středa 6. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled aktuálních zpráv z ČR Zdraví:
 • Američané objevili léky, které "likvidují rakovinové nádory" Soudnictví, sociální služby a novinářská etika:
 • Velká Británie: pronásledování dětské vražedkyně Česká byrokracie:
 • Finanční úřad (Petr Jánský) Ekologická katastrofa v jižním Španělsku:
 • Pokračování očistných prací (Toronto Globe and Mail) Sdělovací prostředky a politická kultura:
 • Parlament, "cenzura" a Česká televize(Jan Kraus)
 • Co je to samostatnost, nezávislost a integrita (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Finanční úřad

  Petr Jánský

  Včerejší příspěvek Ing. Holečka mě inspiroval k tomu, abych podal svědectví o vlastní zkušenosti s touto institucí.

  Kdysi existovala v českých zemích robota. Byla to práce pro vrchnost, která za ni zapomněla platit. Robotu měla údajně zrušit Marie Terezie.

  Obávám se, že Marie nebyla důsledná, že robota přetrvává dodnes. Jak jinak mohu nazvat zákon o účetnictví, který každému podnikateli ukládá pod hrozbou sankce, aby zdarma (pokud je šikovný - jinak si musí najmout účetní za 200 Kč/hod. a daňového poradce za 400 Kč/hod.) vedl pro FÚ úplný přehled všech finančních a majetkových operací. Proto večer usedám k počítači a kazím si zrak, abych vyúčtoval každou korunu, ohlídal všechny termíny a poplatil všechny daně.

  Nesklidím za to od FÚ vděk. Jako bych slyšel výběrčího z Půlnočního království: "Ševče, máš zaplaceny daně? A na příští rok?" FÚ pro mne nemá jiné oslovení než "daňový dlužník" a jinou obsílku než výzvu ke kontrole nebo rovnou penalizační výměr. Ne odměna, ale penále.

  Na téma oslovení "daňový dlužník" jsem vedl korespondenci s ministerstvem financí. Argumentoval jsem tím, že FÚ nejsem nic dlužen, naopak, protože se většina daní vybírá zálohově, FÚ obvykle dluží mně. Žádal jsem o změnu oslovení na "daňový poplatník". Dostalo se mi vysvětlení, že "ze zákona 337/92Sb. jsou povinné subjekty v procesním postavení daňového dlužníka již od okamžiku, kdy jsou daňovými subjekty, bez ohledu na to, zda je již výše daňové pohledávky stanovena nebo není."

  Proti tomu není obrany. Sebevědomí občana klesne na nulu, před vstupem do budovy FÚ skloní hlavu a opakuje si dvě základní poučky:

  1. Finanční úřad má vždy pravdu.

  2. Hlavní náplní podnikatele není podnikat, ale vést účetnictví, ovládat příslušné zákony a platit daně.

  Pravda, máme ústavu, jejíž součástí je Listina základních práv a svobod, která stanoví, že člověk musí dostat za práci zaplaceno. Nenechte se vysmát. Vláda a parlament si pro zákon o účetnictví udělily výjimku, aniž by se začervenaly.

  Petr Jánský

  (Obávám se, že přesné účetnictví musejí vést firmy všude. Sám jsem to dělal v Británii sedm let, tak vím, o čem pan Jánský mluví.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|