pondělí 15. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Sdělovací prostředky:
 • Spojené státy se rozhodly z ČR podvracet rozhlasem režim Saddáma Husajna. Bude česká rozvědka schopna čelit případným protiútokům iráckého diktátora? Korupce v České televizi:
 • Oťas, neblbni, jinak Klaus nepřijde! (Tomáš Pecina) Reforma českého školství - Dopisy Janu Sokolovi:
 • Hrozí české společnosti nadbytek vzdělaných lidí?(Tomáš Pecina)
 • Vysoká škola dává výcvik vycvik k určitému způsobu chování, k nakládání s informacemi, k určité životní kultuře (Marek Houša) Česká politika:
 • Havlovo povolební drama (Petr Jánský) Ekonomika:
 • Je Ontario Hydro modelem pro rozparcelování ČEZ? (Jiří Jírovec) Etika médií:
 • Ještě jednou k pořadu Áčko - "Živím se svým tělem" - srovnání s Německem (Milan Šmíd) Zdraví:
 • Vědci identifikovali příčinu náhlých úmrtí nemluvňat Oznámení:
 • Čestný doktorát pro Sira Andrewa Huxleyho (Česká fyziologická společnost)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hrozí české společnosti nadbytek vzdělaných lidí?
  Otevřený dopis ministru Sokolovi

  Vážený pane ministře,

  odpusťte, budu-li Vám připadat jako člověk nepřiměřeně deformovaný svým nehumanitním zaměřením, ale zdá se mi, že Vaše dopisy Janu Čulíkovi, publikované v Britských listech, se tematicky značně odchylují od otázkek, které mě po přečtení inkriminovaných článků v Respektu napadly. Ponechme zatím stranou poněkud dehonestující text Petra Holuba a věnujme se Kontrovým Extremistům s diplomem. Podle mého názoru říká Martin Kontra toto:

  1. České vysoké školy přijímají velmi malé procento uchazečů o studium, příčemž tvrdí, že je to znakem jejich kvality.

  2. Z hlediska jiných kvalitativních ukazatelů jsou na tom české školy nevalně.

  3. OECD uvádí, že na jednoho studenta připadá v ČR oproti evropském standardu dvakrát vyšší počet pedagogů (což by svědčilo o výrazné neefektivnosti), avšak školy tento údaj zpochybňují.

  4. Zástupci škol tvrdí, že počty studentů limituje nedostatek prostředků, ještě snížený po loňských škrtech, a neúspěch zákona, jenž by umožňoval vybírat školné.

  5. V porovnání se světem je počet studujících na vysokých školách, v přepočtu na počet obyvatel, výrazně (2x až 3x) nižší, v porovnání s USA je jich dokonce pětkrát méně.

  6. Vy, pane ministře, přesto říkáte: "Počty vysokoškolských studentů jsou dostatečné," a dodáváte, že pro více vzdělaných lidí stejně není práce. Vzápětí své stanovisko korunujete výrokem, který si troufnu označit za pamětihodný: "Uvědomte si, že nejnebezpečnější skupinou ve společnosti je nezaměstnaná inteligence. V Evropě stála vždy v čele všech levicových bouří."
  Pane ministře,

  můžete laskavě specifikovat, jaké jsou Vaše námitky proti tomu, co pan Kontra uvádí v bodech 1-5? A je Vaše reakce výsledkem čiré fabulace páně Kontrovy, anebo jste se takového výroku skutečně mohl - zajisté ve slabé chvíli - dopustit?

  Dále: domníváte se, že by ministerstvo školství mělo být jakousi prodlouženou rukou ministerstva práce a sociálních věcí, a regulovat počty žáků učilišť, středoškoláků a vysokoškoláků podle predikovaných potřeb společnosti?

  Jste přesvědčen, že existuje něco jako příliš vzdělaná populace? A že je vážným společenským problémem, jestliže některý nezaměstnaný ve své vzdělanecké pýše odmítne místo, které by s nižší kvalifikací pravděpodobně přijal?

  Budu šťasten, odpovíte-li mi na stránkách Britských listů. Vždy jsem totiž měl za to, že Česká repulika, ostatně jako každá země, je ohrožována daleko více přebytkem lidí nevzdělaných, omezených a neflexibilních, a to tím víc, čím výše se takový hlupák ve společenské hierarchii propracuje. Skutečným neštěstím bývá, stane-li se hlupák - řekněme - ministrem školství.

  V nejvyšší úctě,

  Tomáš Pecina, Praha 12.6.1998  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|