pondělí 8. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká předvolební kampaň:
 • "Hlavu vzhůru": politické strany ohlupují voliče prázdnými hesly (Petr Jánský) Václav Havel, reklama Václavka a Dášeňka a Milan Knížák:
 • Nula s copánkem (Petr Jánský) Střední Evropa:
 • ČR, Polsko, Maďarsko - návrat do Evropy (Independent on Sunday)
 • Rasismus v ČR: Přečtěte si rozhovor s Andreou Cerquierovou, bývalou členou SPR-RSČ (čtenář z Nymburka) Česká politika a sdělovací prostředky:
 • Smějí média vysílat i to, co politikové řekli omylem? (Jiří Jírovec) Podnikání v ČR a v zahraničí:
 • Kdo je firma SDC International, která má prý převzít Tatru (Jan Čulík) Televize Nova a Kršákovy malé soudní procesy:
 • CME a televize Nova: kam se poděly stamilióny Petera Kršáka? Postskript:
 • "Kazdy narod ma takovou vladu, jakou si zaslouzi." (Vratislav Kuška)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdo je firma SDC International

  Minulý týden vyšlo najevo, že prodělávající automobilku Tatra má nějakým způsobem převzít či financovat floridský podnik SDC International, a to až částkou 15 miliónů dolarů. Pohlédneme-li do podnikatelských zpráv firmy SDC International, k dispozici na internetových stránkách amerického dozoru nad kapitálovým trhem Security and Exchange Commission, zjistíme, že jde jen o formální firmu, vytvořenou k distribuci výrobků firmy Škoda Diesel, a.s., která nemá vůbec žádné peníze.

  Podle čtvrtletní zprávy, datované 30. listopadu 1997 a předložené inspekci amerického kapitálového trhu Securities and Exchange Commission dne 24.3.1998, byla firma SDC International (adresa: 2701 West Oakland Park Blvd., Ft Lauderdale, Florida, 33311 USA, telefon 561- 882 9300) založena a zaregistrována v americkém státě Delaware za účelem rozvoje a marketingu exkluzívní zprostředkovatelské dohody, získané od podniku Diesel, a.s. (dříve známé pod názvem Škoda Diesel, a. s.). Ředitelem firmy je Ronald Adams.

  Podle výše zmíněné dohody má podnik SDC International prodávat "široký sortiment výrobků firmy Škoda, zejména pístové spalovací motory, včetně motorů pro lokomotivy a na výrobu elektrické energie".V dubnu 1997 získala firma SDC International akcie panamského podniku Golden Grove Business, v listopadu 1997 akcie bolivijské firmy Skobol, S.A.

  V podnikatelské zprávě, předložené americkému kapitálovému dozoru, se praví: "Strojové vybavení a zařízení firmy SDC International (prý v čisté hodnotě 3,419,803 dolarů) se nachází v České republice."

  21. dubna 1994 uzavřel jeden akcionář - zakladatel firmy SDC jménem tohoto podniku exkluzívní dohodu s firmou Škoda, v jejímž rámci se stal exkluzívním prodejcem Škody pro severní, jižní a střední Ameriku s výjimkou Peru. Má-li si podnik SDC International udržet tuto exkluzívní dohodu, musí do šestého roku po uzavření tohoto kontraktu prodat ročně zboží v hrubé hodnotě alespoň 15 miliónů dolarů. Za tuto exkluzívní dohodu poskytla firma SDC International podniku Škoda 51 650 svých akcií.

  V říjnu 1995 zakoupila firma SDC International výluční právo prodávat výrobky firmy Škoda Diesel do Číny a do Jižní Koreje pod podmínkou, že v roce 1997 prodá do Jižní Koreje zboží v hodnotě alespoň 2,4 miliónů dolarů, v roce 1998 v hodnotě 3,6 miliónů dolarů a v každém dalším roce v hodnotě alespoň 5 miliónů dolarů. Za tato práva zaplatila firma SDC International podniku Škoda jednorázový honorář ve výši 50 000 dolarů. Do Číny musí firma prodat v roce 1997 výrobky v hodnotě alespoň 3 miliónů dolarů, v roce 1998 4,5 miliónů dolarů a v roce 1999 alespoň výrobky v hodnotě 6 miliónů dolarů. Za tato práva zaplatila firma SDC International Škodě jednorázový honorář ve výši 100 000 dolarů. 18. dubna 1996 byla podepsána dodatečná dohoda, podle níž bylo plnění těchto požadavků odloženo o jeden rok. ¨ 24. dubna 1997 koupila firma SDC International za 120 000 dolarů a 48 000 akcií všechny akcie podniku GGB. Ten měl exkluzívní právo prodávat výrobky firmy Tatra, a. s. 18. listopadu 1997 získala firma SDC International, 100 procent akcií firmy Skobol od její mateřské firmy Motokov International za 78 000 dolarů.

  Firma SDC International získala dvě krátkodobé bankovní půjčky ve výši 220 000 dolarů. V říjnu 1997 byly splaceny. V říjnu 1997 si firma SDC International vypůjčila od jedné osoby 100 000 dolarů a v souvislosti s tím vydala dalších 15 000 akcií.

  V únoru 1997 vydala firma SDC International 500 000 akcií v hodnotě 1,5 dolaru za akcií. Do 30. listopadu 1997 prodala 172 334 akcií s čistým ziskem 274 448 dolarů.

  Od 1. ledna 1997 si firma SDC International pronajímá kancelář, za což platí přibližně 3000 dolarů měsíčně.

  15. prosince 1995 uzavřela firma na tři roky smlouvu s "určitým Východoevropanem". Ten jí bude poskytovat manažerské služby a za to obdrží 25 procent hrubého zisku z prodeje výrobků, který tato osoba uskuteční ve východní Evropě. V současnosti neplatí firma SDC International této osobě žádné honoráře.

  10. října 1997 zaregistrovala firma SDC International své rozhodnutí vydat druhé kolo akcií a záručních listin. Firma vydá jeden milión akcií v hodnotě 6 dolarů za jednu akcii a jeden milión záručních listin, splatných za 60 měsíců, v hodnotě 0.125 dolarů za jednu listinu. Záruční listina opravňuje jejího majitele si koupit jednu akcii firmy SDC za 120 procent jejich původní ceny.

  Firma je nyní středo a jihoamerickým distributorem nákladních vozů firmy Tatra. Nedlouho před 30.11.1997 otevřela firma SDC reprezentační kancelář v Bogotě, ve státě Kolumbie a založila servisní středisko pro servisní služby a záruční opravy u nákladních vozů Tatra.

  Firma SDC International má v ČR zaregistrovanou pražskou pobočku SDC Prague, s.r.o. V srpnu 1997 uzavřela firma SDC International dohodu s českým podnikem Metall Kraft Ltd., v jejímž rámci má podnik SDC distribuovat kontejnery, vyráběné podnikem Metall Kraft, leteckým společnostem v severní a jižní Americe.

  Za tříměsíční období do 30. listopadu 1997 prodala firma SDC zboží v hodnotě 52 345 dolarů a realizovala z toho hrubý zisk ve výši 26 851 dolarů. Vedení podniku je podle podnikatelské zprávy přesvědčeno, že odbyt bude i nadále sporadický, dokud se nepodaří vytvořit trvalý proud zakázek a nerozběhne se intenzívní marketingová kampaň.

  Během čtvrtletí do 30.11.1997 zaznamenala firma SDC International výdaje ve výši 354 676 dolarů a celkem zaznamenala ztráty ve výši 327 133 dolarů.

  Koncem listopadu 1997 byl pracovní kapitál firmy SDC International 602 841 dolarů. Firma uznává, že pro další podnikání bude potřebovat další finanční prostředky.

  Jan Čulík

  Poznámka: Tyto a další informace naleznete v angličtině na adrese:

  http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1005841/0000943440-98-000011.txt  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|