úterý 28. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Sdělovací prostředky:
 • Vysoký činitel České televize byl za nedostatky v předvolebním vysílání rok zván k pohovorům na policii. Je nezávislost ČT a jiných sdělovacích prostředků v ČR statutárně zaručena? (Jan Čulík)
 • Promarněná příležitost? Čulík nemá pravdu (Nikolaj Savický)
 • Demokratická unie stále nesmí do televize
 • Nenechte Kytku zvadnout (Jiří Jírovec) Velká Británie:
 • Britští labouristé zvou ke spolupráci ortodoxně pravicové poslance Německo:
 • Pravicoví nacionalističtí extrémisté slaví volební úspěchy v bývalé NDR (Die Welt, 28. dubna 1998, přeložil Aleš Zeman) Česká politika:
 • Sekta jménem SPR-RSČ Česká "kultura":
 • Miss 98 (Petr Jánský) Počítače a čeština:
 • Počítače a česká diakritika (Miloš Kuhn)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Promarněná příležitost. První výrazné selhání nového šéfa ČT Jakuba Puchalského? Před volbami se z rozhodnutí Puchalského nebudou vysílat v čase vyhrazeném pro politické strany diskuse ... Budou se vysílat jen reklamní šoty politických stran.

  Nikolaj Savický

  Právě Britské listy často a rády vytýkají zpravodajství České televize to, že směšuje zprávy a komentáře. Nyní se téhož hříchu dopustily ony samy hned prvními větami pátečního vydání. Celá konstrukce zprávy neoddělitelně spojené s komentářem je přitom evidentně založena na naprosté neznalosti příslušné legislativní normy a nepozorném čtení agenturních a novinových zpráv.

  Zákon č. 247/1995 Sb. ukládá v  § 16, odst. (3): “Pro volby do Poslanecké sněmovny mají v době začínající 16 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb kandidující politické strany a koalice vyhraženo v Českém rozhlase celkem 14 hodin a v České televizi celkem 14 hodin v rámci jejich vysílacích okruhů bezplatně poskytnutého vysílacího času, který se rozdělí kandidujícím politickým stranám a koalicím rovným dílem. Termíny vysílacích časů se určí losem. Odpovědnost za obsah těchto pořadů mají politické strany a koalice." Je to tedy čas, určený k propagaci kandidujících stran a koalic, čas, který Česká televize pouze rozděluje tak, aby zaručila všem kandidujícím politickým stranám a koalicím shodné podmínky k jeho využití. Chce-li naplnit literu zákona (a to by v rámci právního státu rozhodně měla), nemůže dělat nic jiného. Kdyby generální ředitel České televize podle představy Britských listů odvážně “nasadil v předvolebním vysílacím čase, určeném zákonem pro politické stran, efektivně reportéry v rozhovorech pro hledání nesrovnalostí v politických programech", dopustil by se nejen porušení litery zákona, ale počínal by si zjevně také v příkrém rozporu se smyslem tohoto zákona, který sleduje jeden zřejmý cíl: poskytnout politickým stranám vysílací čas, do něhož televize nemá právo zasahovat. Označit respektování zákona za “deprimující rozhodnutí" mi pak připadá jako výsměch právnímu řádu.

  Na nepříliš šťastné formulace zákona č. 247/1995 Sb. ovšem upozorňovali představitelé České televize na jednáních v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR již v lednu 1996, tedy před předchozími volbami. Novelu toho zákona, který obsahuje i jiné sporné články, se během funkčního období Poslanecké sněmovny zvolené v roce 1996 nepodařilo prosadit. České televizi tedy nezbývá nic jiného než platnému znění zákona vyhovět. Aby však v souladu se svým posláním poskytla potřebnou službu občanům České republiky, přistoupila k jinému řešení a připravuje speciální diskusní pořady, které budou vysílány během předvolební kampaně v hlavních vysílacích časech a v nichž se vystřídají představitelé všech kandidujících stran a koalic nad rámec času vymezeného zákonem č. 247/1995 Sb. Toto náročné a zároveň atraktivní řešení umožňuje České televizi beze zbytku respektovat platné právní normy a přitom se nezpronevěřit poslání vysílatele veřejné služby. Hovořit v tomto kontextu “vládnoucí atmosféře prostřednosti a opatrnosti", jak to činí páteční Britské listy, je proto zcela nesmyslné.

  Nikolaj Savický

  dramaturg Ředitelství programu ČT  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|