické strany, která má jako jediná politická strana v České republice ve svém programu (již od svého vzniku v roce 1994) navrácení práv emigrantům. Demokratická unie vznikla v okamžiku, kdy bylo zřejmé, že ideály listopadu 1989 nejsou v praxi zcela naplňovány a že je v mnoha věcech udržována kontinuita s komunistickým režimem. Právě záležitost přístupu naší země k Vám - emigrantům z období komunistické totality je toho nejlepším příkladem.

  Česká republika se nachází před mimořádnými volbami, ve kterých hrozí vítězství postkomunistické levice. Proto jsme vedli jednání o předvolební spolupráci s ostatními politickými stranami napravo od středu s cílem zabránit nástupu levice k moci. Bohužel se ukázalo, že tyto strany upřednostnily své stranické zájmy nad zájmy této země. Proto nám nezbývá, než se voleb účastnit samostatně a po volbách se pokusit znovu jednat s ostatními stranami o spolupráci povolební.

  Demokratická unie je připravena k povolební spolupráci s ostatními pravicovými stranami za podmínky, že budou dostatečně reflektovány principy, na kterých Demokratická unie stojí - tedy prosperita, založená na morálce a právu. Demokratická unie chce být po volbách garantem naplňování těchto principů, navrácení práv emigrantům nevyjímaje. Má k tomu zcela výjimečné postavení - na dosavadním politickém dění v České republice se nepodílela, tudíž bude v Poslanecké sněmovně představovat zcela nový subjekt. Tím se liší od ostatních stran, které pouze usilují o opětovné získání svých pozic, a to tak, že voličům slibují v mnoha případech opak toho, co doposud v praxi dělaly.

  Pro samostatnou kandidaturu je ovšem nutné do 25. května složit kauci ve výši 1.6 mil Kč. Proto touto cestou děkuji všem spoluobčanům v zahraničí, kteří nám již přispěli na tuto kauci, a obracím se na všechny ostatní s prosbou, aby tuto možnost také zvážili. V době, kdy Vám současná Poslanecká sněmovna opakovaně znemožnila výkon volebního práva mimo území naší republiky, je to jediná možnost, jak můžete aktivně ovlivnit politický vývoj ve své zemi směrem k vyspělé demokracii, založené na vládě zákona, který platí pro všechny bez rozdílu.

  Pokud se rozhodnete přispět, můžete tak učinit zasláním šeku na adresu: Demokratická unie, U trativodu 358, 190 14 Praha 9, Czech Republic. Máte-li přístup na Internet, naleznete veškeré informace o DEU na adrese http://www.deu.cz

  S pozdravem a  poděkováním

  Ratibor Majzlík

  předseda Demokratické unie  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|