středa 27. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Porušování lidských práv v ČR:
 • Rasová nesnášenlivost v České republice - projev poslance Christophera S. Smithe v americkém Kongresu
 • Racial intolerance in the Czech Republic - Christopher C. Smith speaks in the US Congress
 • Oznámení: v sobotu se v Ústí nad Labem bude konat happening proti stavbě protiromských zdí - Přijďte! (Český rozhlas, ZPRÁVA DOPLNĚNA DALŠÍMI PODROBNOSTMI VE STŘEDU VE 14.00 HODIN) Česká televize a nesmyslné utajování:
 • Naprosto veřejný dopis, pod nějž se podepisuji (Jan Lipšanský) Polemika o financování české vědy:
 • Věda v ČR a hlupáci (Jiří Jírovec)
 • Věda, politika a komunikace (Pavel Holba) Chcete jet na rok do Ameriky? Máte možnost:
 • Oznámení: Konkurs na jednoho Eisenhower Exchange Fellow z ČR do USA na rok 1999 Omluva:
 • Omluva Jaroslavu Veisovi (Tomáš Pecina) Ekologie:
 • Existuje v ČR přístup k ekologickým informacím? (Aleš Zeman) České občanství v Americe:
 • Ministr Sokol se v iDnes mýlí (Karel Kostrouch) Úvahy na závěr:
 • Největší problém současné ČR (Vratislav Kuška)
 • Pokud se nám prokáže krádež, tak se omluvíme, aneb mírný pokrok v mezích zákona (Vratislav Kuška)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Věda v ČR a hlupáci

  Jiří Jírovec

  Kdyby vám nějaký sadař řekl, že se jeho stromy musejí postarat samy o sebe, dát plody a teprve až tím prokážou svoji užitečnost, že je občas je přihnojí a zavlaží, napadne vás patrně, že jste narazili na idiota.

  Karel Vašta z Ministerstva školství ČR argumentuje podobným způsobem v případě petice českých vědců žádajících zvýšení dotací pro českou vědu a základní výzkum. Svoje stanovisko sice halí do frází, ale výsledek je týž.

  Vaštové světa (tedy byrokrati, kteří argumentují jako on) nechápou, nebo to předstírají, že věda (česká, kanadská, jakákoli) není ani fyzická ani právní osoba, která se sama o sebe postará. Věda, stejně jako kultura je, obrazně řečeno, živý organismus, který prosperuje nebo chřadne podle postoje společnosti ke vzdělanosti a myšlení.

  Prostředky, v těchto sférách vynaložené, jsou především investicí do budoucnosti existence českého národa. Jsou investicí, jejíž návratnost nelze měřit účetnickými metodami. Považuje-li někdo tyto investice za jakýsi luxus, pak si dovolím připomenout, že podle stejné logiky je luxusem i sama existence českého státu.

  Vědci ve své petici nežádají, aby jim stát něco "věnoval". Upozorňují na situaci, jaká objektivně existuje a na důsledky, které tato situace má už teď a bude mít v budoucnosti, když nedojde k nápravě.

  Jejich petice ovšem nemůže uspět, protože se s ní obracejí na politiky, kteří už rozplincali tolik národního majetku, že není ze "státního balíku" pomalu co přidělovat. I jen skromný úrok z  (nejnověji přiznaných) 140 miliard korun, prošustrovaných během několika málo let ekonomických transformací, představuje víc než 8 miliard korun vynakládaných v současné době na vědu a výzkum.

  Protože nejlepší obranou je útok, Karel Vašta napadá vědce, jako by oni sami byli u moci a on na nich vlastně požadoval řešení toho, co zavinili. Vědci prý nevolají po systémových změnách, nesnaží se najít řešení problémů, jde jim jen o to získat investice na úkor školství a jiných resortů. Jinak by totiž musel sám vysvětlovat, proč jsou věci tam, kde jsou.

  Korunu všemu nasazuje Karel Vašta v závěru svého dopisu. Zjevně mu došly fráze a tak připisuje několik nekoherentních vět jejichž smyslem je varovat vědce, že pokud nebude věda "viditelně pomáhající společnosti", pak takový dopis nejen nepomůže, ale může mít kontraproduktivní přínos. K tomu přidává (už v novořeči) vysvětlení, že pokud vláda do resortu plošně nasype peníze, negativní jevy se zakonzervují. Šplhání (vědců) ke slunci po zádech jiných je spíš starořeč.

  Z mého hlediska je z celého dopisu Karla Vašty nejpozoruhodnější věta, jejíž nejsouvislejší část v podstatě praví, že věda musí získat veřejnou podporu dostatečnou k změnám postojů politiků a tím k investicím do vědy.

  Musí-li totiž veřejnost přesvědčovat politiky o významu investic do vědy, pak je Česká republika opravdu v rukou hlupáků a petice do rukou týchž jsou pouhým házením hrachu na zeď.

  Jiří Jírovec


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|